<  
>  

Universitetet i Agder

Forskning og utvikling

Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med 9249 studenter (2010) og 904 ansatte (2009). Det ble etablert som Høgskolen i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 2007, som Norges syvende og hittil yngste universitet.

Universitetet regner sin historie tilbake til etableringen av Holt seminar i 1839, en av de første lærerutdanningene i Norge. I nyere tid er en annen forløper Agder distriktshøgskole (ADH), som var en av tre distriktshøgskoler (Stavanger, Molde og Kristiansand) som startet prøvedrift i 1969. Disse skolene ble opprettet etter forslag fra Ottosenkomiteen. Distriktshøgskolene gikk over til permanent drift i 1975, flere kom til og ble siden slått samme med andre høgskoler til 26 statlige høgskoler.

Ved etableringen av Høgskolen i Agder i 1994 ble seks statlige høgskoler i Kristiansand, Grimstad og Arendal ble slått sammen som en del av Høyskolereformen av 1994. Blant disse hørte bl.a Agder distriktshøyskole, Ingeniørhøyskolen i Grimstad, Agder Musikkonservatorium, Kristiansand sykepleierhøyskole og Kristiansand lærerhøyskole.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Agder

Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig fast 100 % stilling som rådgiver. Tiltredelse snarest mulig/etter avtale. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, men kan også bli knyttet til et institutt. Arbeidssted er Campus Kristiansand.Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 120 tilsatte og er organisert i 4 institutter, Senter for likestilling og en EVU-enhet.ArbeidsoppgaverStudieadministrativt arbeid knyttet til studiene ved fakultet og instituttStudieplanarbeidStudieveiledningAndre studieadministrative oppgaver ved fakultet og instituttNødvendige kvalifikasjonerUtdannelse på masternivå, fortrinnsvis i samfunnsvitenskapelige fag. Dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntligGode engelskkunnskaper, skriftlig og muntligRelevant studieadministrativ erfaring herunder studieveiledningØnskede kvalifikasjonerGod kjennskap til universitets- og høyskolesystemetErfaring med Felles studentsystem (FS)Erfaring fra arbeid med internasjonale studenterPersonlige egenskaperEvne til å arbeide selvstendig og strukturertGode samarbeidsevnerGod formidlingsevneServiceinnstilt og fleksibelPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrVarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonModerne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudEn stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljøFleksibel arbeidstidMedlemskap i Statens pensjonskasseMer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434, kr. brutto 496.100-532.300 pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonUiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen, tlf. 38 14 23 07, e-post per.s.sorensen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:Seniorrådgiver Inger-Lise Myrvold, tlf. 38 14 17 65, e-post inger.l.myrvold@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.07.2020 Kristiansand
Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en 100 % åremålsstilling som forskningskoordinator for lærerutdanningene ved UiA, for en periode på fire år med tiltredelse høsten 2020. Det er mulig å søke én ny åremålsperiode. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning og arbeidssted er Campus Kristiansand.Lærerutdanningene ved UiA er organisert i en matrisemodell. Avdelingen har ansvar for utvikling av strategi, helhet og sammenheng i universitetets lærerutdanninger, herunder etter- og videreutdanning (EVU), og har sammen med fakultetene ansvar for å sikre forskningsbaserte, profesjonsfaglige og yrkesrelevante utdanninger og relevante etter- og videreutdanningstilbud for skoler og barnehager. Fakultetene har ansvar for faget, undervisningen og forskningen.Avdelingen har en koordinerende og utviklende rolle for lærerutdanningsrelevant forsknings- og utviklingsarbeid ved UiA. Avdelingens faglige ledelse har et særlig ansvar for å initiere forskning knyttet til profesjonen og praksisfeltet, og er pådriver for søknader om ekstern finansiering av utdannings- og forskningsprosjekt. Avdelingen har ansvar for flere utviklingsprosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte fordelt på tre studieteam, som leder barnehagelærerutdanninger, grunnskolelærerutdanninger og utdanninger for trinnene 8-13, og ett tverrfaglig team med prosjektarbeid, økonomi og personal. Avdeling for lærerutdanning.Forskningskoordinator for lærerutdanningene ved UiA vil, sammen med dekan for lærerutdanning, ha ansvar for å lede det strategiske arbeidet for økt lærerutdanningsrelevant FoU ved UiA, i tråd med UiAs strategier knyttet til FoU. Forskningskoordinatoren vil inngå i avdelingens ledergruppe sammen med studielederne, dekan og avdelingsdirektør, med særlig ansvar for å lede strategisk arbeid med FoU. Forskningskoordinator rapporterer til dekan.ArbeidsoppgaverLede koordinering av forskning i lærerutdanningeneHa ansvar for at universitetets og avdelingens faglige og strategiske mål knyttet til lærerutdanningsrelevant forskning blir fulgt opp, sammen med ledergruppenForvalte arenaer for samarbeid om lærerutdanningsrelevant forskningHa ansvar for en systematisk oversikt over lærerutdanningsrelevant forskning på UiABidra til samarbeid med praksisfeltet og utdanningssektoren knyttet til forskningBidra til utvikling av nye forskningsprosjekter, inkludert å fange opp og følge opp muligheter for ekstern finansiering, regionalt, nasjonalt og internasjonaltBidra til sammenheng mellom