Bærum Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Bærum er en kommune i Akershus. Navnet kommer av Bergum eller landet mellom bergene. Bærum grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Nesodden (sjøgrense). Administrasjonssenteret er Sandvika, som i dag har status som by. Bærum ligger i Oslo bispedømme, og de østlige og tettest befolkede delene av kommunen er en del av metropolområdet Oslo. Bærum har landets høyeste gjennomsnittlige inntekt og utdannelsesnivå. Bærum kommune skiller seg fra de andre kommunene rundt Oslo ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer. Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene. Næringslivet i Bærum gir arbeid til 35 000 mennesker hvorav de fleste jobber på Lysaker og Fornebu. De største selskapene er IT-bedrifter som Telenor og Tandberg. Befolkning 108 967 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Bærum Kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4114461738 Presentasjon av stillingen: Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Godt lederskap har stor betydning for elevers læring. Som avdelingsleder i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Vil du vite mer om jobben som avdelingsleder i bærumsskolen:klikk herEvje skole ligger vakkert til rett ved Bærum sykehus. Skolen har i dag rundt 370 flotte elever fra mange nasjoner. Vi har innføringsklasser og ansvaret for alle de tospråklige lærerne i kommunen. Til sammen er vi 90 engasjerte medarbeidere i vår organisasjon. Vi har et godt elevmiljø med fokus på inkludering og læring og et fremragende samarbeid med foresatte.Skolens ledelse består av rektor og fire avdelingsledere, og nå trenger vi en ny avdelingsleder til Innføringsklassen. Vi ønsker en leder som er handlekraftig og god til å sette seg inn i de allsidige arbeidsoppgavene som stillingen innebærer. Du må ha gode evner til å skape positive relasjoner til alle i skolesamfunnet. Vi ønsker også at du er initiativrik, engasjert og effektiv i det daglige arbeidet. God kommunikasjon og en inkluderende holdning skal gjennomsyre hele organisasjonen.Stillingen innebærer 80 prosent arbeid som avdelingsleder for Innføringsklassen på Evje, og 20 prosent som rådgiver for opplæring av minoritetsspråklige elever i Grunnskoleavdelingen. Dette innebærer at du har faglig ansvar for det overordnede arbeidet med minoritetsspråklige elever i bærumsskolen, blant annet gjennom å lede kompetanseutvikling og nettverksmøter for lærere.Vil du vite mer om Evje skole:klikk herArbeidsoppgaverSom avdelingsleder: - bidrar du til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø - tar du ansvar for fag, personal og økonomi i avdelingen - følger du opp undervisning og elevenes læringsprogresjon - tilrettelegger du for pedagogisk utviklingsarbeid og deltar i et lærende fellesskap på skolen - støtter og veileder du ansatte - tar du aktivt del i skolens ledergruppe - er du bindeledd mellom ulike personer, team og nivåer i organisasjonen - ivaretar du et godt samarbeide med foreldre - vil det ligge noe undervisning til stillingen - planlegger og gjennomfører du kompetanseutvikling for lærere - videreutvikler du rutiner og systemer for arbeid med minoritetsspråklige elever i bærumsskolenKvalifikasjoner - Du har formell undervisningskompetanse for og erfaring fra det aktuelle skoleslaget fra 1. - 7 trinn - Du har interesse for og erfaring med digitale læringsverktøy. - Skolelederutdanning, og ledererfaring vil bli vektlagt. - Som søkere vil du bli vurdert med utgangspunkt i øvrige ledere på skolen. - Et positivt elevsyn og en særskilt interesse for å arbeide med nyankomne elever og deres foresatte og god andrespråkopplæringUtdanningsretningLærerutdanningUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som :- er løsningsorientert- er innovativ- er strukturert og systematisk- er en lagspiller- er motiverende- har stort pågangsmotVi vektlegger personlig egnethet for stillingen.Vi tilbyr- Videreutdanning i skoleledelse- Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.- Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAndre opplysninger- Vitnemål og attester tas med på intervju- Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig- Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse- Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)KontaktinformasjonGrete Holm, Rektor, Tlf: 99329368ArbeidsstedGjettumNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 20.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4114461738&company_id=1081735321&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
