Bærum Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Bærum er en kommune i Akershus. Navnet kommer av Bergum eller landet mellom bergene. Bærum grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Nesodden (sjøgrense). Administrasjonssenteret er Sandvika, som i dag har status som by. Bærum ligger i Oslo bispedømme, og de østlige og tettest befolkede delene av kommunen er en del av metropolområdet Oslo. Bærum har landets høyeste gjennomsnittlige inntekt og utdannelsesnivå. Bærum kommune skiller seg fra de andre kommunene rundt Oslo ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer. Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene. Næringslivet i Bærum gir arbeid til 35 000 mennesker hvorav de fleste jobber på Lysaker og Fornebu. De største selskapene er IT-bedrifter som Telenor og Tandberg. Befolkning 108 967 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Bærum Kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4136642347 Presentasjon av stillingen: Vi vil ha deg som kollega! Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Rammeverk for kvalitet i bærumsskolen finner du ved åklikk herVil du vite mer om jobben som lærer i bærumsskolenklikk herVøyenenga skole er en fremtidsrettet skole med fokus på miljø og bærekraft. Vi er langt fremme i bruk av digitale ressurser - alle elever og lærere bruker nettbrett i læringen. Det er stor variasjon i elevenes kulturelle bakgrunn, og skolekulturen preges av samarbeid og deling. Vøyenenga skole har ca. 330 elever på 8.-10. trinn og ca. 40 ansatte.Vøyenenga skole ligger vest i Bærum, i kort avstand fra Sandvika. Det går buss fra Sandvika til Vøyenenga hvert 10. minutt i rushtiden.Vøyenenga skoleVi har ledig et engasjement i 100% stilling med mulighet for forlengelse. Stillingen vil innebære kontaktlærer funksjon, og vi ønsker kandidater med undervisningskompetanse i matematikk og naturfag.ArbeidsoppgaverSom lærer:sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljøplanlegger og leder du elevenes læringanalyserer og følger du opp elevenes læringsprogresjonbidrar du til godt samarbeide med foreldredeltar og bidrar du i et lærende fellesskap på skolensamarbeider du med andre faginstanserKvalifikasjonerDu har godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen og formell utdanning i undervisningsfageneDu er en tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelserDu har interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læringEr du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntligUtdanningsretningLærerutdanningPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som :er god til å kommunisereer lærevilliger en lagspillerer god på å bygge relasjonerer resultatorienterter innovativVi vektlegger personlig egnethet for stillingen Vi tilbyrVeiledningsprogram for nyutdannede lærereVidereutdanning i prioriterte fagPliktig innskudd i Statens PensjonskasseTilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandUnder forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg på kr 12.000 pr. år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)matematikk (60 stp)naturfag (90 stp)engelsk (90 stp) Andre opplysningerVitnemål og attester tas med på intervjuFør ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldigGyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelseSøkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)KontaktinformasjonHanne Vislie, Rektor, Tlf.: 942 40 010ArbeidsstedVøyenengaNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Engasjement Sluttdato: 31.07.2020 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 15.10.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4136642347&company_id=1081735476&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
15.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4137611243 Presentasjon av stillingen:Vi søker pedagogiskleder til Sleiverud barnehage fra 1. januar 2020.Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer og vi ser på leken som et bærende element i barnehagehverdagen. Respekt er en grunnleggende verdi i vårt møte med barna, foreldrene og kollegaene hver dag.Vi har ledig plass til en ny lagspiller i vårt gode felleskap. En unik mulighet, vi håper du vil søke. Kom og besøk oss, vi vil gjerne vise deg vårt innholdsrike hus ¿ som ble bygget i prosjektet <> og fortelle om den pedagogiske modellen vår. Vi er en liten basebarnehage som ser oss selv som ett felleskap. Alle voksne bygger trygge relasjoner til alle barn, dette gir oss et stort mulighetsrom for god utviklingsstøtte og spennende aktiviteter. Vi har fire baser med ca. 13 barn fra 1-5 år, og hver formiddag deler vi oss i aldersgrupper. Vårt inspirerende temaarbeid med en barnebok for hvert barnehageår skaper mye glede og gir barna en unik helhetlig læringssituasjon. Der fletter vi inn overordnede føringer og satsninger. Årets bok er Karsten og Petra. De er flotte rollemodeller for barna, og ikke minst skaper hånddukene