Universitetet i Agder

Forskning og utvikling

Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med 9249 studenter (2010) og 904 ansatte (2009). Det ble etablert som Høgskolen i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 2007, som Norges syvende og hittil yngste universitet.

Universitetet regner sin historie tilbake til etableringen av Holt seminar i 1839, en av de første lærerutdanningene i Norge. I nyere tid er en annen forløper Agder distriktshøgskole (ADH), som var en av tre distriktshøgskoler (Stavanger, Molde og Kristiansand) som startet prøvedrift i 1969. Disse skolene ble opprettet etter forslag fra Ottosenkomiteen. Distriktshøgskolene gikk over til permanent drift i 1975, flere kom til og ble siden slått samme med andre høgskoler til 26 statlige høgskoler.

Ved etableringen av Høgskolen i Agder i 1994 ble seks statlige høgskoler i Kristiansand, Grimstad og Arendal ble slått sammen som en del av Høyskolereformen av 1994. Blant disse hørte bl.a Agder distriktshøyskole, Ingeniørhøyskolen i Grimstad, Agder Musikkonservatorium, Kristiansand sykepleierhøyskole og Kristiansand lærerhøyskole.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Agder

Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig to faste 100% stillinger som førstelektor/universitetslektor i musikk tilknyttet Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Se Fakultet for kunstfag.Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr bachelor- og masterutdanning i utøvende klassisk musikk, samt årsstudiet i musikk. I tillegg tilbyr instituttet en rekke emner innenfor EVU (Etter- og videreutdanning), barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og en tverrfaglig master i kunstfag.Fakultetets FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid. Det tildeles FoU-tid etter søknad. Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattform KiK-Kunst i kontekst, og det forventes en aktiv deltagelse i en av forskningsgruppene: REMP-Reconfiguring Early Modern Performance, Kunst og barn & unge, Kunst og konflikt eller Kunst og sosiale relasjoner. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik.ArbeidsoppgaverStillingene er knyttet til Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, især til årsstudiet, grunnskolelærerutdanninng, (GLU 1-7 og 5-10) og Ppu (Praktisk-pedagogisk utdanning).I stillingene inngår undervisning blant annet i arrangering/komponering, musikkteknologi, samspill/prosjektarbeid, gehør, musikkorientering og relevant instrumentalundervisning. De som tilsettes, må ta del i arbeidet med å videreutvikle studieretningens musikkdidaktiske profil og må også kunne ivareta praksisoppfølging og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.Forskning på nyere undervisningskonsepter i grunnskolens musikkundervisning er relevant for stillingene, og instituttet ønsker også å styrke kompetansen innenfor forskning især på kulturskolen. Samarbeidsprosjekter med skole og kulturskole inngår i stillingen.Nødvendige kvalifikasjonerKriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.De som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet.For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.Søkere må ha erfaring fra undervisning eller pedagogiske prosjekter rettet mot barn og unge, og ha undervisningserfaring på universitets-/ høgskolenivå eller annen relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Kompetanse på bruk av digitale læringsressurser i undervisningen er en forutsetning, og det forventes at de som søker har et godt utøvende musikalsk nivå.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. De som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg kreves meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.Personlige egenskaperDet vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne, god evne til organisering, og evne til å arbeide systematisk og målrettet.Personlig egnethet for stillingen vektlegges.Vi tilbyr. varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. en stilling med utviklingsmuligheter i et miljø med mangfold. moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud. medlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1198 førstelektor, kr 552 800 - 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 449 300 - 594 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:. CV . attester og vitnemål . liste over publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter . dokumentasjon av inntil 10 vitenskapelige arbeider (publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter)Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 14.11.19KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:instituttleder Birte Myhrstad, tlf. 38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post birte.myhrstad@uia.nostudieprogramleder Hege Merete Bjørnestøl Beckmann, tlf. 38 14 16 05, mobil 986 19 113, e-post hege.b.beckmann@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:seniorrådgiver personal Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
14.11.2019 Kristiansand
