<  
>  

Fredrikstad Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008)
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Fredrikstad Kommune

ArbeidsstedHjemmesykepleie syd og aktivitet er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie. Vi gir helsetjenester til hjemmeboende. En av avdelingene i virksomheten
25.03.2023 Fredrikstad
2. gangs utlysningDet søkes etter en IT-arkitekt/rådgiver, arbeidssted ved Virksomhet Digitalisering i Fredrikstad kommune. Virksomhet Digitalisering utgjør i dag 35
26.03.2023 Fredrikstad
ArbeidsstedFriskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene
26.03.2023 Fredrikstad
ArbeidsstedEtat Friskliv og Mestring, virksomhet Livsmestring 4 har i dag om lag 130 årsverk fordelt på syv avdelinger. Bjørnebyveien 1
26.03.2023 Fredrikstad
ArbeidsstedVirksomhet livsmestring gir tjenester til personer med funksjonshemming/ utviklingshemmede i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse
26.03.2023 Fredrikstad
ArbeidsstedI Fredrikstad kommune er det ledig en 100% fast stilling innen scene-, lys- og AV-teknikk. Stillingen er plassert i seksjon
26.03.2023 Fredrikstad
Helseparken Onsøyheimen åpner i april 2023 med 5 avdelinger, tilsammen 120 plasser. Helseparken tar imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare
26.03.2023 Fredrikstad
Helseparken Onsøyheimen åpner i april 2023 med 5 avdelinger, tilsammen 120 plasser. Helseparken tar imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare
26.03.2023 Fredrikstad
Jobbmuligheter i Fredrikstad Kommune
Jobbmuligheter i Fredrikstad Kommune
Fredrikstad Kommune har et bredt spekter av jobbmuligheter. Ledige stillinger hos Fredrikstad Kommune utlyses her: http://www.fredrikstad.kommune.no/Utlysninger/Ledige-stillinger-oversikt/

Rekrutteringskalender

 • MAR 25
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2023
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 27
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 28
  2023
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 29
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 30
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 31
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (106)

Fakta om Fredrikstad Kommune