Frøken Kanin og Løvungen god stemning.Sleiverud barnehage ligger på Bærums Verk. Vi har ca 50 barn, 6 pedagoger, 5 fagarbeidere og 2 assistenter. Vårt overordnede mål er: Et inkluderende og inspirerende læringsmiljø som utvikler robuste og livsglade barn. Besøk vår nettside og se vår pedagogiske plattform og vår plan for temaarbeidet. Når vi som team jobber ut ifra en enhetlig pedagogisk tenkning og metodikk står vi langt sterkere på veien mot målene våre. Se også våre resultater på brukerundersøkelsen. Vi har en engasjert og svært fornøyd foreldregruppe.Vil du vite mer om Sleiverud barnehage:klikk herBarnehagejobber i Bærum kommuneArbeidsoppgaverSom pedagogisk leder: ¿ har du det faglige ansvaret for videreutvikling av barnehagen som en god lærings og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument ¿ formulerer du mål og forventninger og følger opp disse ¿ utfordrer og støtter du medarbeidere til det beste for barnas utvikling og læring ¿ bidrar du til et godt samarbeid på tvers i barnehageområdet og med andre tjenesterKvalifikasjonerVi søker deg som: ¿ har godkjent utdannelse som barnehagelærer ¿ gjerne har ledererfaring Er du søker fra land utenfor Skandinavia må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig.UtdanningsretningBarnehagelærerutdanningUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som: ¿ synes det er viktig med en tett dialog med foreldre og medarbeidere om å lage en god barnehage ¿ inspirerer, engasjerer og veileder medarbeidere frem til felles mål ¿ improviserer og finner nye løsninger ¿ som leder klarer du å håndtere flere saker på en gang Personlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyr¿ Veiledning for nyutdannede ¿ Å være del av et pedagogisk ledernettverk hvor kollegaveiledning er i fokus ¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Barnehageplass ¿ Offentlig tjenestepensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnen informasjon ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Gyldig politiattest iht. § 19 i Barnehageloven må fremlegges før tiltredelse ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlistenKontaktinformasjonEli Apelseth Platou, Tjenesteleder, Tlf: 46668365ArbeidsstedBærums VerkNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Startdato: 01.01.2020 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 15.10.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4137611243&company_id=1081735446&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
15.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4130282595 Presentasjon av stillingen:Ønsker du til å bidra til omsorg og pleie for våre pasienter, er dette kanskje jobben for deg?Stillingen som sykepleier er ved vår alderspsykiatriske avdeling, men er samtidig en del av den totale sykepleierbemanningen ved institusjonen. Du må bidra til en sykepleiefaglig god omsorg og pleie for våre pasienter, slik at pasientene opplever en meningsfylt og god hverdag. Stillingen er turnus, dag og aften, med arbeid hver 3 helg. Oppstart så snart som mulig.Berger bo- og behandlingssenter ligger i landlige omgivelser på Rykkinn, med kort vei til offentlig kommunikasjon. Institusjonen har totalt 106 plasser, fordelt på to somatiske avdelinger, en alderspsykiatrisk avdeling, bolig med service og dagsenter.Vil du vite mer om oss:klikk herArbeidsoppgaverSom sykepleier: ¿ bidrar du til god ressursutnyttelse på avdelingen og til tverrfaglig samarbeid ¿ utøver du sykepleiefaglige prosedyrer og pleie for våre pasienter ¿ er du medansvarlig for dokumentasjon og medikamenthåndtering ¿ bidrar du til at interne og eksterne lover, regler og prosedyrer følges ¿ veileder du medarbeidere, studenter og elever ¿ bidrar du til godt samarbeid og godt arbeidsmiljøKvalifikasjoner¿ Du er utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV ¿ Psykiatrisk videreutdanning ønskelig ¿ Erfaring og interesse for geriatri og psykiatri er ønskelig ¿ Du er fortrolig med bruk av relevante IT verktøy Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarendeUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som: ¿ er god til å kommunisere ¿ er en lagspiller ¿ tar initiativ ¿ er strukturert og tar initiativ Personlig egnethet vektleggesVi tilbyr¿ Tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter ¿ Et trivelig arbeidsmiljø ¿ Lønn etter kompetanse og erfaring ¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Offentlig tjenestepensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnet ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova § 25)KontaktinformasjonNora Lundemo Larsen, Avdelings sykepleier, Tlf: 971 22 077ArbeidsstedRykkinnNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 16.10.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4130282595&company_id=1081735284&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