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i musikk ved barnehagelærerutdanningen, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand og Campus Grimstad.Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Se Fakultet for kunstfag.Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr bachelor- og masterutdanning i utøvende klassisk musikk, samt årsstudiet i musikk. I tillegg tilbyr instituttet en rekke emner innenfor EVU (Etter- og videreutdanning), barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og en tverrfaglig master i kunstfag.Fakultetets FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid. Det tildeles FoU-tid etter søknad. Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattform KiK-Kunst i kontekst, og det forventes en aktiv deltagelse i en av forskningsgruppene: REMP- Reconfiguring Early Modern Performance, Kunst og barn & unge, Kunst og konflikt eller Kunst og sosiale relasjoner. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning innen barnehagelærerutdanningen (BLU). Dette innebærer musikkdelen av det obligatoriske kunnskapsområdet <<Kunst, kultur og kreativitet>>, samt valgbar fordypning og eventuelle bacheloroppgaver med fokus på musikk. Det kan også bli aktuelt å bruke søkerens kompetanse på årsstudiet i musikk og andre emner ved instituttet. Den som ansettes må kunne ivareta studieprogramledelse, faglig administrasjon og praksisoppfølging, bidra til den daglige driften av studieprogrammene og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.Nødvendige kvalifikasjonerKriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet.For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg kreves meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.Ønskede kvalifikasjonerSøkere bør ha særlig kompetanse fra barnehagesektoren gjennom egen profesjonsutdanning, undervisningserfaring og/eller forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Søkere bør også kunne vise til vitenskapelig kunstfaglig-/kunstdidaktisk FoU-produksjon eller relevant kunstnerisk utviklingsarbeid. Undervisningserfaring fra høgskole/universitet vil være en fordel.Personlige egenskaperDet vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne, god evne til organisering, og evne til å arbeide systematisk og målrettet.Personlig egnethet for stillingen vektlegges.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdragen stilling med utviklingsmuligheter i et miljø med mangfoldmoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 - 667 200 bto pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 552 800 - 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 449 300 - 594 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:. CV . attester og vitnemål . liste over publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter . dokumentasjon av inntil 10 vitenskapelige arbeider (publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter)Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 14.11.19KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:instituttleder Birte Myhrstad, tlf. 38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post birte.myhrstad@uia.noprofessor Tony Valberg tlf. 38 14 13 75, mobil 932 56 568, e-post tony.valberg@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:seniorrådgiver personal Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
14.11.2019 Kristiansand
About the positionA fixed-term 100% position is available at the University of Agder, Faculty of Engineering and Science as a Post-doctoral Research Fellow in Mathematics and Biomechanics, affiliated to the Department of Information and Communication Technology, for a period of 2 years. The position is located at Campus Kristiansand but presumes close collaboration with the engineering faculty based at Campus Grimstad. The starting date is as soon as possible or to be negotiated with the Faculty.ResponsibilitiesThe position is intended to carry out research in mathematical and computer modelling of the motion of the major body parts with further applications for human activity recognition with the help of mobile radio channels.Required qualificationsMaster and doctoral degree in one or a combination of the following subject areas; applied mathematics (partial differential equations, ordinary differential equations, dynamic systems, optimization), theoretical physics, engineering physics, biophysics, biomechanics with documented expertise in areas relevant to the position. To be considered for the position, applicants must have an approved PhD dissertation by the application deadline. It is desirable that the applicants have defended their doctoral thesis within the last four yearsStrong academic credentialsDocumented proficiency in English, both written and spokenExcellent knowledge in mathematics, especially in ordinary and partial differential equations, optimization, mathematical analysis and linear algebraExcellent knowledge in physics, especially in mechanics and dynamicsExperience in using computer algebra systems such as MATLAB, Maple, Mathematica and knowledge of big data analysisStrong programming skills and