Universitetet i Agder

Forskning og utvikling

Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med 9249 studenter (2010) og 904 ansatte (2009). Det ble etablert som Høgskolen i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 2007, som Norges syvende og hittil yngste universitet.

Universitetet regner sin historie tilbake til etableringen av Holt seminar i 1839, en av de første lærerutdanningene i Norge. I nyere tid er en annen forløper Agder distriktshøgskole (ADH), som var en av tre distriktshøgskoler (Stavanger, Molde og Kristiansand) som startet prøvedrift i 1969. Disse skolene ble opprettet etter forslag fra Ottosenkomiteen. Distriktshøgskolene gikk over til permanent drift i 1975, flere kom til og ble siden slått samme med andre høgskoler til 26 statlige høgskoler.

Ved etableringen av Høgskolen i Agder i 1994 ble seks statlige høgskoler i Kristiansand, Grimstad og Arendal ble slått sammen som en del av Høyskolereformen av 1994. Blant disse hørte bl.a Agder distriktshøyskole, Ingeniørhøyskolen i Grimstad, Agder Musikkonservatorium, Kristiansand sykepleierhøyskole og Kristiansand lærerhøyskole.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Agder

Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for pedagogikk, for en periode på fire år. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunkt er 01.01.2020.Fakultet for humaniora og pedagogikk har ca 250 ansatte, er lokalisert i Kristiansand og Grimstad og er organisert i fire institutter. Instituttet for pedagogikks studieportefølje består i hovedsak av pedagogikk i grunnskolelærerutdanningene, barnehagelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), samt bachelor- og masterprogram i pedagogikk, bachelor- og masterprogram i spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk, pedagogikk i tospråklig bachelor og ph.d.- spesialisering i pedagogikk. Instituttet tilbyr også et vidt spekter av etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.ArbeidsoppgaverInstituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige instituttlederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp. Instituttlederen har ansvar for utvikling av studiekvalitet og forskning og må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets og instituttets strategi. Han/hun må kunne ta vare på og utvikle kontakten med arbeidslivet og forskningsinstitusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og utviklingsarbeid.Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar.Nødvendige kvalifikasjoner. vitenskapelig kompetanse på høyt nivå innen relevant fagdisiplin. undervisningserfaring fra relevante fagområder. gode lederegenskaper. evne til strategisk tenking. gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. god språkkompetanse i norsk og engelsk. god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesieltØnskede kvalifikasjonerDet er ønskelig med lederfaring og erfaring fra samarbeid med arbeidslivet, forskningsinstitusjoner og/eller offentlig forvaltning.Personlige egenskaperPersonlige egenskaper knyttet til evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig. Stillingen krever gode lederegenskaper, evne til strategisk tenking og god økonomiforståelse.Vi tilbyr. varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø. moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud. medlemskap i Statens pensjonskasseStillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder, kr. 723 200 - 860 300,- brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det vil bli foretatt referansesjekk i samråd med søkeren.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 24.09.19KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen: fakultetsdirektør Terje Tellefsen terje.tellefsen@uia.no, tlf.91873538, eller dekan Hans Hodne hans.hodne@uia.no,tlf. 41675581For spørsmål om søknadsprosessen: seniorrådgiver Sevleta Memic, sevleta.memic@uia.no tlf. 95183570.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.09.2019
Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektleder for digitalisering. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Økonomiavdelingen, og arbeidssted er Campus Kristiansand.Målet med stillingen er å koordinere, og drive frem, digitaliseringen av universitetets økonomifunksjon og personal- og organisasjonsfunksjon, gjennom prosjektledelse, prosessutvikling og tverrfaglig teamarbeid. Begge fagfunksjoner har høye mål om økt digitalisering, og skal i nær fremtid også innføre nye systemer i samarbeid med resten av universitets- og høgskolesektoren.Stillingen rapporterer til økonomidirektøren.Arbeidsoppgaverstøtte økonomidirektør og personal- og organisasjonsdirektør i rollen som utvikler av tjenestenevære et bindeledd mellom fagfunksjonene og universitetets eget Tjenesteutviklingsteamarrangere arbeidsmøter med involverte i fagfunksjonenestøtte ved opplæring og markedsføring av nye løsningerkartlegge og utvikle prosesser i samråd med Tjenesteutviklingsteamet og andre fagfunksjonermotivere ansatte til digitaliseringkontaktperson mot eksterne fagmiljøer og prosjekterandre oppgaver kan bli tillagt stillingen av nærmeste lederNødvendige kvalifikasjonerHøyere utdanning innenfor økonomi og/eller personalområdet, helst på mastergradsnivå. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk, skriftlig og muntligØnskede kvalifikasjonerVi ser etter følgende kompetanseområderProsjekt- og prosessledelse, gevinstkartlegging og -realisering samt tjenesteforvaltningDigitalisering og modernisering av økonomi/personaltjenesterAnalysekompetanseForstå kost-nytte av digitaliseringKommunikasjon med fagbrukere og utviklereKjennskap til ERP-systemer som for eksempel Agresso og SAPPersonlige egenskaperGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerFleksibilitet og evne til å arbeide selvstendigNøyaktighet og serviceinnstiltEvne til å sette seg inn i problemstillinger utenfor eget fagfelt og en god helhetsforståelseEvne å forstå brukerbehovPersonlig egenskaper og egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.Stillingen er lagt under Økonomiavdelingen, men skal også gjennomføre prosjekter med Personal- og organisasjonsavdelingen, i tillegg til stor kontakt med Tjenesteutviklingsteamet på IT-avdelingen. Det er derfor viktig at søker er selvgående og evner å skape kontaktnett både innen organisasjonen og sektoren.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljøen stilling i et fremtidsrettet fagfeltmoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.510, kode 1113 prosjektleder, kr. 442 300-563 700 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen "Søknadsfrist: 27.09.19KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Økonomidirektør Kjetil Hellang, tlf. 918 73 616, e-post: kjetil.hellang@uia.noFagansvarlig for økonomistyring Kristian Jørgensen, tlf. 456 66 213, epost kristian.jorgensen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:HR-rådgiver Heidi Foyn, tlf. 959 37 489, e-post heidi.foyn@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.09.2019 Kristiansand
About the positionA temporary 100 % position is available at the University of Agder (UiA), Faculty of Engineering and Science as a PhD Research Fellow in the thematic area of effects of climate change on coastal, benthic ecosystems, for a period of three years.The position will be located at NIVA, Region South, which is in the immediate vicinity of UiA's campus in Grimstad. The candidate will also benefit from the Centre for Coastal Research (CCR) which is a cooperation between UiA, Institute of Marine Research (IMR), NIVA, GRID-Arendal and University of Oslo (UiO). The preferred starting date for the position is 01.01.20 or to be negotiated with the faculty.ResponsibilitiesThe position will be associated with ongoing research projects related to effects of climate change. One of the most important effects of climate change on coastal ecosystems, is changes in freshwater runoff and river-transported terrestrial organic matter. This leads to increased suspended material in coastal waters, reduced water clarity and an increased vertical transport of organic matter from the upper water column to the seabed. Further, recent findings from coastal Skagerrak suggest that increased riverine loads of terrestrial organic material over the last 30 years has induced a shift in both hard- and soft-bottom benthic communities. This strengthening in the link between land and ocean, and in turn between the pelagic and benthic comportments, needs more focused research in a time of accelerating climate change. Central research questions to be addressed are how such climate-related change affects stability, dynamics and functioning of benthic ecosystems and what main mechanisms are involved.The candidate will be part of an excellent group of scientists, PhD students and post-docs at NIVA, UiA and CCR, working on various aspects of effects of climate change on coastal ecosystems. The research will have a special focus on the fate and/or ecological significance of terrestrial derived material, consequences for benthic-pelagic coupling and ecosystem dynamics and functioning in coastal waters. Research tools and approaches may, dependent on the candidate's skills and interests, be a combination of field studies, field and mesocosm experiments, and analysis of existing long-term datasets (30 year) for coastal waters. NIVA's research infrastructure in Storelva-Sandnesfjorden (50 km north-east from the Grimstad office) may also represent an important 'outdoor laboratory' for the scientific work. Lastly, analysis