20.08.2019 Evje og Hornnes
Org. nr: - Stillingsident: 4114723685 Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega! Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Rammeverk for kvalitet i bærumsskolen finner du ved åklikk herVil du vite mer om jobben som lærer i bærumsskolenklikk herLysaker skole er en barneskole med ca 300 elever og 40 ansatte. Skolen har et fleksibelt, dyktig og stabilt personale i både skole og SFO. Våre ansatte har lang erfaring og gode evner til selvstendig arbeid. Vi har et meget godt arbeidsmiljø der samarbeid står høyt i fokus, og der kollegaer jobber for å gjøre hverandre og elevene gode. Vi har et godt sammensatt personale i alder og kollegiet har flere mannlige ansatte slik at vi har en god balanse mellom kvinner og menn. Lysaker skole jobber for at hver enkelt elev skal få utnyttet sitt læringspotensial og at alle elever skal løftes faglig og sosialt. Vi har en engasjert og positiv foreldregruppe og skolen er godt forankret i nærmiljøet. Våre elever er en sammensatt gruppe der vi både har elever med annen etnisk bakgrunn, og elever som er 3. generasjonselever med Lysaker skole.Skolen er forholdsvis nylig rehabilitert og har lyse fine lokaler. Fra høsten 2018 fikk alle våre elever og lærere nettbrett til bruk i undervisningen. Skolen ligger fint til like ved Stabekk, og det er gode offentlige kommunikasjonsmuligheter med både tog og buss. Skolen ligger innenfor Sone 1 - Oslotakst.Vi søker nå etter inntil to spesialpedagoger/ressurslærere i 100 % stilling. Vi ønsker oss deg som vil jobbe med elever som har utfordringer faglig eller sosialt. Vi søker etter engasjerte og kompetente lærere som gjerne har kompetanse eller erfaring med elever med språkvansker og særskilt norsk undervisning. Dersom du har erfaring fra slik undervisning vil dette være en fordel. Da det fortsatt er litt uklart hvilke behov våre elever har for kommende skoleår, lyser vi i utgangspunktet ut inntil to stillinger som vikariater for skoleåret 2019 ¿ 2020.Vil du vite mer om Lysaker skoleklikk herArbeidsoppgaverSom lærer:sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljøplanlegger og leder du elevenes læringanalyserer og følger du opp elevenes læringsprogresjonbidrar du til godt samarbeide med foreldredeltar og bidrar du i et lærende fellesskap på skolensamarbeider du med andre faginstanserKvalifikasjonerDu har godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen og formell utdanning i undervisningsfageneDu er en tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelserDu har interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læringEr du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntligUtdanningsretningLærerutdanningPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som :er god til å kommunisereer lærevilliger en lagspillerer god på å bygge relasjonerer resultatorienterter innovativVi vektlegger personlig egnethet for stillingenVi tilbyrLærere i Bærum kommune har en egen lønnsstige som ligger over KS-stigenVeiledningsprogram for nyutdannede lærereVidereutdanning i prioriterte fagPliktig innskudd i Statens PensjonskasseTilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandUnder forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg på kr 12.000 pr. år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)matematikk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)naturfag (90 stp)engelsk (90 stp) Andre opplysningerVitnemål og attester tas med på intervjuFør ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldigGyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelseSøkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)KontaktinformasjonDina Skogheim, Rektor, Tlf: 67507850 / 67507852ArbeidsstedStabekkNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Engasjement Startdato: 01.09.2019 Sluttdato: 31.07.2020 Antall stillinger: 2 Søknadsfrist: 20.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4114723685&company_id=1081735399&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
