Universitetet i Agder

Forskning og utvikling

Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med 9249 studenter (2010) og 904 ansatte (2009). Det ble etablert som Høgskolen i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 2007, som Norges syvende og hittil yngste universitet.

Universitetet regner sin historie tilbake til etableringen av Holt seminar i 1839, en av de første lærerutdanningene i Norge. I nyere tid er en annen forløper Agder distriktshøgskole (ADH), som var en av tre distriktshøgskoler (Stavanger, Molde og Kristiansand) som startet prøvedrift i 1969. Disse skolene ble opprettet etter forslag fra Ottosenkomiteen. Distriktshøgskolene gikk over til permanent drift i 1975, flere kom til og ble siden slått samme med andre høgskoler til 26 statlige høgskoler.

Ved etableringen av Høgskolen i Agder i 1994 ble seks statlige høgskoler i Kristiansand, Grimstad og Arendal ble slått sammen som en del av Høyskolereformen av 1994. Blant disse hørte bl.a Agder distriktshøyskole, Ingeniørhøyskolen i Grimstad, Agder Musikkonservatorium, Kristiansand sykepleierhøyskole og Kristiansand lærerhøyskole.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Universitetet i Agder

Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som studierådgiver ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Hovedarbeidssted vil være i Kristiansand.Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har ca. 200 årsverk og er lokalisert i Kristiansand og Grimstad.ArbeidsoppgaverStudentadministrasjon, herunder:studieveiledningoppfølging av studenterbehandling av ulike typer søknaderStudieadministrativt arbeid, herunder:endring og vedlikehold av studieplaneroppfølging av UiAs kvalitetssystemNødvendige kvalifikasjonerrelevant høyere utdanning på masternivårelevant erfaringgode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntligØnskede kvalifikasjonerkjennskap til UH-sektorenanalytiske egenskaperPersonlige egenskaperVi ser etter en person med følgende personlig egenskaper:evne til å arbeide selvstendig og systematiskgode kommunikasjonsevner og evne til samarbeidserviceinnstilt og vilje til å yte ekstra innsats når det trengsønske om å bidra til et positivt og spennende arbeidsmiljø.Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet for stillingen.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 464 000 - 532 300. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Søknadsfrist: 28. juni 2019.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:fakultetsdirektør Veslemøy Rabe, tlf. 37 23 37 45 / 918 73 590, e-post veslemoy.rabe@uia.noseniorrådgiver Atle Slotnes, tlf. 37 23 37 81 / 917 09 790, e-post atle.slotnes@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
28.06.2019
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en fast 20 % stilling som professor i byggteknikk - betongteknologi, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Institutt for ingeniørvitenskap har over 110 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for Bygg. Det drives variert forskning innen alle faggruppene Mekatronikk, Fornybar energi, Bygg og Industriell økonomi, og vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innen instituttet eller mot andre fagmiljø. Vi har mye internasjonalt samarbeid, og særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen, både innen forskning og undervisning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse og ressurser.ArbeidsoppgaverDen som ansettes vil bli hovedveileder for PhD-student i forskningsprosjektet MEERC. En annen viktig oppgave vil være å ta en lederrolle i fagmiljøet for initiering og finansiering av FoUI-prosjekter i samarbeid med industrien. Hensikten med sistnevnte er å bygge virksomheten og å bidra som mentor i kompetanseutviklingen mot toppstilling for øvrige ansatte i faggruppen. Kravet til professorkompetanse og bred erfaring med initiering og ledelse av industrielle forskningsprosjekter er derfor ufravikelig.Nødvendige kvalifikasjonerKriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Det kreves formell utdannelse med PhD innen betongteknologi. Dessuten kreves bred erfaring med forskning, samt etablering, finansiering og ledelse av FoUI-prosjekter innen tekniske egenskaper til resirkulert tilslag, herunder gjenvinning av betongavfall og langtids miljøpåvirkning til jord og grunnvann.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og arbeidet vil kreve utstrakt dialog med bransjen. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.Personlige egenskaperPersonlig egnethet som samarbeidsevner, skriftlig og muntlig formuleringsevne, analytiske evner, arbeidskapasitet og fleksibilitet vil bli vektlagt.Vi tilbyrVarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdragEn stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljøModerne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudMedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 640 200 - 934 800 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen ".Følgende må lastes opp elektronisk:CVAttester og vitnemålListe over publikasjonerVitenskapelige arbeider (inntil 15)Ev. andreSøkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 30.06.19KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Visedekan/dosent Rein Terje Thorstensen, tlf. 37 23 32 16, mobil 90 93 26 69, e-post rein.t.thorstensen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:HR Rådgiver Nina Rønningen, tlf. 38 14 20 16, mobil 48 15 77 61, e-post nina.ronningen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