16.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4135237301 Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega! Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Skui skole er en to-parallell skole med 360 elever og 58 ansatte på skole og SFO. Vi har et moderne skolebygg og flotte uteområder med nær tilknytning til marka, som inviterer til aktivitet hele året. F.eks. har vi tilgang til kunstgressbane og skileikområde med gapahuk og bålplass. Skolen har et stabilt, godt og inkluderende arbeidsmiljø, med gode muligheter for egenutvikling gjennom en raus delings ¿ og samarbeidskultur på team og på tvers av team.Det er 10 minutters busstur fra Sandvika bussterminal til Skui skole, med hyppige avganger både morgen og ettermiddag.I perioden 2018-2020 deltar vi i et nettbasert etterutdanningsprogram (MOOC) i samarbeid med 3 andre skoler i kommunen og Høyskolen i Innlandet, om <<Vurdering for læring>>.Fra januar 2020 ¿ juni 2020 skal vi delta i et nytt nettbasert etterutdanningsprogram / kompetansepakke knyttet til fagfornyelsen og implementering av nye fagplaner høsten 2020Våre satsningsområder: ¿ Skape et trygt skolemiljø gjennom arbeid med våre verdier omsorg, ansvar, mot og respekt, nedfelt i Skuistandarden ¿ Fokus på vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter i alle fag ¿ Bruk av nettbrett 1:1 som verktøy i undervisning og vurderingsarbeid ¿ Utvikle gode strategier for tilpasset opplæring gjennom større grad av elevinvolvering ¿ Systematisk arbeid med språk ¿ og begrepsopplæring på alle trinnVi har behov for: ¿ 1 lærer i 100% fast stilling med tiltredelse 1.januar 2020, for tiden med kontaktlæreransvar.ArbeidsoppgaverSom lærer:sikrer du kvalitet i undervisningensørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljøplanlegger og leder du elevenes læringanalyserer og følger du opp elevenes læringsprogresjonbidrar du til godt samarbeide med foreldredeltar og bidrar du i et lærende fellesskap på skolensamarbeider du med andre faginstanserhar du kontaktlæreransvarKvalifikasjonerDu har godkjent grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning som tilfredsstiller de nye kompetansekraveneDu er en tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelserDu har interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læringDu har kompetanse i ett eller flere av basisfagene norsk, matematikk, engelsk. Særlig har vi behov for kompetanse i matematikkfagetDu har kompetanse og gjerne erfaring fra begynneropplæring i lesing, skriving og regning, norsk for minoritetsspråklige barnDu har kompetanse og / eller erfaring innenfor spesialpedagogikkEr du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntligUtdanningsretningLærerutdanningPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som :er god til å kommunisereer lærevilliger en lagspillerer god på å bygge relasjonerer resultatorientert og målbevisster innovativVi vektlegger personlig egnethet for stillingenVi tilbyrVeiledningsprogram for nyutdannede lærereVidereutdanning i prioriterte fagPliktig innskudd i Statens PensjonskasseTilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandUnder forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg på kr 12.000 pr. år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)matematikk (60 stp)naturfag (90 stp)engelsk (90 stp) Andre opplysningerVitnemål og attester tas med på intervjuFør ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldigGyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelseSøkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)KontaktinformasjonKari Christensen, Rektor, Tlf: 91704743ArbeidsstedSkuiNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Startdato: 01.01.2020 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 16.10.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4135237301&company_id=1081735444&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
16.10.2019 Bærum
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for den som har behov for bistand i dagliglivet. Bruker leder assistentens daglige arbeid, og Bærum kommune har arbeidsgiveransvaret.Kvinne ved Bærums Verk ønsker kvinnelig assistent ca. 10 timer per uke. Søker må ha førerkort og være god i engelsk.Tiltredelse så snart som muligDet er ønskelig at du forteller litt om deg selv i søknaden. Du som søker er voksen eller student.ArbeidsoppgaverFølge til lege, sykehus og behandlingLettere matlagingKvalifikasjonerFor stillingen kreves bestått norskprøve minst B1 skriftlig og muntligGode engelsk kunnskaperFørerkort kl.BUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige EgenskaperVi ser etter deg som:er omgjengeliger respektfullhar godt humørPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrLønn etter kommunenes gjeldende avtaler og regelverkOffentlig tjenestepensjonsordningAnnetStillingen er timelønnet som assistentVitnemål og attester tas med på intervjuFør ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldigSøkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25)Gyldig politiattest iht.§ 5-4 helse- og omsorgstjenesteloven må fremlegges før tiltredelseKontaktinformasjonHege Lund, Rådgiver BPA, Tlf: 93262233ArbeidsstedBærums VerkNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Deltid, Tilkallingsvikar Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 16.10.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4138112245&company_id=2743221370&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
