Sarpsborg kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Sarpsborg er en kommune i Østfold. Den grenser i nord mot Våler og Skiptvet, i øst mot Rakkestad og Halden, i vest mot Fredrikstad og Råde og i sør mot Hvaler. Sarpsborg er administrasjonssenter i Østfold fylkeskommune. Sarpsborg er ifølge funn og utgravinger Norges tredje eldste by. Den ble grunnlagt under navnet Borg i 1016 av Olav den hellige. Kongen seilte med sine langskip opp Glomma, men måtte stanse da Sarpsfossen forhindret videre ferdsel på elven. Like ovenfor fossen grunnla kong Olav byen og bygde seg en kongsgård. Sarpsfossen var fra 1500-tallet knyttet til sagbruksdrift, med sagbrukene på Hafslund og Borregaard som de mest kjente. Driften ga grunnlag for noen av Norges rikeste og mektigste familier i flere århundrer. Sarpsborg ble i 1839 nygrunnlagt som en handels- og sagbruksby. Likevel var det først fra 1890-årene, da den gamle storgården ved Sarpsfossen, Borregaard ble bygd ut med cellulose- og papirindustri at byen begynte å vokse. Ved den nasjonale fabrikktellingen i 1909 var Borregaard Norges største industribedrift, med nær 2000 ansatte. Fra 1900 ble byen kjent for sine mange komfyrfabrikker, deriblant Lyn, Elektra og Sefa. Den største produsenten var KPS, som i 1973 ble kjøpt av det svenske konsernet Husqvarna. Befolkning 51 620 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Sarpsborg kommune

Beskrivelse av arbeidsstedHar du lyst til å være med å skape fremtidens barnehager med kunnskapsrike, trygge og robuste barn? Vil du jobbe i et faglig og inkluderende arbeidsmiljø med positive og dyktige kollegaer? Kan vi være det rette valget for deg? Virksomhet Raet består av fire barnehager: Stasjonsbyen, Fosbyløkka, Hafslundsøy og Varteig. Vi er en fremtidsrettet og endringsdyktig barnehagevirksomhet. I vår personalgruppe er det variasjon i alder og erfaring. Vi har noen mannlige ansatte og har ønske om flere. Barnehagene har et felles verdigrunnlag og en felles pedagogisk plattform. Vi har over flere år jobbet med Trygghetssirkelen, for å heve personalets relasjonskompetanse.StillingenDet er ledig to faste stillinger som pedagogisk leder: 100 % stilling p.t. i Stasjonsbyen barnehage fra 21. oktober 2019. 100 % stilling p.t. i Fosbyløkka barnehage fra 1. januar 2020.Vi søker deg som:Er engasjert og motivert, og som har lyst til å være med å utvikle barnehagen videreTar barns medvirkning på alvor og klarer å følge barnas interesserLiker, og er rustet til, å være ute på tur, samt delta i lek og aktiviteter med barnaHar sosiale ferdigheter og evner til å etablere gode relasjoner med barn og voksneEr en tydelig leder, rollemodell og veileder for personaletHar evne til å reflektere over pedagogisk praksis og dele disse refleksjonene med kollegaerBidrar til et godt samarbeid mellom barnehage og foreldreBidrar til et godt samarbeid med kollegaer og andre fagpersoner som er i barnehagenEr løsningsorientert, ser muligheter og verdsetter faglige utfordringerKjenner godt til rammeplanen og jobber etter denneHar gode IKT-kunnskaper til bruk i arbeidet og kan bruke det sammen med barnaKrav til utdanningBarnehagelærerutdanning eller annen utdanning som sammen med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder jfr. Barnehageloven.Personlig egenskaperPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God relasjonskompetanse. Gode samarbeidsevner. Positiv innstilling og evne til å se muligheter. Tar ansvar, har oversikt og er strukturert.Vi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter. Mulighet for videreutdanning.Øvrige vilkår/annetVed tilsetting må politiattest fremlegges i samsvar med barnehageloven § 19.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet Raet barnehager
23.09.2019