ability to code in one or several computer languages like MATLAB, Octave, Python, Mathematica, C++Provisions relating to the position as Post-doctoral Research Fellow can be found in the Regulations Concerning Terms and Conditions of Employment for the post of Post-Doctoral Research Fellow, Research Fellow, Research Assistant and Resident.Personal qualitiesGood communication and teamwork skills, analytical mind, scientific curiosity and creativity, interest and motivation, accuracy, punctuality and attention to detail, commitment and concentration, patience, ability to work and deliver under pressure, ability to suggest, defend and develop own ideas.The postdoctoral research fellow will be expected to contribute to an active research community that promotes the personal and professional growth of the doctoral candidates. This position places great demands on the applicant's capacity for independent goal-oriented work.Personal qualities and suitability for the position will be emphasised.We offerprofessional development in a large, exciting and socially influential organisationa positive, inclusive and diverse working environmentmodern facilities and a comprehensive set of welfare offersmembership of the Norwegian Public Service Pension FundMore about working at UiA.The position is remunerated according to the State Salary Scale, salary plan 17.510, code 1352, NOK 552 800-573 100 gross salary per year. Higher salary grades may be considered for particularly well-qualified applicants. A compulsory pension contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund is deducted from the pay according to current statutory provisions.General informationA good working environment is characterised by its diversity. We therefore encourage all qualified candidates to apply for the position, irrespective of gender, age, disability or cultural background. The University of Agder is an IW (Inclusive Workplace).Women are strongly encouraged to apply for the position.The successful applicant will have rights and obligations in accordance with the current regulations for the position, and organisational changes and changes in the duties and responsibilities of the position must be expected. Appointment is made by the University of Agder's Appointments Committee for Teaching and Research Positions.Short-listed applicants will be invited for interview. With the applicant's permission, UiA will also conduct a reference check before appointment. More about the employment process.In accordance with the Freedom of Information Act § 25 (2), applicants may request that they are not identified in the open list of applicants. The University, however, reserves the right to publish the names of applicants. Applicants will be advised of the University's intention to exercise this right.ApplicationThe application and any necessary information about education and experience (including diplomas and certificates) are to be sent electronically. Use the link " Apply for this job ".The following documentation must be uploaded electronically:Curriculum vitaeComplete list of publicationsDiplomas and certificates with gradesDoctoral thesisUp to 10 academic articles and R&D projects which the candidate wishes to particularly emphasise for the assessment processA description of the applicant's research interests and their relevance for the advertised position.The applicant is fully responsible for submitting complete digital documentation before the closing date. All documentation must be available in a Scandinavian language or English.Application deadline: 15.11.19ContactFor questions about the position:Professor Yuriy Rogovchenko, tel. +47 38 14 22 25, e-mail yuriy.rogovchenko@uia.noProfessor Matthias Pätzold, tel. +47 37 23 32 83, e-mail matthias.paetzold@uia.noHead of Department Folke Haugland, +47 37 23 31 12, e-mail folke.haugland@uia.noFor questions about the application process:HR-advisor Nina Rønningen, tel. +47 38 14 20 16, e-mail nina.ronningen@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.11.2019 Grimstad
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, er det ledig en 100 % åremålsstilling som postdoktor innen tematikken <>. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Senter for omsorgsforskning, sør for en periode på 3 år fra 1. september 2019. Arbeidssted er Campus Grimstad.Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Postdoktorstillingen vil være tilknyttet Senter for omsorgsforskning, sør. Senteret drives som et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hovedfokus for senterets forsknings- og utviklingsaktivitet er kommunale helse- og omsorgstjenester knyttet til ulike pasient- og brukergrupper, deriblant tjenester til eldre som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rusmiddelbruk. For mer informasjon om senteret, se www.omsorgsforskning.noArbeidsoppgaverStillingen vil være knyttet til et større forskningsprosjekt ved UiA og USN finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2019 - 2022 (2023), med tittelen <<Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders?>> Den overordnede hensikt med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om strukturelle, organisatoriske og økonomiske faktorer som påvirker pasientforløp for den aktuelle målgruppen, og hvilke innvirkninger slike faktorer har på bærekraft, prioriteringer, og uønsket variasjon i tjenestetilbudet. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med aktuelle kommuner, og relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.Delprosjektet (arbeidspakken) som postdoktoren skal jobbe med har spesielt fokus på hvordan fastlegene identifiserer og følger opp personer som har, eller er i risikogruppen for å få, problemer relatert til psykisk helse og/eller uheldig rusmiddelbruk. Videre - hvordan fastleger samarbeider med andre aktører innen spesialist- og kommunehelsetjenesten, og med pårørende/uformelle omsorgsgivere. Prosjektet inkluderer ulike forskningsmetodologiske tilnærminger; systematisk review, kvalitative intervjuer, og en nasjonal survey-undersøkelse.Følgende er beskrevet som delprosjektets mål:Aim: To identify General Practitioners' (GPs') perspectives of detection, diagnosis, care and collaboration for older people with mental health/substance use disorders (MH/SUD) living in the community and how this aligns with best practiceObjectives:To identify best practice in detection, diagnosis, care and collaboration for older people with MH/SUD internationallyTo explore in depth GPs' views and experiences of working with this group, including collaborations with specialist and municipal services and family caregiversTo identify facilitators for and barriers to best practice for GPs' work with this group at the national levelTo ascertain how GPs perceive that the Regular General Practitioner Scheme "Fastlegeordningen") impacts on their work with this patient groupMer detaljert beskrivelse av prosjektet kan får ved henvendelse (kontaktinformasjon under).Nødvendige kvalifikasjonerDen som ansettes må ha fullført et doktorgradsarbeid, og det er et krav at avhandlingen er levert og blitt godkjent for disputas innen søknadsfristen.Arbeidsspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk. Det kreves også gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.Ønskede kvalifikasjonerErfaring fra forskningsprosjekter med relevans for senterets forskningsfokus, fortrinnsvis innenfor det aktuelle temaområdet, vil vektlegges.Personlige egenskaperPersonlig egnethet for stillingen, og god samarbeids- og gjennomføringsevne vil bli vektlagtVi tilbyrfaglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 - 573 100 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:vitnemål med karaktererCV med liste over publikasjonerdoktorgradsavhandlingeninntil 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsenmotivasjonsbrev: beskriv hvorfor du ønsker denne stillingen og hvordan du mener at din kompetanse kan brukes i prosjektet (maks 2 sider).Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 15. november 2019KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:professor og forskningsleder Bjørg Dale, bjorg.dale@uia.no, tlf. 37 23 37 52adm. senterleder Bjørnulf Arntsen, bjornulf.arntsen@uia.no, tlf. 37 23 37 60Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.11.2019 Grimstad
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en til to faste 100 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i fagområdet helsefag. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted kan være Grimstad eller Kristiansand etter avtale med aktuelle kandidater. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder, og den som tilsettes forventes å bidra aktivt til instituttets forsknings- og utviklingsarbeid.Institutt for helse- og sykepleievitenskap er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Instituttet har moderne fasiliteter med klinikklaboratorium/ øvingsenheter på begge virksomhetssteder. I tillegg har instituttet en avansert simuleringsenhet lokalisert i Grimstad.ArbeidsoppgaverTil stillingen hører undervisnings-, forsknings-, og veiledningsoppgaver relatert til instituttets helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå. I tillegg skal den som tilsettes bidra aktivt inn i arbeidet med å utvikle instituttets satsning på etter- og videreutdanningstilbud.Nødvendige kvalifikasjonerMasterutdanning i helse-og/eller sykepleievitenskap. Fordypningen etter masterutdanningen må ha fokus på helse- og/eller omsorgspraksis med sykepleiefaglig relevans.Vitenskaplig og pedagogisk kompetanse på førstenivå, fortrinnsvis professor eller dosentKriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.For stillinger som dosent/førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg til engelsk skriftlig og muntlig.