16.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4139000444 Presentasjon av stillingen: Mariehaven bo- og behandlingssenter er et langtidssykehjem med 36 plasser for personer med demens og 36 plasser for somatisk syke beboere. Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser på Dønski. Vi søker etter en engasjert og faglig dyktig sykehjemslege som kan bidra inn i et godt faglig arbeidsmiljø. Stillingen som lege er en fast ansettelse med 30% på demensavdelingen og 10% på somatisk avdeling. Fortrinnsvis på tirsdager og torsdager.Vil du vite mer om ossklikk her eller følg oss på Facebook.ArbeidsoppgaverKurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienterBidrar til kvalitetssikring og utvikling av tjenestenBidrar til internundervisningSamarbeid med annet helsepersonell og spesialisthelsetjenestenSamarbeide med pårørendeKvalifikasjonerLege med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CVSpesialistutdanning i allmennmedisin eller være under spesialiseringRelevant erfaringKompetanse innen geriatri og demens er ønskeligDatakunnskap, erfaring med elektronisk dokumentasjonSøkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller BergenstestenUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåEmbeds/profesjonsstudietPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som:samarbeider godt med fagpersoner i avdelingen og andre aktørerhar gode faglige kvalifikasjonerkommuniserer godt med beboere/pårørende og andre samarbeidspartnereer strukturert og punktlighar gode veilednings- og undervisningsegenskaperer selvstendig og initiativrikVi tilbyrFagforum for sykehjemsleger i kommunenKompetanseutviklingsstipendOffentlig tjenestepensjonsordningTilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnetVitnemål og attester tas med på intervjuFør ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldigGyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelseSøkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)KontaktinformasjonTove Lise Ellingsen, Tjenesteleder, Tlf: 992 92 011ArbeidsstedGjettumNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 40% Deltid, Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 17.10.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4139000444&company_id=1081735403&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
17.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4134828329 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye leder på Emma Hjorth boliger?Pleie og omsorg har ledig stilling som tjenesteleder for Emma Hjorth boliger, Hjemmebaserte tjenester, seksjon Samlokaliserte boliger (tjenester til mennesker med utviklingshemming).Emma Hjorth boliger består av 6 omsorgsboliger for personer med utviklingshemming. Boligene driftes av 5 avdelingsledere som sammen med tjenesteleder utgjør ett velfungerende lederteam med felles ansvar for tjenestene ved tjenestestedet.Tjenestestedet har tett samarbeid med øvrige tjenestesteder og spesielt med Bærum kommunale dagtilbud og Regionalt aktivitetssenter.Seksjonen er i sterk vekst, og tjenestene må utvikles og endres i tråd med brukernes behov og kommunens økonomiske situasjon. Tjenesten utfordres til å gjøre innovative grep og finne løsninger for å møte fremtidens omsorgsutfordringer. Emma Hjorth boliger, har bidratt til å etablere visningsleiligheten <>, som har en viktig rolle i implementeringen av frihets- og velferdsteknologi i tjenesten.Vi søker en tjenesteleder som er strategisk, strukturert og har evne til å motivere medarbeiderne. Stillingen krever at du er selvstendig, innovativ, tenker helhetlig og lar deg motivere av utfordringer. Du må være fleksibel og ha stor arbeidskapasitet. Du er en lagspiller som samhandler godt med øvrige samarbeidsparter.Vil du vite mer om tilbud til personer med utviklingshemming:klikk herArbeidsoppgaver¿ Har resultatansvar for fag, personal og økonomi ¿ Skal sørge for effektiv ressursutnyttelse og riktige tjenester ¿ Involverer medarbeiderne i utviklingsprosesser og benytter tjenestens kompetanse ¿ Utvikler effektive, fornuftige og praktiske løsninger når problemer eller utfordringer oppstår ¿ Bidrar til at tjenestene utvikles i et fremtids -og helhetsperspektivKvalifikasjoner¿ 3-årig høgskole; bachelor i vernepleie, med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV ¿ Lederutdanning fra høgskole- eller universitet ¿ Relevant ledererfaring av minst 3 års varighet ¿ Kunne dokumentere oppnådde resultater fra tidligere lederstillinger ¿ God digital forståelse og erfaring med bruk av