Beskrivelse av arbeidsstedØnsker du å jobbe på sykehjem?Kruseløkka sykehjem har ledige helge stillinger for helsefagarbeider eller student i helsefaglig utdanningsforløp.I stillingen jobber du turnus med 35,5 t pr.uke og vakter på dag og kveld i helger. Stillingene er faste med arbeid hver 2 eller 3 helg.Sykehjemmet er en avdeling med 30 plasser fordelt på to etasjer for pasienter med avlastende- og rullerende korttidsopphold og langtidsopphold.Vi vektlegger at våre pasienter skal oppleve respekt, trygghet, og forutsigbarhet i tjenestene i tillegg til selvstendighet og mestring.Stilling / ArbeidsoppgaverNødvendig helsehjelp. herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon. Basert på medvirkning, tilrettelegge for at pasientene opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudetVi søker deg som er:motivert og interessert i fagetendringsvillig og løsningsorientert både selvstendig og i teaminnehar en god porsjon humorhar godekommunikasjonsferdigheter og god muntlig- og skriftlig fremstillingsevnehar gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommuneKrav til utdanningAutorisert helsefagarbeider, sykepleie og vernepleie studentVi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annetSøknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet Kruseløkka heldøgnsomsorg
23.09.2019 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedVil du være med å videreutvikle en sykehjemsavdeling for pasienter med avlastende -og rullerende korttidsopphold og langtidsvedtak? Vi er en nyrenovert avdeling i lyse lokaliteter med 30 pasienter som driftes over 2 etasjer.Vi søker høyskoleutdannet innen helse i 2 faste stillinger, st.str. fra 60% -100%, i turnus med kombinasjon av dag- og kveldsvakter, samt arbeid hver 3. helg i 35, 5 t/uke.ArbeidsoppgaverHva kan du være med på å skape? Et tverrfaglig team som har fokus på å utøve kvalitetsmessig sykepleie til pasientene ved at du bidrar med din Kunnskap og engasjement. Et godt sted for pasientene å være der de opplever trivsel, respekt og trygghetVi søker deg som ermotivert og interessert i fagetendringsvillig og løsningsorientert både selvstendig og i teamen trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdningerinnehar en god porsjon humorhar godekommunikasjonsferdigheter og god muntlig- og skriftlig fremstillingsevnehar gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommuneKrav til utdanningAutorisert sykepleier/vernepleierErfaringGjerne ønskelig med erfaring fra sykehjem og/eller avdelinger med korttidsvedtakPersonlig egenskaperPersonlig egnethet blir vektlagtVi tilbyrKollegaer som vil at du opplever samhold, utvikling og trygghet Et arbeidsmiljø hvor man ser og oppmuntrer hverandre Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter Innovasjon i arbeidshverdagen Tverrfaglig miljø og nettverk. Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner Gode pensjons- og forsikringsordninger Leasing av El-sykkelØvrige vilkår/annetSøknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet Kruseløkka heldøgnsomsorg
23.09.2019 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidssted:Helsehuset Sarpsborg har vært under rehabilitering/ombygging og åpnet februar 2016. Helsehuset inneholder flere funksjoner; herunder 5 korttidsavdelinger bestående av 8 kommunale akutte døgnplasser, 62 korttidsplasser, 6 rehabiliteringsplasser, 5 rulleringsplasser og 4 palliative plasser, totalt 85 plasser. Vi har fokus på helsefremmende tjenester og det å gjøre pasientenes hverdag best mulig, og vi jobber etter "Hva er viktig for deg?" metodikken.Er du sykepleier og ønsker å jobbe i et aktivt og lærerikt miljø? Er du en som tar initiativ og selvstendig ansvar? Er du fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig, positiv, og har evnen til nytenkning? Da trenger vi deg!Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved avdeling 2. Avdelingen består av 12 korttidsplasser og 8 kommunale akutte døgnplasser. Det opplyses om at deler av stillingen er knyttet til ressursteamet ved avdelingen. Vi søker i tillegg etter sykepleier i 100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse ved avdeling 5. Det er ønskelig med videreutdanning innen kreft, palliasjon, eller lindrende behandling, men relevant erfaring kan også kompensere. Avdelingen består av 9 korttidsplasser, 4 rulleringsplasser og 4 palliative plasser.Tiltredelse etter avtale med teamleder.Stilling / Arbeidsoppgaver:Nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie, og medisinsk behandling. Tilrettelegge for at våre pasienter skal kunne oppleve trivsel, respekt og trygghet. Bruke det kliniske blikket for å forebygge sykdom og iverksette best mulig tiltak for pasientene. Sykepleiefaglig ansvar for oppfølging av pasientene, herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering og igangssetting av sykepleiefaglige tiltak. Være en pådriver for at pasientenes hverdag skal være god og meningsfull. Ivareta pårørende i ulike situasjoner. Være en støttespiller for teamleder og øvrige kolleger i enheten.Vi søker:Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier som setter pasientene i fokus. Du har sunne verdier, høy arbeidsmoral og støtter lojalt opp om fattede vedtak. Du er god til å jobbe selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på. Du liker bredde og utfordringer i arbeidsoppgavene. Du viser respekt og omtanke for våre pasienter og kolleger. Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommune. Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Krav til utdanning:Autorisasjon som sykepleier. Videreutdanning innenfor fagfeltene kreft, palliasjon og lindrende behandling vil vektlegges. Sykepleiere med annen spesial/videreutdanning oppfordres også til å søke.Personlig egenskaper:Du er stabil, fleksibel, trygg og tydelig. Du har god faglig og sosial kompetanse, og en høy arbeidsmoral. Bidra til en "VI" kultur og et godt omdømme. Humoristisk sans er noe vi setter pris på. Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.Vi tilbyr:Vi har fokus på positivt læringsmiljø og gir grundig opplæring. Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annet:Det vil bli krevd politiattest ikke eldre enn 3 måneder, av den som ansettes jmfr. Helsepersonelloven.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet helsehuset Sarpsborg
23.09.2019 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidssted:Helsehuset Sarpsborg har vært under rehabilitering/ombygging og åpnet februar 2016. Helsehuset inneholder flere funksjoner; herunder 5 korttidsavdelinger bestående av 8 kommunale akutte døgnplasser, 62 korttidsplasser, 6 rehabiliteringsplasser, 5 rulleringsplasser og 4 palliative plasser, totalt 85 plasser. Vi har fokus på helsefremmende tjenester og det å gjøre pasientenes hverdag best mulig, og vi jobber etter "Hva er viktig for deg?" metodikken.Er du en som tar initiativ og selvstendig ansvar? Er du fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig, positiv, og har evnen til nytenkning? Ønsker du å jobbe i et aktivt og lærerikt miljø? Da trenger vi deg!Vi har nå ledige helgestillinger ved våre korttidsavdelinger, og søker deg som er hjelpepleier/helsefagarbeider med autorisasjon. Vi oppfordrer også sykepleierstudenter til å søke. Stillingsstørrelsene er fra ca. 13 % opp til ca. 20 % stilling, med arbeid hver 2. eller 3. helg.Tiltredelse etter avtale med teamleder.Stilling / Arbeidsoppgaver:Praktisk og personlig bistand, samt nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie og medisinsk behandling. Våre pasienter skal kunne oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet, og ha en opplevelse av selvstendighet og muligheten til å styre eget liv. Sikre god dokumentasjon.Vi søker:Du har sunne verdier, høy arbeidsmoral og støtter lojalt opp om fattede vedtak. Du må like bredde og utfordringer i arbeidsoppgavene dine. Du viser respekt og omtanke for våre pasienter og kolleger. Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemer som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommune. Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Krav til utdanning:Autoriserte helsefagarbeidere/hjelpepleiere. Sykepleierstudenter oppfordres også til å søke.Personlig egenskaper:Du er stabil, fleksibel, trygg og tydelig. Humoristisk sans er også noe vi setter pris på. Du har god faglig og sosial kompetanse, og en høy arbeidsmoral. Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.Vi tilbyr:Faste helgestillinger i turnus med arbeid hver 2. eller 3. helg. Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annet:Det vil bli krevd politiattest ikke eldre enn 3 måneder, av den som ansettes jmfr. Helsepersonelloven.Søknad sendes:Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet helsehuset Sarpsborg
24.09.2019 Sarpsborg
Sarpsborg scene søker lydtekniker med AV-kompetanseSarpsborg scene er byens største kulturscene og ble åpnet første gang i 1933. Huset eies og drives av Sarpsborg kommune og er organisert under virksomhet kultur og team kulturutvikling.Siden 1. april har kulturhuset vært under storstilt ombygging, og vil åpne i ny drakt i april 2020. Blant annet blir hele det scenetekniske anlegget oppgradert, det bygges nye sidescener, større hovedscene, ny lasteinngang, orkestergrav, akustikken forbedres samt at hele bygningsmassen blir universelt utformet. Dette vil gi huset muligheter til å tilby oppsetninger som er unike for Østfold.Sarpsborg scene har to saler for scenekunst: Teatersalen med en kapasitet på 530 sitteplasser, og Folkets Bar med en kapasitet på 60. I tillegg har huset et kunstgalleri, Galleri St. Marie. I 2018 hadde vi et totalt besøk på ca. 35.000 publikummere.Til Sarpsborg scene ligger i dag 3,9 årsverk. Dette er fordelt på teknisk koordinator med hovedansvar for den tekniske driften ved huset, en driftsansvarlig, en lystekniker, en scenetekniker samt vertskap. Det skal nå ansettes to lydteknikere samt en produsent. I tillegg fungerer teamleder som husets daglige leder.Vårt mål er å være en attraktiv kulturaktør for så vel artister og arrangører som for publikum. For å få til det legger vi stor vekt på god service, bred kompetanse hos medarbeiderne og hardt arbeid.Vi søkerSarpsborg scene skal knytte til seg en lydtekniker i en 100 prosent fast stilling.På Sarpsborg scene jobber vi med et stort spekter av kulturproduksjoner. Vi leter derfor etter en tekniker som tar utfordringer på strak arm og trives like godt med å planlegge og avvikle store teaterproduksjoner som små intimkonserter. Det forventes at du holder deg oppdatert på utviklingen i bransjen for å sikre at huset til enhver tid leverer på et høyt nivå overfor våre brukere og leietakere.Arbeidstidene på kulturhuset er varierende, og du må derfor trives med et høyt aktivitetsnivå og periodevis mye kvelds- og helgearbeid.ArbeidsoppgaverTeknisk arrangementsavvikling i tråd med kulturhusets program.Drift, rigging og vedlikehold av kulturhusets lyd-, lys- og sceneutstyr.Lyddesign og -avvikling til konserter, teater, musikkteater og andre kulturuttrykk.Kjentmann og vert for tilreisende teknikere.Til denne stillingen ligger også særskilte oppgaver tilknyttet et nytt innovasjonsprosjekt som skal utvikle husets AV-tilbud. Stillingen er knyttet til Sarpsborg scene, men det kan også være aktuelt å bistå ved andre prosjekter i regi av Sarpsborg kommune.Krav til kompetanseHøyskole-/universitetsutdanning innen lydteknikk, mediefag eller andre relevante fag.Kunnskap om og erfaring fra AV-teknikk og videoavvikling.Kompetanse på områder som akustikk, elektronikk, svakstrøm o.l. er en fordel.God kjennskap til og erfaring med trådløse mikrofonsystemer.Kjennskap til og erfaring fra bruk av nettverksbaserte digitale miksebord og matrisesystemer.Erfaring med planlegging