Oslo Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Oslo kommune er en av landes største arbeidsgivere med ca 44 000 ansatte. Kommunen utfører tjenester innen helse og sosial, kultur og utdanning, by utvikling, samferdsel og miljø og finansielle oppgaver. Kommunen er i stadig utvikling der effektivisering og endringsprosesser er sentrale begreper. Målet er å være en åpen, fleksibel og moderne kommune. Dette krever allsidig kompetanse og dyktige medarbeidere slik at brukere til en hver tid skal få den hjelp og service de har krav på.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Oslo Kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4160765754 Presentasjon av stillingen: Oslo VO Helsfyr trenger en dyktige pedagog som kan undervise i norskopplæringen og i engelsk på forberedende voksenopplæringOslo VO Helsfyr tilbyr norskkurs og opplæring på grunn- og videregående skoles nivå. Vi holder til i moderne lokaler på Helsfyr. Vi har rundt 1800 deltakere og 130 ansatte. Skolen er involvert i flere prosjekter hvor samarbeid med bydelene og næringsliv er prioriterte områder. Det satses på utstrakt bruk av data i opplæringen: pc-tettheten er høy, klasserommene har interaktive tavler og språklaboratorier står til disposisjon. Vi har klassesett med iPad til bruk i undervisningen. "Vurdering for læring" er godt integrert i klasseromsundervisningen. Vi har et utstrakt lærersamarbeid. Profesjonell undervisningspraksis er beskrevet i skolens kvalitetssystem. Les mer om Oslo VO Helsfyr på www.helsfyr.oslovo.noArbeidsoppgaverUndervise etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrereUndervise i engelsk på modul 3 i forberedende voksenopplæringVære en tydelig læringslederSkape et godt læringsmiljøUndervise etter prinsippene for "vurdering for læring"Følge opp hver enkelt deltaker og styrke deltakerens læringsstrategierSamarbeide med programrådgivere i bydeleneBidra til pedagogisk nytenking og utviklingKveldsundervisningKvalifikasjonerDen som tilsettes må ha praktisk-pedagogisk-utdanning og minimum 60 studiepoeng i norsk / norsk som andrespråk eller allmennlærerutdanning med fordypning i norsk og engelskGode IKT-ferdigheterGod vurderingskompetanseErfaring med undervisning av voksneUtdanningsretningLærerutdanninger og utdanninger i pedagogikkUtdanningsnivåHøyskole/UniversitetPersonlige egenskaperResultatorientertGode samarbeidsevnerGod relasjonskompetanse i arbeidet med voksnePositiv, fleksibel og løsningsorientertEffektiv, strukturert og systematiskPersonlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrHyggelige og faglig dyktige kollegaerLønn og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverkPliktig medlemskap i Statens pensjonskasseTrimrom for ansatteKantineLyse og trivelige lokalerKontaktinformasjonRonny Eggenheim, assisterende rektor, 92426333, ronny.eggenheim@ude.oslo.kommune.no Mette-Lise Hagen, undervisningsinspektør, 23467700, Mette-Lise.Hagen@ude.oslo.kommune.noArbeidsstedSvovelstikka 1-3 0661 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Oslo kommuneReferansenr.:4160765754 Stillingsprosent: 100% Sluttdato: 31.07.2020
10.12.2019 Oslo