forskning, grunnutdanninger og EVU innen lærerutdanningsfeltetAndre forskningsadministrative oppgaver kan tillegges stillingen ved behovDet er vedtatt egeninstruks for forskningskoordinator i lærerutdanningene. Stillingen er ny, og området er under utvikling. Det må derfor regnes med eventuelle endringer i organisasjonsstruktur og ansvar.Nødvendige kvalifikasjonerRelevant høyere utdanning på minimum masternivå.Erfaring fra arbeid i en kunnskapsorganisasjonErfaring fra prosjektutvikling og søknadsarbeidGod kjennskap til forskningsfelt relevant for lærerutdanningeneGod evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelskGod kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevneØnskede kvalifikasjonerDoktorgrad (ph.d.)ForskningskompetanseGode lederegenskaper med spesiell vekt på FoU-ledelseErfaring fra undervisning, FoU/faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeidEvne til analytisk, strategisk og løsningsorientert tenkningErfaring fra relevante nettverk nasjonalt og internasjonaltPersonlige egenskaperSamarbeidsorientert, fleksibel og inkluderendeSelvstendig, systematisk og selvmotiverendeIdérik, utviklings- og løsningsorientert og påliteligEvne til å sette seg inn i nye områderEvne til mål- og resultatorienteringOmgjengelig og positiv i møte med andrePersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1473 Studieleder kr. 627. 900,- 704.900,- brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonUiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknad med CV, publikasjonsliste og bekreftede kopier av attester og vitnemål, sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen" .Søknadsfrist 25.07.20KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:. dekan Hilde Inntjore, mobil 452 99 671, e-post hilde.inntjore@uia.no. avdelingsdirektør Anne Grete Lindeland, mobil 916 08 309, e-post anne.g.lindeland@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.07.2020 Kristiansand
About the positionA 100 % position is available at the University of Agder, Faculty of Social Sciences as a PhD Research Fellow in Environmental Communication, Participation and Policy-Making, affiliated to the Department of Global Development and Planning, for a period of three years, or four years with 25 % required duties. The position is located at the Kristiansand campus.The starting date will be in early 2021, and is, to some extent, negotiable with the Faculty.The Faculty of Social Sciences has four departments: Department of Political Science and Management, Department of Global Development and Planning, Department of Information Systems, and Department of Sociology and Social Work.The Department of Global Development and Planning has thirteen permanent academic staff, one postdoctoral fellow and ten PhD research fellows. The Department has research and teaching experience in climate and environmental issues, social movements, city and regional planning, local development and participation processes, digital communications and e-learning, gender, integration and mobility, poverty issues, globalisation and political economy, state and welfare politics in the South, rural/urban migration, natural disasters and crisis management.About the research projectAs issues such as the environment and climate change become more prominent in public debates, Norway's green policies such as the implementation of regional area & transport plans and city growth agreements are becoming increasingly contested at the local level.Established forms of climate policy-making, participation and communication are being transformed and disrupted by new actors and social movements. These processes are often highly localised, while connecting disparate communities across national and international boundaries. Horizontal and decentralised forms of digital communications now play a key role. These changes offer new opportunities for effective institutional participation and communication, but they also produce challenges that need to be addressed by administrators and politicians at the municipality and county levels, as the recent wave of protests against road tolls in Norway shows.The PhD student hired for this project will focus on deepening the understanding of these issues, with an emphasis on the links between climate policy, popular participation and digital communications at intersecting scales, esp. the role that local and regional governance play in the implementation of effective climate policies. The study will produce policy-relevant academic knowledge that will benefit the Agder region and Norway more broadly. The qualitative data collection will involve in-depth interviews, focus groups and co-production workshops with administrators, politicians, local citizens and anti-road tolls activists affected by and/or involved in the design, negotiation and implementation of regional area & transport plans (areal- og transportplaner) and city growth agreements (byvekstavtaler) in three areas: Kristiansand's region and Arendal's region in Agder county, and one region to be chosen for comparison in Rogaland, where much of road tolls protest activity took place.The methodology also includes: media and documentary analysis; and advanced methods of quantitative social network analysis for tracking the diffusion, reception and transformation of messages in hybrid social networks (the network analysis will be carried out with one of the supervisors, and no previous skills in quantitative network analysis are required for this post).Co-production with research participants will be part of the