av tekniske og praktiske løsninger for ulike typer produksjoner.Erfaring med service og vedlikehold av sceneteknisk utstyr.Grunnkunnskaper om TCP/IP og datanettverk.Førerkort kl. B er ønskelig.ErfaringDokumentert erfaring som lydtekniker fra teater, konserthus, profesjonell arrangør og/eller utleievirksomhet.Personlige egenskaperVi søker en framoverlent tekniker som både evner å jobbe selvstendig og kreativt med problemløsning, men som også samarbeider godt både med kolleger på huset og tilreisende teknikere.Sarpsborg scene legger stor vekt på å yte god service, og vi søker derfor etter deg som er serviceinnstilt og har smilet på lur også i perioder når arbeidsdagene er lange og hektiske.Andre egenskaper vi ser etter hos vår nye kollega:PåliteligFleksibelKvalitetsbevisstStrukturert og med evne til å jobbe planmessigVi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet kultur
25.09.2019 Sarpsborg
Sarpsborg scene søker lydteknikerSarpsborg scene er byens største kulturscene og ble åpnet første gang i 1933. Huset eies og drives av Sarpsborg kommune og er organisert under virksomhet kultur og team kulturutvikling.Siden 1. april har kulturhuset vært under storstilt ombygging, og vil åpne i ny drakt i april 2020. Blant annet blir hele det scenetekniske anlegget oppgradert, det bygges nye sidescener, større hovedscene, ny lasteinngang, orkestergrav, akustikken forbedres samt at hele bygningsmassen blir universelt utformet. Dette vil gi huset muligheter til å tilby oppsetninger som er unike for Østfold.Sarpsborg scene har to saler for scenekunst: Teatersalen med en kapasitet på 530 sitteplasser, og Folkets Bar med en kapasitet på 60. I tillegg har huset et kunstgalleri, Galleri St. Marie. I 2018 hadde vi et totalt besøk på ca. 35.000 publikummere.Til Sarpsborg scene ligger i dag 3,9 årsverk. Dette er fordelt på teknisk koordinator med hovedansvar for den tekniske driften ved huset, en driftsansvarlig, en lystekniker, en scenetekniker samt vertskap. Det skal nå ansettes to lydteknikere samt en produsent. I tillegg fungerer teamleder som husets daglige leder.Vårt mål er å være en attraktiv kulturaktør for så vel artister og arrangører som for publikum. For å få til det legger vi stor vekt på god service, bred kompetanse hos medarbeiderne og hardt arbeid.Vi søkerSarpsborg scene skal knytte til seg en lydtekniker i en 100 prosent fast stilling.På Sarpsborg scene jobber vi med et stort spekter av kulturproduksjoner. Vi leter derfor etter en tekniker som tar utfordringer på strak arm og som trives like godt med å planlegge og avvikle store teaterproduksjoner som små intimkonserter. Det forventes at du holder deg oppdatert på utviklingen i bransjen for å sikre at huset hele tida leverer på et høyt nivå.Arbeidstidene på et kulturhus er varierende, og du må derfor trives med et høyt aktivitetsnivå og periodevis mye kvelds- og helgearbeid.ArbeidsoppgaverTeknisk arrangementsavvikling i tråd med kulturhusets program.Drift, rigging og vedlikehold av kulturhusets lyd-, lys- og sceneutstyr.Lyddesign og -avvikling til konserter, teater, musikkteater og andre kulturuttrykk.Kjentmann og vert for tilreisende teknikere.Stillingen er knyttet til Sarpsborg scene, men det kan også være aktuelt å bistå ved andre arrangementer i regi av Sarpsborg kommune.Krav til kompetanseUtdanning innen lydteknikk, elektrofag eller andre relevante fag er en fordel.Kompetanse på områder som akustikk, elektronikk, svakstrøm o.l.God kjennskap til og erfaring med trådløse mikrofonsystemer.Kjennskap til og erfaring med bruk av nettverksbaserte digitale miksebord og matrisesystemer.Erfaring med planlegging av tekniske og praktiske løsninger for ulike typer produksjoner.Erfaring med service og vedlikehold av sceneteknisk utstyr.Grunnkunnskaper om TCP/IP og datanettverk.Førerkort kl. B er ønskelig.ErfaringDokumentert erfaring som live lydtekniker