30.06.2019
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling i 100 % stilling som postdoktor i folkehelsevitenskap med fokus på fysisk aktivitet og helse år, tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, for en periode på tre år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.Postdoktorstillingen vil primært være tilknyttet forskningsgruppen Fysiologisk Adapsjon til Idrett, Trening og Fysisk Aktivitet.ArbeidsoppgaverDet er behov for mer forskning om hvordan en kan tilrettelegge for å øke fysisk aktivitetsnivå i befolkningen, samt å undersøke sammenhenger mellom fysisk aktivitet og helse i et livsløpsperspektiv. Betydningen av sosial ulikhet for deltakelse i idrettsaktiviteter og fysisk aktivitetsnivå er spesielt viktig. Organisert idrett og idrettslag er to viktige arenaer innen barn og unges fritidsaktiviteter og kan også ha en betydelig rolle for å øke aktivitetsnivået og fremme sunne livsstilsvaner for denne aldersgruppen. Det skal etableres en kohort i Agder hvor en skal følge barn og unge over tid i forhold til foreldre- og selvrapportert helse og livskvalitet. En skal også undersøke sammenhengen mellom deltakelse i organisert idrett og livsstilsvaner som fysisk aktivitet, søvn og kosthold. Videre vil problemstillinger relatert til fysisk aktivitet og helse undersøkes ved hjelp av eksisterende data og harmonisering av disse.Forskningsmiljøet ved UiA samarbeider med nasjonale institusjoner som Folkehelseinstituttet og Norges idrettshøgskole, internasjonale forskningsmiljøer samt flere kommuner på Agder.Den som tilsettes som postdoktor skal bl.a. skrive fagfellevurderte arbeider om tematikken idrettslag og helse i samarbeid med forskningsmiljøet, basert på allerede innsamlede data. I tillegg skal vedkommende koordinere arbeidet med å opprette den angitte kohorten samt involveres i arbeidet med å harmonisere eksisterende datakilder.Nødvendige kvalifikasjonerDoktorgrad innenfor helse eller idrettsvitenskap. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.Relevant forskningserfaringGode statistikkunnskaper (primært regresjonsanalyser og repeterte målinger)Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.Ønskede kvalifikasjonerProsjekt og forskningserfaring innenfor fagområdet fysisk aktivitet og helseProsjektkoordineringserfaringErfaring med å arbeide i teamArbeid med registerdataErfaring med kartlegging og analyse av fysisk aktivitetsdata, spesielt data fra aktivitetsmålereDet er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årenePersonlige egenskaperGode samarbeidsegenskaperEvne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metodetilnærmingerPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrfaglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 - 615 900 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:vitnemål med karaktererliste over publikasjonerdoktorgradsavhandlingenmaksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsenet motivasjonsbrev med beskrivelse av søkerens forskningsinteresse og bakgrunn, og relevans for den utlyste stillingSøkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 2. juli 2019.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen, prosjektene (bl.a. for å få tilsendt betenkning) som skal gjennomføres eller søknadsprosessen:professor Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 909 89 765, e-post sveinung.berntsen@uia.noprofessor Monica K Torstveit, tlf. 38 14 18 31, mobil 916 44 402, e-post monica.k.torstveit@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.07.2019
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling i 100 % stilling som postdoktor i folkehelsevitenskap, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.Dette postdoktor prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom levevaner og psykisk helse blant barn og unge i den norske befolkning ved bruk av eksisterende data. Postdoktorstillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Sustainable Lifestyle. Det forventes at den som får stillingen, deltar aktivt i forskningsgruppens arbeid.Delstudier som inngår i postdoktor prosjektet:Undersøke tverrsnittsammenheng mellom levevaner og psykisk helse blant et representativt utvalg av barn og unge i den norske befolkningUndersøke sammenhengen mellom levevaner og livskvalitet, og vurdere effekten av en seks måneders livsstilsintervensjon rettet mot barn med overvekt og fedme, og deres familier, med tanke på livskvalitetUndersøke hvorvidt ungdommers levevaner vedvarer inn i voksen alder (tracking), og i hvilken grad sunne levevaner i ungdomsårene påvirker psykisk helse i voksen alderProsjektet innebærer samarbeid med en rekke forskere med tilhørighet til ulike regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner. Ta kontakt med forskningsgruppeleder, Tonje Holte Stea, for å få tilsendt prosjektplan.ArbeidsoppgaverDen som ansettes vil bli hovedansvarlig for å bearbeide, kvalitetssikre og analysere ulike typer datasett samt formidle resultatene gjennom vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift og presentasjon på vitenskapelige konferanser. I tillegg ønskes det at kunnskapen formidles regionalt og nasjonalt til praksisfeltet gjennom seminar/konferanser relatert til folkehelsearbeid og Ungdata, samt som kunnskapsgrunnlag i studier som tilbys ved UiA.Nødvendige kvalifikasjonerDoktorgrad innen helserelaterte felt med relevans for prosjektet. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.God skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk og norskErfaring med publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskriftKriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidatArbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.Ønskede kvalifikasjonerDet er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem åreneDoktorgrad, utdanning og praksiserfaring som er relevant for temaområdene i prosjektet (levevaner, psykisk helse, livskvalitet, overvekt/fedme, livsstilsintervensjoner)Relevant forsknings- og formidlingserfaring vektleggesErfaring med relevante statistiske analyser vektleggesErfaring med bearbeiding og kvalitetssikring av store datasett er en fordelPersonlige egenskaperStor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og resultatorienteringGode evner til samarbeid på tvers av fag og organisatoriske linjer nasjonalt og internasjonaltGod evne til å formidle faglig stoffSamarbeidsevner og personlig egnethet tillegges avgjørende betydningPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrFaglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonEt godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljøModerne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudMedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 - 615 900 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:vitnemål med karaktererliste over publikasjonerdoktorgradsavhandlingeneventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsenSøkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 2. juli 2019.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:førsteamanuensis Tonje Holte Stea, tlf. 38 14 23 24, e-post tonje.h.stea@uia.nodekan Anders Johan W. Andersen, tlf. 37 23 37 23, e-post anders.j.w.andersen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:personalrådgiver Turid Årdal Ervik, tlf. 37 23 37 71, e-post turid.a.ervik@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.07.2019
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling i 100% stilling som postdoktor i ernæring og folkehelse, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Postdoktorstillingen vil være tilknyttet toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition.ArbeidsoppgaverPersonen som ansettes skal ha hovedansvar for første del av forskningsprosjektet Reducing the gap: From public health evidence to public health practice. I prosjektet skal en e-læringsplattform utvikles og implementeres i barnehager og helsestasjon i en middelstor kommune. E-læringsplattformen skal inneholde tidligere evaluerte og effektive intervensjoner med forskningsbasert informasjon og veiledning om ernæring i de tidlige fasene av livet, fra svangerskap til to-års alder. Eksempelvis intervensjonen <> hvor barnehageansatte digitalt blir gitt pedagogiske verktøy for å få barn til å tørre å smake på ny og variert mat. Formålet med prosjektet er å bedre kostholdet til gravide, barnet i mors liv og de yngste barna i kommunen der plattformen implementeres. I prosjektet vil vi evaluere hvordan e-læringsplattformen implementeres og brukes i oppvekstsektoren (helsesøstre og barnehagepersonell) og blant sluttbrukerne (gravide, foreldre). Vi vil også gjennomføre en effektevaluering av kostholdsendring etter tiltaket. Postdoktoren vil jobbe med den første fasen i dette prosjektet, hvor e-læringsplattformen etableres i samråd med brukere. Postdoktoren vil videre jobbe med implementeringen av e-læringsplattformen i kommunen. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil bli brukt. En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til Nina Øverby, nina.c.overby@uia.no.Nødvendige kvalifikasjonerDoktorgrad innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis i ernæring, folkehelse, helsefag, implementeringsforskning, eller annet relevant område. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.God formidlingsevne muntlig og skriftligErfaring med kvalitative forskningsmetoderKriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidatArbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.Ønskede kvalifikasjonerDet er ønskelig med erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoderDet er ønskelig at den som tilsettes har disputert i løpet av de siste fem åreneErfaring fra å jobbe i teamPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerSelvstendighet og egeninitiativSterk gjennomføringsevnePersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrÅ bli del av toppforskningssenteret Lifecourse NutritionFaglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonEt godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljøModerne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudMedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 - 615 900 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:Vitnemål med karaktererListe over publikasjonerDoktorgradsavhandlingenEventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsenEn beskrivelse av søkerens forskningsinteresse, og relevans for den utlyste stilling.Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 3. juli 2019.Kontaktinformasjonprofessor Nina C. Øverby, tlf. 38141324, mobil 99252012, e-post; nina.c.overby@uia.nodekan Anders J W Andersen, tlf. 37 23 37 23, mobil: 481 26 006, e-post anders.j.w.andersen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