Ønskede kvalifikasjonerDet er ønskelig at søkeren har pedagogisk utdanning og veiledningserfaring.Søker med erfaring innen ett eller flere av følgende områder vil bli foretrukket:Skapende og innovative prosesserVeiledning innen høyere utdanningDigitaliseringInternasjonaliseringForsknings- og utviklingsprosjekterPersonlige egenskaperSamarbeidsevne og studentengasjementSelvstendig, løsningsorientert og kreativFaglig engasjert og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljøPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdragen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 691 400 - 813 400, kode 1532 dosent, kr 691 400 - 813 400, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 - 667 200, kode 1198 førstelektor, kr 552 800 - 667 200 bro pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet. Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og prøveforelesning. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:cvattester og vitnemålliste over publikasjonervitenskapelige arbeider (inntil 10)doktorgradsavhandling eller profileringsdokument (førstelektor)Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 18. november 2019.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Instituttleder Mariann Fossum, tlf. 37233756, mobil 91854845, e-post mariann.fossum@uia.noDekan Anders Johan W Andersen, tlf. 37233723, e-post anders.j.w.andersen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post turid.a.ervik@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.11.2019 Kristiansand
Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en til to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i fagområdet helse- og/eller sykepleievitenskap. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.Institutt for helse- og sykepleievitenskap er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Instituttet har moderne fasiliteter med klinikklaboratorium/ øvingsenheter på begge virksomhetssteder. I tillegg har instituttet en avansert simuleringsenhet lokalisert i Grimstad.ArbeidsoppgaverUndervisningsoppgaver innen instituttets bachelor og masterprogrammerForsknings- og utviklingsarbeid, publisere og formidle forskningsresultaterNødvendige kvalifikasjonerBachelor i sykepleie og relevant mastergradRelevant PhD eller tilsvarende nivåErfaring med forskning- og utviklingsarbeidKriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.For stillinger som førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg til engelsk skriftlig og muntlig.Ønskede kvalifikasjonerSøker med erfaring innen ett eller flere av følgende områder vil bli foretrukket:Veiledning innen høyere utdanningInternasjonaliseringDigitaliseringSimuleringPersonlige egenskaperSamarbeidsevne og studentengasjementSelvstendig, løsningsorientert og kreativFaglig engasjert og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljøPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdragen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 - 667 200 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 552 800 - 667 200 bro pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet. Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og prøveforelesning. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Følgende må lastes opp elektronisk:cvattester og vitnemålliste over publikasjonervitenskapelige arbeider (inntil 10)eventuell doktorgradsavhandlingSøkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 18. november 2019.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Instituttleder Mariann Fossum, tlf. 37233756, mobil 91854845, e-post mariann.fossum@uia.noDekan Anders Johan W Andersen, tlf. 37233723, e-post anders.j.w.andersen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post turid.a.ervik@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.11.2019 Grimstad
Om stillingenVed Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fagområdet Human Resources (HR)-arbeid i praksis. Stillingen er tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon, og arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultet.Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er AACSB akkreditert og har de siste årene hatt en jevn vekst i søker- og studenttall så vel som i forskningsomfang og -kvalitet. UiA Handelshøyskolen tilbyr studier på alle nivå innen økonomi og ledelse, og har et eget bachelorprogram i rettsvitenskap. Det tilstrebes forskning på et høyt internasjonalt nivå og det er etablert flere aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale nærings -og arbeidsliv.Institutt for arbeidsliv og innovasjon (IAI) er ett av fire institutter ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Instituttet tilbyr for tiden et årsstudium i HR, samt HR som spesialisering i tredjeåret i bachelorgradene Markedsføring og ledelse og Økonomi og administrasjon. Instituttet tilbyr også studier på masternivå innen innovasjon og kunnskapsutvikling og industriell økonomi og teknologiledelse. Det forskes innen områder som arbeidsliv, innovasjon, kunnskapsledelse, og industriell økonomi, med utstrakt formidling av denne forskningen (https://www.uia.no/om-uia/fakultet/handelshoeyskolen-ved-uia/institutt-for-arbeidsliv-og-innovasjon).ArbeidsoppgaverHR og arbeidsliv er et av satsingsområdene ved fakultetet. Institutt for arbeidsliv og innovasjon søker en motivert kollega som kan styrke vår undervisning innen praktisk HR- arbeid. Vi ønsker en kandidat som kan bidra til å videreutvikle undervisningstilbudet