ulike systemer ¿ Kjennskap og kunnskap om frihets- og velferdsteknologi ¿ Erfaring fra arbeid med målgruppen ¿ For stillingen kreves gode norskkunnskaper. Søkere som er fra land utenfor Skandinavia, skal minimum ha bestått norskprøve C1 skriftlig og muntlig.UtdanningsretningHelsefagAdministrasjon og ledelseUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradPersonlige Egenskaper¿ God kommunikator, som lytter og formidler informasjon med klarhet, både muntlig og skriftlig ¿ Er en tydelig, motiverende og inspirerende leder ¿ Har gode samarbeidsevner ¿ Iverksetter, tar initiativ og er løsningsorientert ¿ Mestrer å jobbe detaljert og samtidig holde helhetsperspektivet ¿ Tar raskt til seg ny kunnskap, og er i stand til å bruke eksisterende kunnskap på nye måter Personlig egnethet vektleggesVi tilbyr¿ Spennende og varierte arbeidsoppgaver ¿ Lederopplæringsprogram i kommunen ¿ Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter ¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Offentlig tjenestepensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnet ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).KontaktinformasjonHeidi Hesselberg, Seksjonsleder, Tlf: 98464851ArbeidsstedSandvikaNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Startdato: 02.01.2020 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 18.10.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4134828329&company_id=1081735307&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
18.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4139387552 Presentasjon av stillingen:Unike mennesker søkes til unikt sted ¿ Kunnskapssenteret i SandvikaDu skal søke denne stillingen om du trigges av fart og av å være med på en reise. Kunnskapssenterets organisasjon utvikler seg i takt med tiden og vår naturlige serviceholdning og glede over endring er synlig. Dagens arbeidsoppgaver er ikke nødvendigvis morgendagens arbeidsoppgaver. I disse dager er vi midt i en transformasjon. Vi søker deg som vil beskrive deg selv med følgende egenskaper: Kundeorientert, resultatorientert, full av pågangsmot, serviceinnstilt, du er en god kommunikator og samtidig lærevillig. Resepsjonen på Kunnskapssenteret i Sandvika er vital for vår drift. Den representerer det første møtet med senteret for 40 000 årlige konferansegjester, er konferansearrangørenes kontaktpunkt, sentralbord for hele huset med ca. 20.000 innkommende telefoner i året, koordinator for Voksenopplæringssenteret, Kulturskolen og Flyktningkontoret i Bærum Kommune, samt resepsjon og koordinator for utdanningsinstitusjonene med tilhørighet til bygget. I lange perioder et meget hektisk sted.Kunnskapssenteret i Sandvika.noArbeidsoppgaverSom resepsjonist skal du levere et høyt servicenivå, og samtidig bedrive mange fagmerkantile oppgaver på vegne av våre virksomheter på bygget. Disse oppgavene er i stadig endring.KvalifikasjonerVi ser etter deg som: ¿ har 2 -3 års erfaring fra service eller hotell bransjen ¿ er datakyndig da det brukes mange forskjellige programmer i daglig arbeidDet er ønskelig at du har: ¿ erfaring fra resepsjonsarbeid med mange leietakere/virksomhetsområder ¿ erfaring med audiovisuelt utstyr er fordelaktig ¿ erfaring fra konferansemarkedet ¿ erfaring med administrativt arbeid ¿ høyere utdanning innen serviceledelse ¿ meget gode norsk- og engelskkunnskaperUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige EgenskaperFor å lykkes i denne jobben trenger du: ¿ høy grad av profesjonalitet og serviceinnstilling ¿ pågangsmot, takle svært høyt arbeidspress og være positiv i en hektisk hverdag ¿ å være effektiv og ha god struktur ¿ ryddighet i arbeidet - samtidig som du er fleksibel for endringer i oppgaver og vaktplan ¿ å være en god kommunikator og lagspiller ¿ høy etisk standard og evne å takle konfidensielle forholdVi tilbyr¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Offentlig tjenestepensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnet ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju. ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig. ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).KontaktinformasjonOle Ursin-Smith, Daglig leder, Tlf: 90063595ArbeidsstedSandvikaNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Antall stillinger: 2 Søknadsfrist: 18.10.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4139387552&company_id=3283826283&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
18.10.2019 Bærum
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • OKT 15
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 16
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 17
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 18
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 20
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 21
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 22
  2019
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Fakta om Bærum Kommune