03.07.2019
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand eller Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Prosjektet vil bli forankret i forskergruppen <<HEK: Helsetjenester, etikk og kvalitet>> ved fakultetet.ArbeidsoppgaverStipendiaten vil i dette forskningsprosjektet studere temaet utfordringer og problemstillinger relatert til sykepleierstudenters erfaringer med kvalitet på kliniske studier i kirurgisk praksis i sykehus. Den overordnede hensikten med dette phd-prosjektet er å utforske hvordan sykepleierstudenter erfarer informasjon og involvering i praksisstudiene, og hvordan kliniske studieplasser og praksisveiledning kan organiseres for bedre å nå læringsutbyttene for kliniske studier i pre-, per- og postoperativ sykepleie i sykehus.Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.Søkeren skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i en betenkning for PhD stillingen. Betenkningen kan fås ved henvendelse til førsteamanuensis Anne Opsal (anne.opsal@uia.no) eller professor Åshild Slettebø (ashild.slettebo@uia.no).Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for PhD-programmet i helse- og idrettsvitenskap. Det legges vekt på en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.Nødvendige kvalifikasjonerDen som tilsettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen sykepleie- eller helsevitenskap. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.Årets kandidater/kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.Personlige egenskaperPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrfaglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:vitnemål med karakterermasteroppgave/hovedfagsoppgaveattestervitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disseprosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 9. juli 2019.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om prosjektet, utlysningen eller stillingen fås ved henvendelse til:førsteamanuensis Anne Opsal, tlf. 38 14 20 33, e-post: anne.opsal@uia.noprofessor Åshild Slettebø, tlf. 37 23 37 87, e-post: ashild.slettebo@uia.nodekan Anders Johan W Andersen, tlf. 37 23 37 23, e-post: anders.j.w.andersen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
09.07.2019
About the positionA 100 % position is available at the University of Agder, Faculty of Engineering and Science as a PhD Research Fellow in Mechatronics, affiliated to the Department of Engineering Sciences, for a period of three years. The position is located, at the present, at Campus Grimstad. The starting date is negotiable with the Faculty.ResponsibilitiesThe position is connected to the subject area Cooperation Control of Networked Systems.In contrast to general systems, network control systems are systems where the control loops are closed through a communication network. The feature is that control and feedback signals are exchanged among the system's components in the form of information packages through a network. Cooperation control and distributed control are enforced using techniques which provide rapid agreement and teamwork between agents allowing effective task performance in self-organizing networks. The challenge is to find a controller that stabilizes the global network with interaction between agents and communication effects (time-delay, quantization, attacks, triggering, packet loss). The research aims to develop a methodology for tackling network modelling and control problems involving cooperating agents. This area has many important applications, such as communications networks, cyber-physical systems, networks of autonomous agents (robots), water distribution networks, electrical power networks, and transportation networks.Required qualificationsProvisions relating to the positions as PhD Research Fellows can be found in the Regulations Concerning Terms and Conditions of Employment for the post of Post-Doctoral Research Fellow, Research Fellow, Research Assistant and Resident.The applicant must have:A solid academic background with a master's degree in Mechatronics or Control. This year's candidates/candidates who are in the closing stages of their master's degree can also apply.Good experience and/or background in systems and control, mathematics, programming in MATLAB (Simulink)The working language at the University of Agder is Norwegian. The successful candidate must be proficient in Norwegian or another Scandinavian language, both written and oral.Good knowledge of English, both written and oral, is also required.A prerequisite for employment is that the candidate is to be admitted to UiA's PhD programme in Engineering and Science, specialization in Mechatronics.Personal qualitiesThe position makes demands on being able to work purposefully, orderly, concentrated and independent. It is assumed that the relevant candidates master Norwegian written and oral to be able to contribute to teaching at the bachelor level and in collaboration with local business.Personal qualities and suitability for the position will be emphasised.We offerProfessional development in a large, exciting and socially influential organisationA positive, inclusive and diverse working environmentModern facilities and a comprehensive set of welfare offersMembership of the Norwegian Public Service Pension FundMore about working at UiA.The position is remunerated according to the State Salary Scale, salary plan 17.515, code 1017 PhD Research Fellow, NOK 