methodology, to produce high quality academic knowledge that is impactful and inclusive, and that can spur positive change in local governments and communities involved in the study, and in other locations across Norway where similar issues are experienced. Implicit and explicit comparison with secondary data and analyses from other Nordic, European and transnational contexts will also be sought out to situate Norwegian experiences in a global perspective.ResponsibilitiesThe PhD Research Fellow will take the lead in carrying out the research project described above, working closely with the project leaders Vito Laterza (Associate Professor in Developpment Studies) and Alexander Ruser (Professor of Sociology), who will also act as his supervisors.The Fellow will also benefit from affiliaton with the Department of Sociology and Social Work, which offers research and teaching expertise in Sociology, Social Work and Child Welfare. The Fellow will also be attached to the Centre for Digital Transformation, which is a priority research centre of the Faculty of Social Sciences, and has an active working group on sustainability and digitalisation.Required qualificationsFurther provisions relating to the positions as PhD Research Fellows can be found in the Regulations Concerning Terms and Conditions of Employment for the post of Post-Doctoral Research Fellow, Research Fellow, Research Assistant and Resident.The applicants must qualify for admission to the PhD Programme in Social Sciences and must hold a master's degree in development studies, anthropology, sociology, geography, communication, or other relevant subject with a strong qualitative research training component with an average mark of B or better. Applicants who are in the process of finishing their master's thesis are also welcome to apply for this position. Fluency in written and oral English is a prerequisite.More information about the PhD programme at the Faculty of Social Sciences.Desired qualificationsPrevious experience in research on environmental communication, participation and policy-makingKnowledge of the Norwegian context of environmental communication, participation and policy-makingFluent in Norwegian or another Scandinavian language for the purpose of research and co-production activities with research participantsPersonal qualitiesIndependent and self-drivenStrong teamworking and collaborative skillsCurious and willing to learn new knowledge, pushing beyond conventional boundariesAbility to contribute to academic discussions and innovative research activitiesWe offerProfessional development in a large, exciting and socially influential organisationA positive, inclusive and diverse working environmentModern facilities and a comprehensive set of welfare offersMembership of the Norwegian Public Service Pension FundMore about working at UiA.The position is remunerated according to the State Salary Scale, salary plan 17.515, code 1017 PhD Research Fellow, NOK 479.600 gross salary per year. A compulsory pension contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund is deducted from the pay according to current statutory provisions.General informationUiA is an open and inclusive university. We believe that diversity enriches the workplace and makes us better. We, therefore, encourage qualified candidates to apply for the position independent of gender, age, cultural background, disability or an incomplete CV.Women are strongly encouraged to apply for the position.The successful applicant will have rights and obligations in accordance with the current regulations for the position, and organisational changes and changes in the duties and responsibilities of the position must be expected. Appointment is made by the University of Agder's Appointments Committee for Teaching and Research Positions.Short-listed applicants will be invited for interviews. With the applicant's permission, UiA will also conduct a reference check before appointment. Read more about the employment process here.In accordance with the Freedom of Information Act § 25 (2), applicants may request that they are not identified in the open list of applicants. The University, however, reserves the right to publish the names of applicants. Applicants will be advised of the University's intention to exercise this right.ApplicationThe application and any necessary information about education and experience (including diplomas and certificates) are to be sent electronically. Use the link "Apply for the position".The following documentation must be uploaded electronically:Higher education certificates with gradesMaster's thesis (or advanced draft, if you have not yet completed your master's degree)ReferencesAcademic work, policy projects and/or other R&D projects, as well as a list of these works;Project description with a maximum scope of 5 pages, excluding reference list. The outline should present and discuss possible research questions, theory perspectives, material, a progress plan, and methods within the given framework.The applicant is fully responsible for submitting complete digital documentation before the closing date. All documentation must be available in English or a Scandinavian language.Application deadline: 2 August 2020.ContactFor questions about the position:Associate Professor Vito Laterza, mobile +47 46745752, email vito.laterza@uia.noProfessor Alexander Ruser, mobile, +47 41109883, email alexander.ruser@uia.noFor questions about the application process:Senior Adviser Inger-Lise Myrvold, phone +47 38 14 17 65, e-mail inger.l.myrvold@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.08.2020 Kristiansand