20.08.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4114263252 Presentasjon av stillingen:#### Samlokalisert bolig i Brynsveien planlagt ferdigstillelse mai 2020 Vi søker deg med ledererfaring og engasjement, og som er fremtidsrettet og utviklingsorientert. Du har lyst og evne til å være med og starte en ny samlokalisert bolig. Du bidrar til å etablere Brynsveien bolig som et godt sted å bo. Du bygger opp og leder en helt ny personalgruppe. Hvis dette er deg håper vi du søker!Stillingen blir tilknyttet Brynsveien bolig, adresse Brynsveien 153, som ligger på Rykkinn i Bærum. Her etableres det 12 omsorgsleiligheter for unge, voksne mennesker med utviklingshemming.Som avdelingsleder har du det overordnede ansvaret for daglig drift, med personal-, økonomi- og fagansvar for din avdeling, i samarbeid med tjenesteleder. Som avdelingsleder inngår du i et lederteam med tjenesteleder og andre avdelingsledere samt fagutviklingsvernepleiere på tjenestestedet. Ved avdelingen ytes det tjenester til unge mennesker med varierende bistandsbehov.Tiltredelse etter avtale.Arbeidsoppgaver¿ Være med på utforming og utvikling av personalgruppa samt påse at ansatte innehar nødvendig kompetanse ¿ Planlegge og følge opp bemannings og arbeidstidsordningen (turnus) ved avdelingen ¿ Sikre at tjenestene ytes forsvarlig, og at de utøves i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk ¿ Utvikle og opprettholde et godt og trivelig arbeidsmiljø både innad i avdelingen og på hele tjenestestedet ¿ Være en del av et ledernettverk som bidrar til et helhetlig ansvar for tjenestestedet ¿ Veiledning, oppfølging og evt. opplæring av både ansatte og studenter/hospitanter ¿ Arbeide etter etiske og personalpolitiske retningslinjer samt arbeidsreglement i Bærum kommune ¿ Påse at dokumentasjonskravet ved avdelingen ivaretasKvalifikasjoner¿ Autorisert vernepleier eller annen relevant helse- / sosial faglig utdanning fra høgskole eller universitet ¿ For helsepersonell kreves registrert HPR-nr. som skives i CV. ¿ Relevant ledererfaring av minst 3-5 års varighet ¿ Solid erfaring fra arbeid med målgruppen (mennesker med utviklingshemming) ¿ Godt kjennskap til aktuelt lovverk, bl.a. HOL kap 9 ¿ For stillingen kreves gode norskkunnskaper. Innvandrer som søker stillingen og er fra land utenfor Skandinavia skal som et minimum ha bestått Norskprøve C1 skriftlig og muntlig.UtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som: ¿ er brukerorientert ¿ er resultatorientert ¿ er god på å bygge relasjoner ¿ er en god kommunikator ¿ er beslutningsdyktig ¿ er god til å samarbeide ¿ har pågangsmot ¿ har evne til å planlegge på både kort- og langsikt. Personlig egnethet til stillingen er avgjørende.Vi tilbyr¿ Lederopplæringsprogram i kommunen ¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler ¿ Offentlig pensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnet ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)KontaktinformasjonAlexandru Gabi Ciobanu, Tjenestelder, Tlf.: 901 47 397ArbeidsstedRykkinnNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 21.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4114263252&company_id=1081735461&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
21.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4115186649 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter pedagogisk leder til Stabekk barnehage fra 1. september 2019.Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer og vi ser på leken som et bærende element i barnehagehverdagen. Respekt er en grunnleggende verdi i vårt møte med barna, foreldrene og kollegaene hver dag.Stabekk barnehage er en 4-avdelings barnehage som holder til i naturskjønne omgivelser på Stabekk. Barnehagen ligger i umiddelbarnærhet til buss og tog. Barnehagen har en stabil personalgruppe som trives sammen. I Stabekk barnehage er vi gode på relasjonsarbeid. Dette gjenspeiles i barnegruppene og personalgruppen. Vår visjon er <> . Vi jobber aktivt med å styrke barnas selvfølelse og har mye fokus på livsmestring. Vi søker en barnehagelærer med sans for livet som har lyst å bli med på laget vårt!Vil du vite mer om Stabekk barnehage:klikk herBarnehagejobber i Bærum kommuneArbeidsoppgaverSom pedagogisk leder: ¿ har du det faglige ansvaret for videreutvikling av barnehagen som en god lærings og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument ¿ formulerer du mål og forventninger og følger opp disse ¿ utfordrer og støtter du medarbeidere til det beste for barnas utvikling og læring ¿ bidrar du til et godt samarbeid på tvers i barnehageområdet og med andre tjenesterKvalifikasjonerVi søker deg som: ¿ har godkjent utdannelse som barnehagelærer ¿ gjerne har ledererfaring Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig.UtdanningsretningBarnehagelærerutdanningUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som: ¿ synes det er viktig med en tett dialog med foreldre og medarbeidere om å lage en god barnehage ¿ inspirerer, engasjerer og veileder