innen et eller flere av følgende områder:bemanning og rekrutteringlønnspolitikk og -forhandlingerhåndtering og veiledning i <> saker, herunder konflikter på arbeidsplassen, varslingssaker, personalsaker, rusproblematikk, o.l.IAI har et tverrfaglig miljø med forskere fra en rekke samfunnsvitenskapelige disipliner som jobber innenfor ulike forskningstradisjoner. Stillingen vil inngå i en faggruppe med hovedfokus på HR og arbeidsliv. Vi forventer at den rette kandidaten bidrar til utvikling av programmet gjennom undervisning, erfaring fra praksis og/eller forskningskompetanse.Nødvendige kvalifikasjonerKriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.erfaring fra praktisk HR-arbeid eller ledererfaring med personalansvarutdanning på masternivå eller høyerekunnskap fra området, og kunne undervise, i ett eller flere av temaene nevnt overgod kjennskap til norsk arbeidsliv med tilhørende reguleringerUndervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Ved tilsetting må den som tilsettes beherske norsk/skandinavisk, samt engelsk, skriftlig og muntlig.Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast stilling, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.Praksiserfaring vil særlig vektlegges ved vurdering av kandidatene.Ønskede kvalifikasjonerDet er ønskelig med erfaring fra undervisningPersonlige egenskapersamarbeidsevner og evne til relasjonsbyggingevne til å skape refleksjon blant studenter i undervisningengjennomføringsevneevne til å arbeide selvstendig og i gruppePersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon med et viktig samfunnsoppdragen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudmedlemskap i Statens pensjonskasseMer om UiA som arbeidsplass.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis og kode 1198 førstelektor, kr 605 500 - 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 552 800 - 605 500 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen. Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessenI henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk; benytt linken <<Søk stillingen>>.Følgende må lastes opp elektronisk:CV med oppsummering på inntil to sider av erfaring fra arbeidslivet med relevans for stillingenattester og vitnemålen oppsummering av eventuell undervisningserfaring, undervisningsfilosofi og -tilnærming og publiseringslistedokumentasjon på relevant praktisk-pedagogisk kompetanse (dersom dette foreligger)Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 18.11.19.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Instituttleder, James Karlsen på telefon 37 23 31 61, e-post james.karlsen@uia.noFor spørsmål om søknadsprosessen:Seniorrådgiver, personal, Anna Cecilie Eye Færavaag, telefon 38 14 24 14, e-post annacef@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.11.2019 Grimstad
Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1900 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til disse, og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre. Avdeling for lærerutdanning.Stillingens arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til grunnskolelærerutdanningene, men vil i tillegg inneha oppgaver som gjelder alle utdanningene avdelingen har ansvar for.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver knyttet til grunnskolelærerutdanningene:veiledning av studenter og søkeresaksbehandling av studie- og studentsakerplanlegging og gjennomføring av praksisArbeidsoppgaver som går på tvers av tvers av lærerutdanningene:utvikle læringsmiljøtiltak, herunder spesielt førsteårstiltaksamarbeide med studenttillitsvalgte og linjeforeningerutføre andre arbeidsoppgaver i avdelingen ved behovNødvendige kvalifikasjonerrelevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravetbeherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntliggod kompetanse i bruk av digitale verktøyØnskede kvalifikasjonererfaring med veiledninggod kjennskap til grunnskolenkjennskap til lærerutdanningeneerfaring fra studieadministrative datasystemerPersonlige egenskapergode samarbeidsevnerevne til å arbeide både selvstendig og i teamstrukturertfleksibel og utviklingsorientertstor arbeidskapasitetPersonlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonen stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljømoderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbudfleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver kr. 488.000 - 583.900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".Søknadsfrist: 19.11.2019KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen:Konstituert avdelingsdirektør Kristian Andersen, tlf. 38 14 13 04, mobil 480 24 060, e-post kristian.andersen@uia.noStudieleder Monica Bartok, tlf 38 14 16 25. mobil 452 31 588, e-post monica.bartok@uia.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.11.2019 Kristiansand

Rekrutteringskalender

 • NOV 14
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 15
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 18
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Agder

Adresse

Postboks 422, 4604 Kristiansand