of community functioning can be performed theoretically from species composition and traits information, based on a comprehensive traits database held by NIVA.Required qualificationsApplicants must hold a master-degree with specialization in marine ecology, marine biogeochemistry or related fieldsGood knowledge of English, both written and oral, is requiredA prerequisite for employment is that the candidate is to be admitted toUiA's PhD programme at the Faculty of Engineering and Science.Further provisions relating to the position as PhD Research Fellow can be found in the Regulations Concerning Terms and Conditions of Employment for the post of Post-Doctoral Research Fellow, Research Fellow, Research Assistant and Resident.Desired qualificationsIdeal qualities include experience with field and laboratory work, strong statistical skills, high degree of collaborative research efforts, and good communication skills as well as experience in scientific publication.Good language skills in Norwegian or another Scandinavian language, both written and oral, is an advantage.Applicants will be assessed based on academic background and results, attainment, and any previous research and development work. Relevant practical experience, personal suitability and good teamwork skills will also be emphasized.This year's candidates/candidates who are in the closing stages of their master's degree can also apply.Personal qualitiesThe PhD will be expected to work closely and successfully with a wide range of expert collaborators from across multiple disciplines, and to contribute to scientific syntheses and communication efforts. The position places great demands on the applicant's capacity for independent goal-oriented work, ability to concentrate and attention to detail.We offerprofessional development in a large, exciting and socially influential organizationa positive, inclusive and diverse working environmentmodern facilities and a comprehensive set of welfare offersmembership of the Norwegian Public Service Pension FundMore about working at UiA.The position is remunerated according to the State Salary Scale, salary plan 17.515, code 1017 PhD Research Fellow, NOK 479 600 gross salary per year. A compulsory pension contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund is deducted from the pay according to current statutory provisions.General informationA good working environment is characterised by its diversity. We therefore encourage all qualified candidates to apply for the position, irrespective of gender, age, disability or cultural background. The University of Agder is an IW (Inclusive Workplace).The successful applicant will have rights and obligations in accordance with the current regulations for the position, and organisational changes and changes in the duties and responsibilities of the position must be expected. Appointment is made by the University of Agder's Appointments Committee for Teaching and Research Positions.Read more about the employment process here.In accordance with the Freedom of Information Act § 25 (2), applicants may request that they are not identified in the open list of applicants. The University, however, reserves the right to publish the names of applicants. Applicants will be advised of the University's intention to exercise this right.ApplicationThe application and any necessary information about education and experience (including diplomas and certificates) are to be sent electronically. Use the link " Apply for this job ".The following documentation must be uploaded electronically:diplomas, transcripts and letters of referencecomplete list of scientific publicationsa description of research interests, background for the problem that the applicant wishes to study and its relevance for the above mentioned callmaster thesisa maximum of ten (10) scholarly and other relevant publications which the applicant wishes to include for assessmentThe applicant is fully responsible for submitting complete digital documentation before the closing date. All documentation must be available in a Scandinavian language or English.Application deadline: 01.10.19ContactFor questions about the position:Senior Research Scientist, Dr. Hilde Trannum, tel. +47 905 95 603, e-mail:htr@niva.noFor questions about the application process:HR-adviser Anne Bergit Jørgensen, tel. +47 38 14 11 40, e-mail: anne.b.jorgensen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.10.2019 Grimstad
Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som konsulent. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen er knyttet til Servicetorget, og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.Servicetorget består i dag av ca. 50 ansatte fordelt på team som førstelinjetjenesten UiA Hjelp, UiA Konferanse, arkiv- og dokumentsenteret samt studiestart og fadderordning. Stillingen er knyttet til UiA Konferanse og skal bidra til en profesjonell gjennomføring av ulike arrangementer ved universitetet, fra større internasjonale konferanser til mindre interne arrangement. UiA Konferanse håndterer også utleie av universitetets lokaler.Arbeidsoppgaverdelta aktivt inn i planleggingen og gjennomføring av de ulike arrangementenerådgivning til arrangementsansvarlig og prosjektledelse av arrangementerpraktisk gjennomføring, avvikling, samt etterarbeid og faktureringproduserer markedsføringsmateriell og konferansemateriell, samt oppdatering av websiderNødvendige kvalifikasjonersøker må ha relevant høyere utdanning på bachelornivå, men dokumenterbar realkompetanse og relevant praksis kan kompensere for utdanningskravetgod systemforståelse og digital kompetanseerfaring fra kunderelatert arbeidbeherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntligØnskede kvalifikasjonererfaring fra tilsvarende arbeiderfaring fra Adobe og webdesignblikk for grafisk utforming og design og gjerne erfaring med web-redigeringPersonlige egenskapergode samarbeidsevner, kvalitetsbevisst og strukturertgod teknisk forståelseevne til å jobbe selvstendig og i teamimøtekommende, serviceinnstilt og profesjonellPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Generell informasjonStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1065 konsulent, kr. 371 800-442 300 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen ".Søknadsfrist: 01.10.19KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:Fagansvarlig Randi Hasle Jynge, tlf. 38 14 10 90, e-post randi.h.jynge@uia.noLeder servicetorget Beate Andreassen, mobil 482 54 023, e-post beate.andreassen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.10.2019 Kristiansand
Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som studiekonsulent ved Handelshøyskolen tilknyttet Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon. Arbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse avtales med fakultetet.Handelshøyskolen, som er AACSB-akkreditert, er et av seks fakulteter ved UiA, med 90 vitenskapelig ansatte og 24 ansatte i administrasjonen. Handelshøyskolen har ca. 2 000 studenter og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og PhD-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.Stillingen som studiekonsulent, som er knyttet til det studieadministrative teamet ved Handelshøyskole, innebærer blant annet administrativt ansvar og rådgiving/veiledning av studenter knyttet til master i entreprenørskap.Masterprogram i entreprenørskap er under etablering og organisering og arbeidsoppgaver kan endres. Det forventes også at studiekonsulenten bidrar med administrativ støtte til etableringen av programmet.Arbeidsoppgaverstudieveiledningstudieadministrativt arbeidoppfølging og coaching av studenter (faglig og personlig)ansvarlig for mentorordningplanlegging og utførelse av aktiviteter tilknyttet master i entreprenørskapperiodiske evalueringer av master i entreprenørskapkoordinering av timeplaner og eksamensdatoersensoroppnevninger og godkjenningssakerandre faglige og administrative oppgaver tilknyttet master for entreprenørskap og Senter for Entreprenørskap og Sosial InnovasjonNødvendige kvalifikasjonerutdanning på masternivå (for stillingen som rådgiver)utdanning på bachelornivå (for stillingen som førstekonsulent)dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravetgod digital kompetansegode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntligØnskede kvalifikasjonerutdannelse innen økonomiske og administrative fag, inkludert HR, entreprenørskap, kommersialisering, eller lignendeerfaring med eller utdanning innen mentoring, coaching eller lignendegjennomført entreprenørskapsopplæringerfaring med studententreprenørskaperfaring fra arbeid med eller i gründerbedrifter og/eller virkemiddelapparateterfaring med bruk av administrative IKT-systemerkjennskap til universitets- og høyskolesystemetPersonlige egenskaperimøtekommende og empatiskgod muntlig og skriftlig formuleringsevnegode samarbeidsevnerløsningsorientertfleksibelserviceinnstiltevne til å arbeide selvstendig og strukturertPersonlig egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90 500, kode 1434 rådgiver kr. 472 000 - 513 600 brutto pr. år og lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent kr. 428 200 - 464 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Søknadsfrist: 1. oktober 2019.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse, førsteamanuensis Bjørn-Tore Flåten, tlf. 932 56 506, e-post bjorn-tore.flaten@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:Seniorrådgiver, HR, Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post anna.c.faravaagn@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.10.2019 Kristiansand
Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 20 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i HR (Human Resources) tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon for en periode på ett år fra 01.01.2020. Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen, og arbeidssted er for tiden Campus Grimstad.Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 100 vitenskapelige ansatte og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og Ph.d.-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter- og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.Det tilstrebes forskning på et høyt internasjonalt nivå og det er etablert flere aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale næringsliv.Institutt for arbeidsliv og innovasjon er ett av fire institutter ved Handelshøyskolen. Instituttet tilbyr for tiden et årsstudium i HR, samt HR som spesialisering i tredjeåret i bachelorgradene til markedsføring og ledelse og økonomi og administrasjon. Instituttet tilbyr også studier på masternivå innen Innovasjon og Kunnskapsutvikling og Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Det forskes innen felt som arbeidsliv, innovasjon, kunnskapsledelse, og industriell økonomi.ArbeidsoppgaverHR og arbeidsliv er et av satsingsområdene til fakultetet. Institutt for arbeidsliv og innovasjon søker nå en medarbeider som har spesiell kompetanse innen HMS og arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være undervisning innen HMS og arbeidsmiljø, samt studentveiledning i forbindelse med bacheloroppgaver. Siden HR-studiet er under utvikling er det ønskelig at den tilsatte også bidrar inn i videreutviklingen av studiet.Institutt for arbeidsliv og innovasjon har et tverrfaglig miljø med forskere fra en rekke samfunnsvitenskapelig disipliner som jobber innenfor ulike forskningstradisjoner. Stillingen vil inngå i en gruppe med hovedfokus på HR og arbeidsliv. Når det gjelder undervisning vil de som tilsettes inngå i en felles stab som har ansvaret for Handelshøyskolens samlede undervisningsbehov.Nødvendige kvalifikasjonerKriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.ph.d. innen HMS, ledelse og organisasjonsatferd eller tilsvarende (for stillingen som professor/førsteamanuensis)dokumenterbar omfattende forskning og utviklingsarbeid på høyt nivå innen HMS, ledelse og organisasjonsatferd (for stillingen som dosent/førstelektor)god kjennskap til norsk arbeidsliv med dens reguleringergod digital forståelseUndervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Ved tilsetting må den som tilsettes beherske norsk/skandinavisk, samt engelsk, skriftlig og muntligØnskede kvalifikasjonererfaring fra praktisk HMS-arbeid.relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledningPersonlige egenskapergode samarbeidsevnergjennomføringsevneevne til å arbeide selvstendig og i gruppePersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon med et viktig samfunnsoppdragen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor og kode 1532 dosent kr. 704 900 - 934 800 brutto per år og kode 1011 førsteamanuensis og kode 1198 førstelektor kr 615 900 - 667 200 brutto per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse, erfaring og spesialisering i forhold til Handelshøyskolen og instituttets behov. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk; benytt lenken <<Søk stillingen>>.Følgende må lastes opp elektronisk:CVattester og vitnemålen oppsummering av evt undervisningserfaring, undervisningsfilosofi og -tilnærmingliste over medlemskap og roller i akademiske- og faglige organisasjoner og/eller publikasjonerSøkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen.All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 01.10.2019KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:fungerende instituttleder, professor James Karlsen tlf. 37 23 31 61, mobil 480 10 544, e-post james.karlsen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:seniorrådgiver, HR, Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post anna.c.faravaag@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.10.2019 Grimstad
Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling (ettårs vikariat) som rådgiver (studierådgiver) fra ca 15. januar 2020. Stillingen inngår i administrasjonen ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med oppgaver innenfor studieadministrasjon og er knyttet til Institutt for fremmedspråk og oversetting. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.Fakultetet har ca 250 ansatte, inkludert 20 ansatte i teknisk-administrative stillinger. Instituttet har ca 40 ansatte. Stillingen inngår i fakultetets studieteam, som består av åtte medarbeidere. Den som ansettes har fakultetsdirektøren som sin nærmeste overordnede, men den daglige arbeidsledelsen er delegert til lederen for studieteamet og til instituttlederen.For mer informasjon om Fakultet for humaniora og pedagogikk: http://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikkArbeidsoppgaverveiledning av studenter og søkere til våre studietilbudrevisjon av studie- og emneplaner, inkl. registrering i det studieadministrative systemet FS (Felles Studentsystem)oppfølging av studie- og emneporteføljenoppfølging av studentenes utdanningsplaneradministrativ støtte for instituttleder og den øvrige studieprogramledelsenandre studieadministrative oppgaver, blant annet knyttet til markedsføring, studiestart, innpassing av annen utdanning, studieturer og eksamenandre oppgaver tildelt av fakultetsdirektørNødvendige kvalifikasjonerfullført utdanning på masternivå. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.relevant arbeidserfaringgod formuleringsevne i norsk, både skriftlig og muntligØnskede kvalifikasjonerutdanning innenfor fakultetets fagområdererfaring i bruk av administrative IKT-systemererfaring med veiledningPersonlige egenskaperha gode samarbeidsevnervære serviceinnstilt og villig til å yte ekstra innsats når det trengskunne arbeide selvstendig, strukturert og effektivtbidra til et positivt og hyggelig arbeidsmiljøVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig arbeidsmiljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes etter Statens lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 449.300 -488.000 brutto pr. år. avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Søknadsfrist: 02.10.2019KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Fakultetsdirektør Terje Tellefsen, mobil 918 73 538 e-post terje.tellefsen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Sevleta Memic tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post sevleta.memic@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.10.2019 Kristiansand
Om stillingenVed Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er knyttet til Forskningsadministrativ avdeling, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.Forskningsadministrativ avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og forskerutdanning. Avdelingen samarbeider tett med toppledelsen, forskningsmiljøer, andre enheter ved UiA og med regionale aktører. Avdelingen jobber bl.a. med støtte til prosjektutvikling, koordinering av forskerutdanning på tvers av fakultetene, forskningsetikk og personvern. Den som blir ansatt rapporterer til forskningsdirektøren.Den som blir ansatt vil jobbe sammen med UiA Nyskaping Ansatt, som er en strategisk satsning ved UiA. Målet er å akselerere innovasjon blant ansatte ved UiA og å overføre kunnskap fra UiA til samfunnet.Arbeidsoppgaversaksbehandling og rådgiving innen immaterialrett (IPR) i utvikling, kontraktinngåelse og gjennomføring av prosjektersaksbehandling og rådgiving innen IPR for UiA Nyskaping Ansatt, samt forvaltning av UiAs regelverk om immaterielle rettigheterfølge opp og videreutvikle rutiner og regelverk innen forskningsetikk og personvern, blant annet sekretariatsansvar for UiAs forskningsetiske utvalgopplæring av ansatte innenfor stillingens ansvarsområderjuridiske oppgaver og enkelte andre oppgaver innen avdelingens fagområdergenerell saksbehandling, som skriving av høringsuttalelser, forberedelse av saksframlegg mm.Stillingen er nyopprettet. Den som ansettes vil jobbe i team med eksisterende juridisk rådgiver i avdelingen med hovedsakelig tilsvarende saksportefølje.Nødvendige kvalifikasjonermastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamenbeherske norsk eller et annet skandinavisk språk flytende, skriftlig og muntlig, samt god framstillingsevne på engelsk, både skriftlig og muntligØnskede kvalifikasjonerarbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområderPersonlige egenskapergode samarbeids- og kommunikasjonsevnerfleksibilitetevne til å arbeide selvstendigevnen til å jobbe strukturert og proaktivtgod gjennomføringsevneløsningsorientert og serviceinnstiltPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 488 000 - 594 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen ".Søknadsfrist: 08.10.19.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Forskningsdirektør Simone Heinz, mobil +47 908 45 382, e-post simone.heinz@uia.noSeniorrådgiver Kjersti Lovise Terjesen mobil +47 482 50 287, e-post kjersti.terjesen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:HR-rådgiver Heidi Foyn, tlf. 959 37 489, e-post heidi.foyn@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.10.2019 Kristiansand

Rekrutteringskalender

  • SEP 24
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Agder

Adresse

Postboks 422, 4604 Kristiansand