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ernæring, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på tre år, evt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetetStillingen er knyttet til prosjektet VeggiSkills - Sustainable Plant-based Diets in Adolescence. Hovedformålet med prosjektet å kartlegge kostholdet, ernæringsstatusen og mat- og ernæringskompetansen til unge norske veganere, lacto-ovo-vegetarianere og ikke-kjøttspisende, sammenliknet med en gruppe kjøttspisende, samt å utforske hva som styrer deres valg. Prosjektet er en av totalt 11 strategiske rekrutteringsstillinger knyttet til FNs bærekraftsmål som er finansiert av Universitetet i Agder.Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Doktorgradsstillingen vil være tilknyttet toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition ved Institutt for ernæring og folkehelse.ArbeidsoppgaverDoktorgradskandidaten skal arbeide med VeggiSkills-prosjektet. Å realisere målet om et tilfredsstillende kosthold for alle er avgjørende for å nå minst 12 av FNs 17 bærekraftsmål, direkte eller indirekte. Det er stadig mer populært å spise plantebasert, spesielt blant unge under 30 år. Et slikt kosthold kan være bærekraftig og samtidig helsefremmende, men krever ernæringskompetanse. Et ensidig plantebasert kosthold kan gi mangler på viktige næringsstoffer som kan hemme læring og arbeidsproduktivitet, og øke sykelighet på kort og lang sikt.Vi vet lite om hva slags mat- og ernæringskompetanse unge i Norge har og hva som styrer deres valg. Det mangler også data på kostholdet og ernæringsstatusen til unge i Norge som velger å spise plantebasert. VeggiSkills-prosjektet vil bidra til å fylle dette kunnskapshullet for å legge grunnlaget for hvordan vi kan øke oppslutningen om et bærekraftig kosthold og samtidig ivareta de unges helse. Prosjektet er tverrfaglig, og kandidaten vil benytte både kvalitativ metode i form av dybdeintervjuer og kvantitative metoder som blant annet antropometriske målinger og spørreskjema. En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til Anine C. Medin, anine.medin@uia.no.Nødvendige kvalifikasjonerKandidaten må ha fullført og bestått hovedfag/mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (f.eks. ernæringsvitenskap, samfunnsernæring folkehelsevitenskap eller medisin).Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Ved spørsmål om PhD-programmet kontakt phd-rådgiver Eli Andås eli.andas@uia.no. Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.Ønskede kvalifikasjonerErfaring med planlegging og gjennomføring av observasjons- eller intervensjonsstudier inklusive rekruttering av deltagere, antropometriske målinger og kartlegging av kosthold og/eller bruk av relaterte spørreskjemaErfaring med planlegging og gjennomføring av kvalitativ forskning inklusive rekruttering av deltagere, utvikling av intervjuguide, dybdeintervjuer eller fokusgrupperTidligere vitenskapelig(e) publikasjon(er) eller manuskript(er) innen ernæringsforskningKandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektetMotivasjon for stillingenPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker deg som har en strukturert tilnærming til ditt arbeid, høy gjennomføringsevne, men samtidig evner å være fleksibel. Faglig nysgjerrighet, gode kommunikasjonsferdigheter og selvstendighet er egenskaper som ønskes.Vi tilbyrÅ bli del av et stimulerende akademisk miljø (toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition)Strukturert oppfølging og veiledning av et entusiastisk veilederteamEt trivelig, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljøKompetanseutvikling innen ernæringsforskningFaglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonModerne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudMedlemskap i Statens pensjonskasseMer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr. 479 600 bto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonUiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:Vitnemål med karaktererRelevante attesterMasteroppgave/hovedfagsoppgaveListe over eventuelle publikasjonerSøkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 05.08.20.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Anine C. Medin, tlf. 38141428, mobil 47463893, e-post: anine.medin@uia.noNina C. Øverby, tlf. 38141324, mobil 99252012, e-post: nina.c.overby@uia.noAnders Johan W Andersen tlf. 37233723, mobil 48126006, e-post: anders.j.w.andersen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:Turid Ervik, tlf. 37233771, mobil 90943527, e-post turid.a.ervik@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
05.08.2020 Kristiansand
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i nettverk og sikkerhet, tilknyttet Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Institutt for IKT har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen data, elektronikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, elæring og e-helse. Instituttet har for tiden ca 32 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca 20 ph.d.