medarbeidere frem til felles mål ¿ improviserer og finner nye løsninger ¿ som leder klarer du å håndtere flere saker på en gang Personlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyr¿ Å være del av et pedagogisk ledernettverk hvor kollegaveiledning er i fokus ¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Barnehageplass ¿ Offentlig tjenestepensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnen informasjon ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Gyldig politiattest iht. § 19 i Barnehageloven må fremlegges før tiltredelse ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlistenKontaktinformasjonCecilie Øidvin, Tjenesteleder, Tlf. 45852046ArbeidsstedStabekkNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Startdato: 01.09.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 21.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115186649&company_id=1081735456&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
21.08.2019 Bærum
Trives du med opplæring og brukerstøtte innen dokumentforvaltning? Vil du bidra i digitaliseringsarbeidet som berører arkiv? Vi søker aktiv og utadvent medarbeider med arkivfaglig bakgrunn og gode kommunikasjonsevner!Digitalisering er et satsningsområde for Bærum kommune. Økt bruk av digitale prosesser og automatisering skal bidra til en effektivisering av arbeidsprosessene. For å kunne oppfylle kravene om høy innbyggertilfredshet og effektive saksbehandlingsprosesser, trenger vi dyktige fagpersoner.Avdeling for Dokumentasjon er en del av Digitalisering og IT. Avdelingen har ansvaret for at Bærum kommunes ansatte og innbyggere har tilgang til relevant dokumentasjon som gjør dem i stand til å utføre sine arbeidsprosesser og få tak i relevante data på en enkel og sikker måte.Vi søker to medarbeidere som skal sørge for at ledere og saksbehandlere i Bærum kommune gis nødvendig opplæring i verktøy og rutiner som gir dem tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver i tråd med lovverk og bestemmelser. Vi ser etter medarbeidere med bred arkivfaglig bakgrunn, som har innsikt i alle aspekter ved et moderne arkiv.Tiltredelse snarest mulig.Arbeidsoppgaver¿ Gi relevant opplæring i systemstøtte, arkivfaglige spørsmål og lovverk i form av kurs, work-shops, møter o.l. ¿ Utarbeide og vedlikeholde e-læringer og annet kursmateriell ¿ Betjene brukerstøttetelefon og følge opp henvendelser ¿ Sikre korrekt og oppdatert postjournal ¿ Bidra til å optimalisere data- og dokumentflyt i arbeidsprosesser ¿ Være en viktig bidragsyter i digitaliseringsarbeidet som berører arkiv ¿ Delta i arkivfaglige prosjekterKvalifikasjoner¿ Arkiv- og systemkompetanse på høyskole-/universitetsnivå ¿ Riktig erfaring og praksis kan kompensere for formell utdanning ¿ God kjennskap til digitale verktøy generelt og dokumenthåndteringssystemer spesielt ¿ Gode kunnskaper om lovverk, bestemmelser og standarder innen fagområdet ¿ God skriftlig og muntlig framstillingsevne ¿ Det er ønskelig med erfaring i bruk av kommunens sak- og arkivsystem WebSakUtdanningsretningArkivfagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradPersonlige EgenskaperSom spesialkonsulent ¿ er du aktiv og fremoverlent ¿ er du analytisk og strukturert ¿ har du evner til helhetstenkning ¿ har du gode samarbeidsevner ¿ har du gode kommunikasjonsferdigheter Personlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyr¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Offentlig tjenestepensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnet ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25)KontaktinformasjonBirthe Olsvik, Avdelingsleder, Tlf: 95276265ArbeidsstedSandvikaNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Antall stillinger: 2 Søknadsfrist: 21.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115164805&company_id=3192815984&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