479 600 gross salary per year. A compulsory pension contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund is deducted from the pay according to current statutory provisions.General informationA good working environment is characterised by its diversity. We therefore encourage all qualified candidates to apply for the position, irrespective of gender, age, disability or cultural background. The University of Agder is an IW (Inclusive Workplace).Women are strongly encouraged to apply for the position.The successful applicant will have rights and obligations in accordance with the current regulations for the position, and organisational changes and changes in the duties and responsibilities of the position must be expected. Appointment is made by the University of Agder's Appointments Committee for Teaching and Research Positions.Read more about the employment process.In accordance with the Freedom of Information Act § 25 (2), applicants may request that they are not identified in the open list of applicants. The University, however, reserves the right to publish the names of applicants. Applicants will be advised of the University's intention to exercise this right.ApplicationThe application and any necessary information about education and experience (including diplomas and certificates) are to be sent electronically. Use the link " Apply for this job ".The following documentation must be uploaded electronically:Certificates with gradesMaster's thesisReferencesAcademic work and R&D projects, as well as a list of theseProject description with a maximum scope of 2 pages, including reference list. The outline should present and discuss possible research questions, theory perspectives, material, a progress plan, and methods within the given frameworkAny other relevant documentationThe applicant is fully responsible for submitting complete digital documentation before the closing date. We draw your attention to the fact that we cannot, unfortunately, include you in the assessment process if attachments are missing. All documentation must be available in a Scandinavian language or English.Application deadline: 15.07.19ContactFor questions about the position:Professor Jing Zhou, tel. +47 37 23 31 91, e-mail jing.zhou@uia.noAssistant Head of Department, Tom Viggo Nilsen, tel. +47 37 23 32 55, e-mail tom.v.nilsen@uia.noFor questions about the application process:HR Advisor Nina Rønningen, tel. +47 38 14 20 16, mobile +47 48 15 77 61, e-mail nina.ronninge@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.07.2019
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i Idrettsvitenskap. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helsevitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. Forskningsgruppene SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet og PASTA: Fysiologisk Adaptasjon til idrett, trening og fysisk aktivitet, er knyttet til Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.ArbeidsoppgaverDen som ansettes skal involveres i undervisning i metode, statistikk og eventuelt epidemiologi samt emner med fokus på fysisk aktivitet og helse fra bachelor til PhD-nivå. Undervisning i andre idrettsrelaterte emner kan også være aktuelt. Veiledning av PhD-stipendiater må påberegnes. Den som tilsettes forventes å skaffe til veie midler, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter, deriblant fysisk aktivitets-/treningsintervensjoner, innenfor området fysisk aktivitet og helse.Nødvendige kvalifikasjonerPhD i idrettsvitenskapGode kunnskaper i forskningsmetode og statistikkErfaring fra forskningsprosjekter innenfor tematikken fysisk aktivitet og helseUndervisningserfaring fra høyere utdanningVeiledererfaringKriterier for ansettelse fremgår avForskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og at dette dokumenteres gjennom bestått Bergenstest.Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.Ønskede kvalifikasjonerProsjektledererfaring fra forskningsprosjekterErfaring med å skaffe til veie forskningsmidlerInternasjonalt kontaktnettverkErfaring fra gjennomføring av intervensjonsstudierErfaring med bruk av teknologi i prosjekterErfaring fra undervisning i forskningsmetode og statistikkPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner og en inkluderende holdningEvnen til å tenke nytt og kreativtPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdragen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 691 400 - 813 400 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 - 667 200 bro pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og prøveforelesning. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:cvattester og vitnemålliste over publikasjonervitenskapelige arbeider (inntil 10)motivasjonsbrev hvor en kort presenterer fremtid forskningsfokusSøkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 20. juli 2019.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:professor Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 90 98 97 65, e-post sveinung.berntsen@uia.nofakultetsdirektør Veslemøy Rabe, tlf. 37 23 37 45, mobil 918 73 590, e-post veslemoy.rabe@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.07.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 30
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 02
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 03
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Agder

Adresse

Postboks 422, 4604 Kristiansand