-kandidater.ArbeidsoppgaverDen som ansettes vil inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og eksterne virksomhet. Den som ansettes må kunne ivareta faglig administrasjon, ta del i arbeidet med å videreutvikle faglig profil samt bidra til den daglige driften av studieprogrammene.Stillingen er hovedsakelig tiltenkt undervisning og veiledning ved studieprogrammet bachelor i ingeniørfag - Data, inkludert praktisk veiledning i laboratorium.Nødvendige kvalifikasjonerDen som ansettes må kunne undervise og ha praktisk erfaring med utvikling innen ett eller flere av følgende emner (i prioritert rekkefølge):Software Defined NetworkVirtualiseringDatasikkerhet/InformasjonssikkerhetDrift av datanettverkErfaring fra andre områder innen data vil være en fordel, men er ikke et krav. Den som ansettes vil få mulighet til å bli med i aktuelle forskningsgrupper og -prosjekter ved instituttet. Det er en fordel om kandidaten har dokumentert erfaring fra industri eller næringsliv.Det kreves mastergrad innen datateknikk eller lignende.Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må tilegne seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.Undervisningsspråket er i hovedsak norsk/skandinavisk, men bruk av engelsk vil også kunne være aktuelt. Kandidater må kunne undervise på norsk/et skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning.Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Personlige egenskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagt. Det forventes at kandidaten kan samarbeide godt med andre, er fleksibel og har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.Vi tilbyrVarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdragEn stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljøModerne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudMedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 552 800-691 400 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 552 800-691 400 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 488 000-615 900 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse gjennomføres i henhold til lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen ".Følgende må lastes opp elektronisk:CV inkludert liste over vitenskapelige publikasjoner, forsknings- og undervisningserfaringVitnemål og attesterFor søkere med avlagt Ph.D-grad; legg ved avhandling som pdf eller lenkeUtvalgte vitenskapelige arbeider (inntil 10). Her kan gjerne lenke benyttesSøkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 10.08.20.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Instituttleder Folke Haugland, tlf. +47 37 23 31 12, e-post folke.haugland@uia.noStudieprogramleder for data Arne Wiklund, tlf. 37 23 34 24, e-post arne.wiklund@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:HR Rådgiver Nina Rønningen, tlf. +47 38 14 20 16, e-post nina.ronningen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
10.08.2020 Grimstad
Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100% stilling som prosjektleder for Blått Kompetansesenter Sør (BKS) tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag, for en periode på to år, med mulighet for ett års forlengelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.Blått Kompetansesenter Sør er nylig etablert på Sørlandet i et samarbeid mellom forsknings- og undervisningsaktører, forvaltningen og næringsaktører. Vi søker nå etter en innovativ, initiativrik og mulighetsorientert prosjektleder som kan bidra til at senteret når sin visjon om at Sørlandet skal være fremst i Norge på bærekraftig blå vekst i kystsonen. Blått Kompetansesenter Sør skal bidra til at næringer, akademia, skole, forskningsinstitusjoner og forvaltning satser på kompetanse- og nærings-utvikling knyttet til hav og kyst. Målet er å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.Blått Kompetansesenter Sør er organisert som et FoU-prosjekt under Agder fylkeskommune og rammene for aktiviteter ved Blått Kompetansesenter Sør styres av en tverrinstitusjonell styringsgruppe. Prosjektleder vil jobbe tett med styringsgruppen for å utvikle og drifte kompetansesenteret i samarbeid med alle aktørene i Blått Kompetansesenter Sør. Stillingen som prosjektleder vil rapportere til fakultetsdirektøren ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.ArbeidsoppgaverStillingen som prosjektleder vil innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver, og ha ansvar for å utvikle og drifte Blått kompetansesenter Sør. Sentrale arbeidsoppgaver vil være nettverksbygging på tvers av forskning, næring, utdanning og forvaltning i marin sektor for å skape en felles, tverrfaglig marin arena for utveksling av kunnskap, ideer, muligheter og utfordringer. Prosjektledelse, administrasjon og økonomistyring av prosjektet vil være del av oppgavene.Nødvendige kvalifikasjonerMastergrad innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen marinbiologi, biovitenskap eller naturforvaltning. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravetErfaring med prosjektledelseGode norsk- og engelskkunnskaperØnskede kvalifikasjonerErfaring med administrasjon og økonomistyringErfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom akademia og næringsaktørerKunnskap om kystøkosystemer og akvakulturKunnskap om norsk forvaltning og næringspolitikkPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til å jobbe selvstendig og i team, målrettet og strukturertInitiativrik og mulighetsorientertPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver kr. 488 000 - 583 900 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver kr. 542 400 - 627 700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonUiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen ".Søknadsfrist: 12.08.20KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Professor Tove Margrethe Gabrielsen, tlf. 38 14 11 30, mobil 90 14 14 98, e-post tove.m.gabrielsen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:HR Rådgiver Nina Rønningen, tlf. 38 14 20 16, mobil 48 15 77 61, e-post nina.ronningen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