21.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4111744847 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeider?Tjenesteområdet psykisk helse og rus, boliger med bemanning, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt.Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom recovery og en høy grad av brukermedvirkning.Boliger Psykisk helse og rus med bemanning er ett tilbud til voksne med psykiske og rusrelaterte helseproblemer. Bolig og tjenestetilbudet består av åtte boliger geografisk spredt rundt i kommunen. Vi jobber med å tilrettelegge for en bosituasjon som fremmer økt selvstendighet og mestring hos den enkelte beboer.Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og vi har fokus på faglig utvikling og kompetansedeling. Vi satser på felles behandlingsstrategi med implementering av IMR og MBT i alle boligene.Beboerne mottar lovpålagte tjenester og har individuelle vedtak. Det gjøres oppmerksom på at vi i perioder driver med dyreassistert terapi (DAT) i boligene våre.ArbeidsoppgaverYte bistand til beboerne i henhold til vedtak, for eksempel: ¿ Psykisk helsehjelp ¿ Praktisk bistand ¿ Oppfølging av aktiviteter knyttet til helsehjelp og livsopphold ¿ LegemiddelhåndteringTil stillingen hører også hovedkontaktansvar, kriseforebygging- og intervenering. Samarbeid med behandlingsapparatet, øvrige kommunale tjenestetilbydere og pårørende er også påkrevd.Kvalifikasjoner¿ Du er utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV ¿ Du har videreutdanning i psykisk helse og / eller rus ¿ Vernepleier kan også søke ¿ Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet ¿ Du er fortrolig med bruk av relevante IT verktøy ¿ Du har kunnskap om lovverk for tjenesteområdet ¿ Du behersker norsk, muntlig og skriftlig. Søkere utenfra Skandinavia må ha bestått norskprøve B2UtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som: ¿ er god til å kommunisere ¿ er en lagspiller ¿ tar initiativ ¿ har pågangsmot ¿ har evne til planlegging og gjennomføring ¿ er innovativ Personlig egnethet vektleggesVi tilbyr¿ Trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter ¿ Turnus med arbeid hver 3.helg ¿ Undervisning hver 14. dag ¿ Individuelt tilpasset opplæringsplan ¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Offentlig tjenestepensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnet ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova § 25)KontaktinformasjonHeidi M. Danielsen, Avdelingssykepleier, Tlf: 90924588ArbeidsstedSlependenNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 22.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4111744847&company_id=2306462129&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
22.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4115285590 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter pedagogisk leder til Østerås barnehage.Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer og vi ser på leken som et bærende element i barnehagehverdagen. Respekt er en grunnleggende verdi i vårt møte med barna, foreldrene og kollegaene hver dag.I Østerås barnehage vil du få engasjerte, trygge og rause kollegaer, med stort fokus på faglig utvikling, glede og humor. Vi har mange mannlige ansatte på laget vårt. Østerås barnehage er en base/avdelingsbarnehage med til sammen 150 barn fordelt på fire småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger /baser. Vi har fokus på språk, voksenrollen og livsmestring. Vi er mye ute og på turer utenfor barnehagens uteområdet. Du finner oss rett ved Østerås T-banestasjon. Oppstart så raskt som mulig.Vil du vite mer om Østerås barnehage:klikk herBarnehagejobber i Bærum kommuneArbeidsoppgaverSom pedagogisk leder: ¿ har du det faglige ansvaret for videreutvikling av barnehagen som en god lærings og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument ¿ bruker du utdanningen din ved å omsette teoretisk kunnskap til praksis ¿ formulerer du mål og forventninger og følger opp disse ¿ utfordrer og støtter du medarbeidere til det beste for barnas utvikling og læring ¿ bidrar du til et godt samarbeid på tvers i barnehageområdet og med andre tjenester ¿ bidrar du til et godt samarbeid med foreldreKvalifikasjonerVi søker deg som: ¿ har godkjent utdannelse som barnehagelærer ¿ gjerne har ledererfaring Er du søker fra land utenfor Skandinavia må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig.UtdanningsretningBarnehagelærerutdanningUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som: ¿ synes det er viktig med en tett dialog med foreldre og medarbeidere om å lage en god barnehage ¿ inspirerer, engasjerer og veileder medarbeidere frem til felles mål ¿ improviserer og finner nye løsninger ¿ som leder klarer du å håndtere flere saker på en gang Personlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyr¿ Å være del av et pedagogisk ledernettverk hvor kollegaveiledning er i fokus ¿ Introduksjonsprogram for nyansatte ¿ Prosjekter i samarbeid med høyskoler ¿ Lærende nettverk ¿ Kompetanseutviklingsstipend ¿ Barnehageplass ¿ Offentlig tjenestepensjonsordning ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnen informasjon ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Gyldig politiattest iht. § 19 i Barnehageloven må fremlegges før tiltredelse ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlistenKontaktinformasjonCecilie Intelhus, Tjenesteleder, Tlf: 99728239ArbeidsstedØsteråsNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 22.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115285590&company_id=1081735477&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
