Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Oslo Universitetssykehus

Sentrale oppgaver vil være:Ansvar for den daglige ledelsen av helseforetaket.Videreføre arbeidet med å videreutvikle Oslo universitetssykehus og helseforetakets oppgaver innen pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.Arbeide for pasientsikkerhet og god kvalitet på tjenestene.Ivareta sammenhengen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste samt samarbeide med brukerne (brukerutvalg, pasientorganisasjoner), kommuner og andre samfunnssektorer.Fremme digitalisering og teknologi i helsetjenestene og innføringen av digitale kommunikasjonsløsninger for pasienter og ansatte.Motivere for kontinuerlig forbedring. Spesielt å sørge for drift innenfor disponible økonomisk rammer, samtidig som ressurser brukes slik at riktige tjenester prioriteres.Styrke internkultur og involvere medarbeidere gjennom gode prosesser.Ivareta HMS-arbeidet og utviklingen av gode systemer for virksomhetsstyring.Være en synlig, samlende og resultatorientert leder.Ønskede kvalifikasjonerHøyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende kompetanse.Solid ledererfaring med dokumenterbare resultater fra tidligere lederfunksjoner.God forståelse for sykehusets og spesialisthelsetjenestens oppgaver og rolle i samfunnet.Erfaring fra helsesektoren vil bli vektlagt.Ønskede personlige egenskaperHar god samfunnsforståelse og sterk motivasjon for samfunnsoppdraget.Har stor evne til strategisk helhetstenkning, og kan balansere fagkunnskap med organisatorisk og økonomisk forståelse.Har god kunnskap om de utfordringer sektoren står overfor.Har god kompetanse innenfor politiske og administrative beslutningsprosesser i offentlig sektor.Har stor arbeidskapasitet og evner å motivere og lede krevende prosesser.Trygg og ansvarlig, med en kommunikasjonsform som gir tillit, gode relasjoner, dialog og godt samarbeid.Har forståelse for dynamikken i integrasjonen mellom universitetssykehuset og universitets- og høgskolesektoren, samt med andre utdanningsinstitusjoner.Har god forståelse for drift og evne til å gjennomføre forbedringer og effektiviseringKontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor; Per Inge Hjertaker, tlf 917 29 682 eller Anders Bauge, tlf 901 56 249 for en samtale. Styrets leder, Gunnar Bovim, kan også kontaktes på tlf 954 67 446. Alle henvendelser før søknadsfristens utløp behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er 18. november 2019. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette. Adresse: KIRKEVEIEN 166,0450 Oslo
24.11.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

  • NOV 24
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Oslo Universitetssykehus

Adresse

0407 OSLO