12.08.2020 Kristiansand
About the positionA fixed-term 100% position is available at the University of Agder, Faculty of Engineering and Science as a PhD Research Fellow, affiliated to the Department of Information and Communication Technology, for a period of 3 years. The position is located at Campus Grimstad. The starting date is as soon as possible or to be negotiated with the Faculty.The Department of ICT has three large and active research groups in Information and Communication Technology including 8 Professors, 20 Associate Professors/Assistant professors and about 20 Research Fellows on the PhD programme in ICT. The Department of ICT pursues a variety of research interests, focusing especially on ICT and crisis management, artificial intelligence, eLearning and eHealth. The department has successfully led a number of large research projects funded by the Research Council of Norway, the EU research programmes FP7 and H2020 as well as national and international industries.ResponsibilitiesThe PhD Research Fellow will be associated with the Centre for Artificial Intelligence Research at the University of Agder, and will work closely with the microSystems Research Group at Newcastle University, UK.The Fellow will perform research on next-generation machine learning methods, building upon recent advances in Tsetlin machines. Tsetlin machines are the next frontier in interpretable energy-efficient machine learning, and the fellow will have the opportunity to develop novel Tsetlinmachine based approaches for enhancing the intelligence and adaptability of microsystems. Key challenges include (1) developing varieties of Tsetlin machines for microsystems with low power and low complexity, (2) developing hardware for Tsetlin machines with low computational and power requirement, (3) applications of the developed microsystem in various implementations, such as IoTs. The overarching goal is to apply Tsetlin machine for pervasive AI hardware prototype in different applications.Research topicsResearch topics for the PhD Research Fellow include, but are not limited to the following:Tsetlin machine and learning automataAsynchronous logic for hardware implementationExplore the potential of intelligent power-compute co-design for pervasive AI systemsApplication of microsystems, such as IoTsRequired qualificationsMaster's degree in ICT, Computer Science, Electronics, or a similar/related field and document competence in areas relevant to the position. The candidate who is in the final stage of the master's education within the relevant field may also be considered, given that a master's degree is to be achieved before the enrollment of this position.The ideal candidate will have expertise in the following areas:Machine learning FPGA/ASIC designMicrosystems/embedded systemsIoTsStrong academic credentialsWritten and spoken English proficiencyApplicants from some countries must document their English proficiency through one of the following tests with the stated results or better:TOEFL - Test of English as a Foreign Language with a minimum score of 550 on the Paper-based Test (PBT), or 80 on the Internet based Test (iBT); IELTS - International English Language Testing System, with a result of at least 6.0. Please check this list to see if an English test is required. Please note that the English test requirement applies to applicants from most countries according to the list mentioned above. No other English tests will be approved, and certifications/statements cannot replace an English test.The PhD Research Fellow must be admitted to UiA&#x27;s PhD Programme in Engineering and Science, specialization in ICT, Scientific Field in Artificial Intelligence, within three months of appointment. The following admission requirements apply to the PhD programme:The average grade for courses included in the bachelor's degree (or equivalent) should be C (or equivalent) or higher;The average grade for courses included in the master's degree (or equivalent) should be B (or equivalent) or higher;The master's thesis (or equivalent) should have a grade B (or equivalent) or higher when the candidate is admitted to the PhD program.Applications from applicants who already hold a PhD will normally not be considered.Further provisions relating to the positions as PhD Research Fellows can be found in the Regulations Concerning Terms and Conditions of Employment for the post of Post-Doctoral Research Fellow, Research Fellow, Research Assistant and Resident.Personal qualitiesPersonal suitability, good communication and teamwork skills, inventiveness, and a proactive approach, will be emphasized in the evaluation as well as relevant practical experience. The PhD Research Fellow will be expected to contribute to an active research community that promotes the personal and professional growth of the doctoral candidate.The position places great demands on the applicant's capacity for independent goal-oriented work, ability to concentrate and attention to detail. In return, we offer the opportunity to contribute to the strategic capabilities of a world-class research organization, along with intensive PhD supervision. You will collaborate with top scientists in your field and have excellent prospects for personal development in an innovative working environment for aspiring researchers.Applicants will be assessed on the basis of academic background and results, attainment, and any previous research and development work.We offerprofessional development in a large, exciting and socially influential