22.08.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4117728356 Presentasjon av stillingen: Bærum kommune ¿ kanskje ditt viktigste valg? På Jar skole får du muligheten til å utvikle deg i en framoverlent og fagfokusert skolekultur.Vi har i år ca. 550 flotte elever og 65 dyktige ansatte i skole og SFO. Visjonen vår er Jar ¿ en begeistret skole. Vi jobber etter verdiene raus, leken og nyskapende. Hos oss vil du finne gode systemer og rutiner i alle ledd. Vi har målrettet fokus på oppfølging av elevresultater og den enkelte elevs faglige progresjon. Du blir en del av et godt arbeidsmiljø preget av en sterk VI- kultur. Ledelsen er tett på personalet og det som skjer i klasserommet. Vi bruker iPad som læringsverktøy, og forsker kontinuerlig på mulighetene i det teknologirike klasserommet. På Jar skole er alle skolevenner. Det jobbes systematisk med elevenes psykososiale læringsmiljø i samarbeid med engasjerte foreldre i Foreldre for trivsel (FFT). Dersom dette er i tråd med hva du mener kjennetegner en god skole ¿ så er det kanskje deg vi leter etter? Skolen ligger ved grensen til Oslo.Vil du vite mer om Jar skole:klikk herVi har ledig 1 stilling, inntil 40%, som skoleassistent (barneveileder) på 7.trinn. Arbeidstid i tidsrommet kl.08.30-13.00 fem dager i uken. Stillingen som skoleassistent følger lærernes arbeidsår (39 uker), og lønn utbetales derfor med 89% av stillingsprosent.ArbeidsoppgaverSom skoleassistent: ¿ inngår du i et helhetlig opplegg for enkeltelever/grupper med særskilte behov ¿ sørger du for at barna får et trygt, godt og inkluderende skolemiljø ¿ har du ansvar for oppfølging av elever med spesialundervisning og elever som trenger ekstra støtte på grunn av emosjonelle, faglige eller sosiale vansker ¿ tilrettelegger du for læringssituasjoner ut fra barnets behov/opplæringsplan i klasserommet, både i små grupper og en til en ¿ er du en trygg voksen som tar medansvar for at elevens tilbud er i samsvar med elevens behov, i tråd med læreplan og eventuell individuell opplæringsplan (IOP). ¿ støtter og motiverer du elevene i deres læringsarbeid, i pauser og friminutt ¿ samarbeider du med lærere, ledelse og andre faginstanser ¿ bidrar du til godt samarbeide med foreldreKvalifikasjoner¿ Gjerne utdanning som barne- og ungdomsarbeider, dette er imidlertid ikke et krav ¿ Du har erfaring fra arbeid som skoleassistent, eller annet arbeid med barn ¿ Du har erfaring eller interesse for å arbeide med barn med spesielle behov ¿ Norskprøve, minimum nivå B1UtdanningsretningBarne- og ungdomsfagPersonlige EgenskaperVi ser etter deg som: ¿ er en tydelig og trygg voksen ¿ er god til å kommunisere med andre ¿ har stort pågangsmot ¿ er lærevillig ¿ er god på å bygge relasjoner ¿ er en lagspiller: Gode samarbeidsevner i møte med kontaktlærere, forsterket lærer og foresatte Vi vektlegger personlig egnethet for stillingenVi tilbyr¿ Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler ¿ Offentlig pensjonskasse ¿ Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter ¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utlandAnnet ¿ Vitnemål og attester tas med på intervju ¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig ¿ Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse ¿ Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)KontaktinformasjonMads A Lande Olsen, Avdelingsleder, Tlf: 47333899ArbeidsstedJarNøkkelinformasjon:Annonsør:Bærum kommune Deltid, Engasjement Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 22.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4117728356&company_id=1081735378&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
22.08.2019
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • AUG 20
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 21
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 22
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 23
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  20 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 26
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 27
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Bærum Kommune