fra kulturhus, profesjonell arrangør og/eller utleievirksomhet. Dokumentert erfaring som lyddesigner og/eller lydtekniker for teateroppsetninger er en fordel.Personlige egenskaperVi søker en framoverlent tekniker som både evner å jobbe selvstendig og kreativt med problemløsning, men som også samarbeider godt både med kolleger på huset og tilreisende teknikere.Sarpsborg scene legger stor vekt på å yte god service, og vi søker derfor etter deg som er serviceinnstilt og har smilet på lur også i perioder når arbeidsdagene blir lange og hektiske.Andre egenskaper vi ser etter:PåliteligKvalitetsbevisstFleksibelStrukturert og med evne til å jobbe planmessigVi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet kultur
25.09.2019 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedER DU SYKEPLEIER OG ØNSKER FAST 100 % STILLING - SE HER!Virksomhet hjemmetjenester vest ved team hjemmetjenester Hannestad/Brevik har nå ledig faste 100 % stillinger for sykepleiere. Teamet yter praktisk og personlig bistand samt helsetjenester til hjemmeboende i alle aldre, og har til enhver tid ca 150 brukere av tjenestene. Som sykepleier får du brukt all din kompetanse og ferdigheter, og hver dag er full av utfordringer både faglige og på det mellommenneskelige plan. Hjemmetjenesten er i stadig endring, og vi får stadig nye spennende oppgaver.Personalgruppen består av faglig dyktige helsefagarbeidere og sykepleiere som gjerne diskuterer fag, og er fulle av pågangsmot og humor. Teamet har lokaler på Eplehagen bofellesskap der også team hjemmetjenester Greåker/Solli holder til, og de to teamene samarbeider tett. I tillegg samarbeider teamet også med team hjemmetjenester Grålum/Lande/Kurland som har lokaler på Tingvoll sykehjem, og med team samordnet dagsenter som er en del av virksomheten.Vår målsetning er at våre brukere skal oppleve godetjenester som gir brukerne mulighet til å bo hjemme på en trygg måte hele livet. Hverdagsmestring benyttes som arbeidsmetode, og teamet har jevnlig møter med hverdagsrehabiliteringsteamet, ukentlige tavlemøter og internundervising.Stilling / ArbeidsoppgaverSom sykepleier i hjemmetjenesten får du brukt mange sider av deg selv. Du vet aldri hva arbeidsdagen bringer, men du vet at den er variert og travel, og at den består av mange ulike oppgaver som blant annet:nødvendig helsehjelp samt personlig og praktisk bistand herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverkobservasjon, vurdering og iverksetting av nødvendige tiltak samt evaluering av sykepleien til den enkelte brukersykepleiefaglig ansvar i teamet og enheten forøvrig ved behovveiledning og opplæring av andre ansatte og studentersamhandling med interne og eksterne instanserbruk og etterlevelse av rutiner i gjeldende kvalitetssystemVi søker deg somer en trygg og stabil medarbeider med gode holdninger og verdier som er synlige i arbeidetliker bredde og utfordringer i arbeidsoppgaven, trives med høyt arbeidstempoliker å jobbe selvstendig og i team, er fleksibel og løsningsorienterttrives i et hektisk miljø og evner å tenke helhetlig i tjenesteytingenhar gode kommunikasjonsferdigheter, formulerer deg godt på norsk, både skriftlig og muntlighar generell IKT-kompetanseliker å holde deg faglig oppdatertbidrar positivt inn i arbeidsmiljøet og har godt humørPersonlig egnethet vektlegges.Krav til utdanning og erfaringAutorisert sykepleier. Erfaring fra hjemmetjenesten er en fordel, men ikke et kravVi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annetDu må ha førerkort klasse B. Du må kunne fremlegge politiattest ved ansettelse og norsk autorisasjon som sykepleier.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet hjemmetjenester vest
26.09.2019 Porsgrunn, Sarpsborg

Rekrutteringskalender

 • SEP 23
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 25
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Sarpsborg kommune