Org. nr: - Stillingsident: 4164135166 Presentasjon av stillingen: Oslo VO Helsfyr søker en dyktige pedagog som kan undervise i norskopplæringen. Oslo VO Helsfyr tilbyr norskkurs og opplæring på grunn- og videregående skoles nivå. Vi holder til i moderne lokaler på Helsfyr. Vi har rundt 1800 deltakere og 130 ansatte. Skolen er involvert i flere prosjekter hvor samarbeid med bydelene og næringsliv er prioriterte områder. Det satses på utstrakt bruk av data i opplæringen: pc-tettheten er høy, klasserommene har interaktive tavler og språklaboratorier står til disposisjon. Vi har klassesett med iPad til bruk i undervisningen. "Vurdering for læring" er godt integrert i klasseromsundervisningen. Vi har et utstrakt lærersamarbeid. Profesjonell undervisningspraksis er beskrevet i skolens kvalitetssystem. Les mer om Oslo VO Helsfyr på www.helsfyr.oslovo.noArbeidsoppgaverUndervise etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrereVære en tydelig læringslederSkape et godt læringsmiljøUndervise etter prinsippene for "vurdering for læring"Følge opp hver enkelt deltaker og utvikle deltakerens læringsstrategierBidra til pedagogisk nytenking og utviklingKvalifikasjonerDen som tilsettes må ha praktisk-pedagogisk-utdanning og minimum 60 studiepoeng i norsk / norsk som andrespråk eller allmennlærerutdanning med fordypning i norskGode IKT-ferdigheterErfaring med undervisning av voksneUtdanningsretningLærerutdanninger og utdanninger i pedagogikkUtdanningsnivåHøyskole/UniversitetPersonlige egenskaperResultatorientertGode samarbeidsevnerGod relasjonskompetanse i arbeidet med voksnePositiv, fleksibel og løsningsorientertEffektiv, strukturert og systematiskPersonlig egnethet vil bli vektlagtLanguageNorskVi tilbyrHyggelige og faglig dyktige medarbeidereLønn og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverkPliktig medlemskap i Statens pensjonskasseTrimrom for ansatteKantineLyse og trivelige lokalerKontaktinformasjonIren Vetaas, Undervisningsinspektør, 90748285, iren.vetaas@ude.oslo.kommune.no Mette-Lise Hagen, Undervisningsinspektør, 23467700, Mette-Lise.Hagen@ude.oslo.kommune.noArbeidsstedSvovelstikka 1-3 0661 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Oslo kommuneReferansenr.:4164135166 Stillingsprosent: 100% Startdato: 01.01.2020 Sluttdato: 31.07.2020 Søknadsfrist: 12.12.2019
12.12.2019 Oslo
Org. nr: - Stillingsident: 4162339344 Presentasjon av stillingen:Skjønnhaug skole er en 1.-7 skole som ligger på Lindeberg. Skolen er en flerkulturell skole, har en flott beliggenhet og et fantastisk uteområde som våre elever benytter både i og utenfor skoletiden.Skolens lærere jobber tett i et utviklende og inkluderende fagmiljø. Skolen har et godt arbeidsmiljø hvor trivsel, læring og utvikling står i fokus. Skolen jobber forskningsbasert og med dialogbasert undervisning (Talk for learning). Et godt læringsmiljø på Skjønnhaug skole kjennetegnes av lærere som har høye forventninger til elevene, elevene får tydelige og raske tilbakemeldinger som fører til videre læring, positive relasjoner, god elevmedvirkning, og tilpasset/differensiert undervisning.Vi søker en assisterende rektor som har fokus på gode relasjoner og holdninger, og som stiller tydelige forventninger til elever og ansatte. Vår assisterende rektor må være en pedagogisk leder som kan bidra til å utvikle undervisningspraksisen ved skolen og jobbe tett med lærerne, og forventes å tåle en hektisk hverdag, jobbe strukturert og kunne bidra aktivt i lederteamet.ArbeidsoppgaverTrinnansvar med personal, elev- og resultatoppfølgingSkoleadministrative oppgaverStrategisk planlegging og utviklingBidra til pedagogisk utvikling med fokus på elevenes læringKvalifikasjonerErfaring med pedagogisk utviklingsarbeidOppdatert innen skoleforskningErfaring med veiledning og pedagogisk oppfølgingGode digitale ferdigheterKrav til kompetanse er godkjent grunnskolelærerutdanning, universitet- og/eller høgskoleutdanning. Det er ønskelig med fordypning innenfor lesing og/eller regning/engelskMå beherske norsk og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevneFordel med ledererfaring og utdanningPersonlig egnethet vil bli vektlagtKrav om gyldig politiattestPersonlige egenskaperSystematisk, analytisk og målrettet i arbeidetGod ordenssansGod samarbeids- og formidlingsevneStor arbeidskapasitetPositiv, engasjert og motivertFaglig kompetent og utviklingsorientertStabilt godt humørVi tilbyrFaglig dyktighet, engasjerte og blide kolleger som lærer av hverandreEn arbeidsplass der vi er opptatt av at alle skal trives og utviklesEn skole med høye ambisjoner på elevenes vegneFaglige utfordringerKontaktinformasjonTrond Bjarne Karlsen, Områdedirektør, 41694193ArbeidsstedLindebergårsen 39 1068 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Oslo kommuneReferansenr.:4162339344 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 16.12.2019
16.12.2019 Oslo
Org. nr: - Stillingsident: 4161872162 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en erfaren og engasjert barnevernsarbeider til 100% fast stilling som fosterhjemskonsulent i vårt fosterhjemsteam. Det kan også finnes behov for ansettelse i vikariat eller annen fast stilling ved tjenesten ved internt opprykk.Vår tjeneste er i en utviklingsprosess og har som mål å fungere som et Lean barnevernkontor. I utviklingsarbeidet er barnets opplevde veidi i sterkt fokus. Barnas kunnskap og stemme er ledestjerner for oss og vi tar dem på alvor. Brukermedvirkning og familieråd er sentralt. Vi har medarbeidere som er engasjerte, kompetente og utviklingsivrige.Tjenesten er inne i et mindre omstillingsarbeid. Vi kommer til å dele oss i 8 team: stab, administrativt team, mottaksteam, barn undersøkelse, barn tiltak, ungdomsteam, fosterhjemsteam og oppstartsteam.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenesterOppfølging og veiledning av fosterhjemRepresentere barneverntjenesten i fylkesnemnda og øvrige rettsinstanserOrdinært saksbehandlingsarbeid og samarbeid med andre team og eksterne instanserKvalifikasjoner3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis som barnevernspedagog.Ønskelig med mastergradØnskelig med erfaring fra barneverntjeneste i Oslo kommune.Gjerne erfaring med fosterhjemsarbeid.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse.UtdanningsretningHelse-, sosial- og idrettsfagUtdanningsnivåHøyskole/UniversitetPersonlige egenskaperGod relasjonskompetanse hvor verdier som ydmykhet og medbestemmelse er viktige.Gode samarbeidsevner, lojal og forståelse for linjestruktur.Utviklingsorientert, nytenkende og initiativtagende.Engasjert, strukturert og ansvarsbevisst.Selvstendig og tydelig.God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.Vi tilbyrEt faglig og ivaretagende arbeidsmiljø som er resultat- og utviklingsorientert.Intern og ekstern veiledning.Strukturert kompetanseheving, blant annet etterutdanning i samtalemetodikk "barnesamtalen" og kartleggings- og tiltaksmetodikk ihht Kvellomodellen.Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger.Stillingen er lønnet i lønnstrinn 35 - 44 (500 300 - 586 000 pr. år)FlexitidordningKontaktinformasjonGitte Kristin Evensen, avdelingsleder fosterhjem, 94172803, gitte.kristin.evensen@bgr.oslo.kommune.no Cathrine von der Fehr, Fungerende barnevernleder, 46835054, cathrine.v.d.fehr@bgr.oslo.kommune.noArbeidsstedAmmerudveien 22 0958 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Oslo kommuneReferansenr.:4161872162 Stillingsprosent: 100% Startdato: 01.03.2020 Søknadsfrist: 18.12.2019
18.12.2019 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • DES 10
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Oslo Kommune

Adresse

0037 Oslo