organisationa positive, inclusive and diverse working environmentmodern facilities and a comprehensive set of welfare offersmembership of the Norwegian Public Service Pension FundMore about working at UiA.The position is remunerated according to the State Salary Scale, salary plan 17.515, code 1017 PhD Research Fellow, NOK 479 600 gross salary per year. A compulsory pension contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund is deducted from the pay according to current statutory provisions.General informationUiA is an open and inclusive university. We believe that diversity enriches the workplace and makes us better. We, therefore, encourage qualified candidates to apply for the position independent of gender, age, cultural background, disability or an incomplete CV.Women are strongly encouraged to apply for the position.The successful applicant will have rights and obligations in accordance with the current regulations for the position, and organisational changes and changes in the duties and responsibilities of the position must be expected. The engagement is to be made in accordance with the regulations in force concerning the acts relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services and Technology. Appointment is made by the University of Agder's Appointments Committee for Teaching and Research Positions.Short-listed applicants will be invited for interview. With the applicant's permission, UiA will also conduct a reference check before appointment. Read more about the employment process.In accordance with the Freedom of Information Act § 25 (2), applicants may request that they are not identified in the open list of applicants. The University, however, reserves the right to publish the names of applicants. Applicants will be advised of the University's intention to exercise this right.ApplicationThe application and any necessary information about education and experience (including diplomas and certificates) are to be sent electronically. Use the link " Apply for this job ".The following documentation must be uploaded electronically:CVCertificates and/or grades for all post-secondary education, up to and including the bachelor's levelMaster's degree/higher degree certificate, with a summary of the courses/subjects included in the degree; For those who are in the final stage of the Master's education but without a Master's degree yet, the transcripts without the results of thesis can be provided; The evaluation result of the thesis can be provided later.Applicants with a foreign higher education must attach an official description of the grading system used at the issuing institution;Summary (approximately 1-2 pages) of the master's thesis;Applicants who are required to document their English proficiency must submit their TOEFL or IELTS test results (these may be forwarded after the closing date);Summary or links to the applicant's scientific publications (if any);A description of the candidate's research interests and background for the project applied forThe applicant is fully responsible for submitting complete digital documentation before the closing date. All documentation must be available in a Scandinavian language or English.Application deadline: 15.08.20ContactFor questions about the position:Associate Professor Lei Jiao, tel. +47 37 23 34 28, email: lei.jiao@uia.noHead of Department Folke Haugland, tel. +47 37 23 32 20, email: folke.haugland@uia.noFor questions about the application process:HR-Advisor Nina Rønningen, tel. +47 38 14 20 16, e-mail nina.ronningen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.08.2020 Grimstad
About the positionA 100 % position is available at the University of Agder, Faculty of Engineering and Science as a PhD Research Fellow in in Marine ecology - Microplastics in the coastal Marine environment, affiliated to the Department of Natural Sciences, for a period of three years. The position is located, at the present, at Campus Kristiansand. The starting date is 1 January 2021 or to be negotiated with the Faculty.The Department of Natural Sciences offers a 3 year bachelor program in Biology, a 2 year master program in marine ecology as well as a 3 year PhD program in Natural Sciences. The Department also offer a 3 years bachelor program in Biomedical Science and the Natural Sciences in the Teacher Education.The marine group at the Department comprises about 20 people including professors, associate professors, postdocs and PhD fellows. The PhD fellow will also benefit from our Priority research center, Centre for Coastal Research (CCR).ResponsibilitiesThe PhD fellow will have research focus on microplastics in sediments and pacific oyster" (Crassostrea gigas) in coastal Skagerrak.As microplastics are an emerging marine pollutant it is important to understand its distribution in the marine environment and its implications on marine habitants and marine biota. What is clear is that further research on a variety of marine organismsis is required to understand the environmental implications of microplastics in more detail and to establish effects in natural populations.Required qualificationsMaster´s degree in marine ecology. This year's candidates/candidates who are in the closing stages of their master's degree can also apply.Written and spoken English proficiency. Applicants from some countries must document their English proficiency through one of the following tests with the stated results or better: TOEFL - Test of English as a Foreign Language with a minimum score of 550 on the Paper-based Test (PBT), or 80 on the