Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Oslo Universitetssykehus

Org. nr: - Stillingsident: 4127276792 Presentasjon av stillingen: Vi søker jordmor med ultralydkompetanse til 25% fast stilling ved Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, Svangerskapspoliklinikken, Ullevål sykehus, fra 1.8.2019. Arbeid på dagtid.ArbeidsoppgaverRutineultralyd av gravide i uke 18, oppfølging/henvisning av evt.funn. Evt annet arbeid ved svangerskapspoliklinikken som telefonhenvendelser, CTG-registreringer og timebestillinger kan være aktueltKvalifikasjonerAutorisasjon sykepleierAutorisasjon jordmorGodkjent ultralydutdannelseRelevant praksis og kompetanseUtdanningsretningJordmorUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner, fleksibel og tilpasningsdyktig, faglig engasjert, jobber selvstendig og ansvarsbevisst, personlig egnethetVi tilbyrLønn etter avtaleFaglig oppdatering og kompetanseutviklingUtviklingssamtalerEt trivelig arbeidsmiljø i stadig utviklingIntern opplæringKontaktinformasjonEllen Johannessen Nesje, Seksjonsleder (jordmor), 22119814 Ragnhild Kinge, Enhetsleder (jordmor), 92434261ArbeidsstedKirkeveien 166 0424 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Oslo universitetssykehus HFReferansenr.:4127276792 Stillingsprosent: 25% Startdato: 14.12.2019 Søknadsfrist: 19.09.2019
19.09.2019 Oslo
Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4128772983 Presentasjon av stillingen:Et vikariat for Overlege i spesialiteten lungesykdommer er ledig fra 01.01.20 - 31.04.20, med mulighet for forlengelseLungemedisinsk avdeling har sengepost, poliklinikk og diagnosestasjon. Avdelingen har velutstyrt respirasjonsfysiolgisk laboratorium og eget røntgenlaboratorium. Kreftutredning, utredning av interstitielle lungesykdommer og obstruktive lungesykdommer er en viktig del av virksomheten. Avdelingen utreder søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og gir behandling med NIV (non invasiv ventilasjon). Det foregår en betydelig allergologisk virksomhet. Avdelingen har landsfunksjon for CF (cystisk fibrose). Avdelingen har en betydelig lungemedisinsk forskningsvirksomhet. LIS- legene roterer mellom seksjonene og får en variert tjeneste i avdelingen. Lungemedisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk.Avdelingen søker en overlege i vikariat i det aktuelle tidsrommet."Søknadsvedlegg for legestillinger" som du finner i Webcruiter under CV og HPR/Legeskjema, skal fylles ut og vedlegges søknaden sammen med attester som dokumenterer turnustjeneste og annen relevant tjenesteArbeidsoppgaverDen kliniske tjeneste vil inkludere vakter i Medisinsk klinikk, og dessuten arbeid i rotasjon på avdelingens seksjoner, inkl. deltagelse i relevante prosedyrer.Deltar i internundervisning.KvalifikasjonerSpesialist i lungesykdommerMå beherske norsk skriftlig og muntlig.Arbeidserfaring innen respirasjonsfysiologi, interstitielle lungesykdommer, erfaring med cystisk fibrose og behandling av pasienter med behov for Niv vektlegges. En viss erfaring i utredning og behandling av allergi er ønskelig.Erfaring innen avdelingens fagområder og forskning vil bli vektlagt.UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåUniversitetPersonlige egenskaperAnsvarsbevisst, strukturert og selvstendigArbeide målrettet med arbeidsoppgaverGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerMå trives i et aktivt og travelt miljøPersonlig egnethetVi tilbyrLønn i samsvar med gjeldende overenskomst.Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.Trivelig arbeidsmiljø.Høyt faglig nivå.En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.Oslo universitetssykehus sender ut tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.kun søkere som leverer søknaden elektronisk via WebCruiter vil bli vurdertSøknadsvedlegg for legestillinger som du finner i WebCruiter under CV og HPR/ Legeskjema, skal fylles ut og vedlegges søknaden sammen med atesteter som dokumenterer i turnustjeneste og annen relevant tjeneste.KontaktinformasjonTrond Bjørge, Seksjonsleder , 91354275ArbeidsstedKirkeveien 166 0424 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Oslo universitetssykehus HFReferansenr.:4128772983 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 24.09.2019
24.09.2019 Oslo
Sentrale oppgaver vil være:Ansvar for den daglige ledelsen av helseforetaket.Videreføre arbeidet med å videreutvikle Oslo universitetssykehus og helseforetakets oppgaver innen pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.Arbeide for pasientsikkerhet og god kvalitet på tjenestene.Ivareta sammenhengen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste samt samarbeide med brukerne (brukerutvalg, pasientorganisasjoner), kommuner og andre samfunnssektorer.Fremme digitalisering og teknologi i helsetjenestene og innføringen av digitale kommunikasjonsløsninger for pasienter og ansatte.Motivere for kontinuerlig forbedring. Spesielt å sørge for drift innenfor disponible økonomisk rammer, samtidig som ressurser brukes slik at riktige tjenester prioriteres.Styrke internkultur og involvere medarbeidere gjennom gode prosesser.Ivareta HMS-arbeidet og utviklingen av gode systemer for virksomhetsstyring.Være en synlig, samlende og resultatorientert leder.Ønskede kvalifikasjonerHøyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende kompetanse.Solid ledererfaring med dokumenterbare resultater fra tidligere lederfunksjoner.God forståelse for sykehusets og spesialisthelsetjenestens oppgaver og rolle i samfunnet.Erfaring fra helsesektoren vil bli vektlagt.Ønskede personlige egenskaperHar god samfunnsforståelse og sterk motivasjon for samfunnsoppdraget.Har stor evne til strategisk helhetstenkning, og kan balansere fagkunnskap med organisatorisk og økonomisk forståelse.Har god kunnskap om de utfordringer sektoren står overfor.Har god kompetanse innenfor politiske og administrative beslutningsprosesser i offentlig sektor.Har stor arbeidskapasitet og evner å motivere og lede krevende prosesser.Trygg og ansvarlig, med en kommunikasjonsform som gir tillit, gode relasjoner, dialog og godt samarbeid.Har forståelse for dynamikken i integrasjonen mellom universitetssykehuset og universitets- og høgskolesektoren, samt med andre utdanningsinstitusjoner.Har god forståelse for drift og evne til å gjennomføre forbedringer og effektiviseringKontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor; Per Inge Hjertaker, tlf 917 29 682 eller Anders Bauge, tlf 901 56 249 for en samtale. Styrets leder, Gunnar Bovim, kan også kontaktes på tlf 954 67 446. Alle henvendelser før søknadsfristens utløp behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er 18. november 2019. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette. Adresse: KIRKEVEIEN 166,0450 Oslo
24.09.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

  • SEP 19
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Oslo Universitetssykehus

Adresse

0407 OSLO