Internet based Test (iBT)ELTS - International English Testing System, with a result of at least 6.0. Please check this list to see if an English test is required. Please note that the English test requirement applies to applicants from most countries according to the list mentioned above. No other English tests will be approved, and certifications/statements cannot replace an English test.The candidates can also demonstrate their fluency in English during interview. Please check this website to see if an English test is required.The average grade for courses included in the bachelor´s degree (or equivalent) should be C (or equivalent) or higherThe average grade for courses included in the master´s degree (or equivalent) should be B (or equivalent) or higherThe master´s thesis (or equivalent) should have a grade B (or equivalent) or higherA prerequisite for employment is that the candidate is to be admitted to UiA's PhD programme at the Faculty of Engineering and Sciences, Natural Sciences, Specialisation in Coastal ecologyApplications from applicants who already hold a PhD will normally not be considered.Further provisions relating to the positions as PhD Research Fellows can be found in the Regulations Concerning Terms and Conditions of Employment for the post of Post-Doctoral Research Fellow, Research Fellow, Research Assistant and Resident.Desired qualificationsExperience with statistical programming (for instance with R)Experience in fieldworkExperience in laboratory activitiesUse of IR analytical instrumentsPersonal qualitiesPersonal suitability, good communication and teamwork skills, inventiveness, and a proactive approach, will be emphasized in the evaluation as well as relevant practical experience.Applicants will also be assessed on the basis of academic background and results, attainment, and previous research and development work.Personal qualities and suitability for the position will be emphasised.We offerprofessional development in a large, exciting and socially influential organisationa positive, inclusive and diverse working environmentmodern facilities and a comprehensive set of welfare offersmembership of the Norwegian Public Service Pension FundMore about working at UiA.The position is remunerated according to the State Salary Scale, salary plan 17.515, code 1017 PhD Research Fellow, NOK 479 600 gross salary per year. A compulsory pension contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund is deducted from the pay according to current statutory provisions.General informationUiA is an open and inclusive university. We believe that diversity enriches the workplace and makes us better. We, therefore, encourage qualified candidates to apply for the position independent of gender, age, cultural background, disability or an incomplete CV.The successful applicant will have rights and obligations in accordance with the current regulations for the position, and organisational changes and changes in the duties and responsibilities of the position must be expected. Appointment is made by the University of Agder's Appointments Committee for Teaching and Research Positions.Short-listed applicants will be invited for interview. With the applicant's permission, UiA will also conduct a reference check before appointment. Read more about the employment process.In accordance with the Freedom of Information Act § 25 (2), applicants may request that they are not identified in the open list of applicants. The University, however, reserves the right to publish the names of applicants. Applicants will be advised of the University's intention to exercise this right.ApplicationThe application and any necessary information about education and experience (including diplomas and certificates) are to be sent electronically. Use the link " Apply for this job ".The following documentation must be uploaded electronically:CVCertificates and/or grades for all post-secondary education, up to and including the bachelor's levelMaster's degree/higher degree certificate, with a summary of the courses/subjects included in the degreeSummary (approximately 1-2 pages) of the master's thesisApplicants with a foreign higher education must attach an official description of the grading system used at the issuing institutionApplicants who are required to document their English proficiency must submit their TOEFL or IELTS test resultsA description of the candidate's research interests and background for the project applied forAcademic work and R&D projects, as well as a list of theseProject description with a maximum scope of 10 pages, including reference list. The outline should present and discuss possible research questions, theory perspectives, material, a progress plan, and methods within the given frameworkReferencesAny other relevant documentationThe applicant is fully responsible for submitting complete digital documentation before the closing date. All documentation must be available in a Scandinavian language or English.Application deadline: 15.08.20ContactFor questions about the position:Professor Alfred Antony Christy, tel. +47 38 14 15 02, +47 922 92 181, e-mail: alfred.christy@uia.noProfessor Dag Olav Andersen, tel. +47 38 14 10 64, mobile +47 91 67 40 60, e-mail dag.o.andersen@uia.noFor questions about the application process:HR Advisor Solveig Roland Svendsberget, tel. +47 38 14 24 44, e-mail solveig.r.svendsberget@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.08.2020 Kristiansand

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Agder

Adresse

Postboks 422, 4604 Kristiansand