Forsvaret

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Verden forandrer seg raskt, og Forsvaret gjør det samme. Oppgaven er fremdeles å verne om mennesker og naturressurser, men i dag er vi i enda større grad en mangfoldig arbeidsplass med behov for kompetanse som etterspørres i samfunnet for øvrig.
 
 
​Det er i dag 5 ​000 sivile stillinger og 12 000 militære stillinger i Forsvaret, og resultater fra medarbeiderundersøkelser fremhever et særdeles godt arbeidsmiljø og kollegialt samhold. Livslang læring er sentralt, og det brukes store ressurser på etterutdanning og videreutvikling.

Som ansatt kan du trene to timer hver uke i arbeidstiden, få gratis juridisk og økonomisk rådgivning samt gode betingelser på innskudd, lån og forsikringer. Vi gir deg mulighet til å jobbe over hele Norge og i store deler av verden.  
Les mer om Forsvaret
Fakta
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Forsvaret

Ved Cyberforsvarets CIS -Regiment (CCR) Kompani Viken,CIS Gruppe Sikkerhet & Krypto er det ledig fast stilling som Sjef sikkerhet og krypto med ansvar for sikkerhetsarbeid og kryptosystemer i avdelingen.CIS Gruppe Sikkerhet og Krypto er ansvarlig for alt av sikkerhetsarbeid og kryptosystemer i avdelingen. Dette inkluderer å være kompanisjefens rådgiver innen fagfeltet. Gruppen har personell i hele ansvarsområdet til avdelingen og det må påregnes endel reisevirksomhet.Tjenestested er Oslo. CIS Kompani Viken er ansvarlig for drift og vedlikehold av applikasjoner, plattformer, telekommunikasjon, nettverk og kryptosystemner for Forsvaret i Oslo, Kolsås og Rygge.ArbeidsoppgaverLede 10 dyktige medarbeidere med oppgaver innen kryptoforvaltning, sikkerhetsarbeid og drift av sambandssenter. Utøve rollen som stedfortredende sikkerhetsleder i avdelingen. Utøve rollen som linjeleder herunder oppfølging av ansatte , ivaretakelse av arbeidsmiljø og HMS-regelverk.KvalifikasjonerMinimum 3 års utdanning fra universitet/ høyskole innenfor relevant fagområde.Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning. Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.Må beherske engelsk skriftlig og muntlig.Generelt gode datakunnskaper.Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse.Det er ønskelig med utdanning innen ledelse eller tilsvarende.Det er også ønskelig med kurs innen sikkerhetstjenesten i Forsvaret.Det er ønskelig med ledererfaring.God kjennskap til Forsvaret og Forsvarets sikkerhetsrutiner vurderes som en fordel.Personlige EgenskaperMå trives i et til tider hektisk miljøEvne til å bidra med videreutvikling av tjenesten samt være innstilt på nye utfordringerGode samarbeidsevnerPositiv, fleksibel og serviceinnstiltGode kommunikasjonsevnerVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Fleksibel arbeidstid. Gode pensjons- og velferdsordninger. Mulighet for trening i arbeidstiden. Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent 1363, ltr 59-69 kr 503.800 - 619.300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasseDen statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonDag Løken, Sjef CIS Kompani Viken, 23 09 25 31 Morten Furuseth, NK CIS Kompani Viken, 23 09 25 34Arbeidssted 2617 Oslo Adresse: 0015 OSLO
Snarest Oslo
Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole i Forsvaret med ansvar for forskning, utdanning og formidling. Høgskolen tilbyr blant annet utdanning på bachelor- og mastergradsnivå og leverer i tillegg omfattende kursvirksomhet for norske og internasjonale studenter fra sivil og militær sektor. Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av FHS og er Norges ledende akademiske miljø innenfor forsvarsrelaterte fagfelt og driver utstrakt forskning, utdanning og formidling om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Security in Northern Europe (SNE) er et flerårig forskningsprogram ved IFS som utforsker sikkerhet og forsvar i Nord -Europa, inkudert nordområdene, samrt regionen sett i et større perspektiv. Gjennom forskningsprosjekter ved IFS, samarbeid med internasjonale partnere og seminarer i inn- og utland er programmets formål å skape større innsikt i det sikkerhetspolitiske bildet og samarbeidsmønstre i regionen. Den ledige stillingen er en treårig prosjektstilling på IFS (forsker kode 1108), plassert på SNE- programmet. Planlagt oppstart er januar 2019.ArbeidsoppgaverForskning (50%) innenfor programmets tematiske områderAdministrasjon og utvikling av programmets virksomhet (50%) - holde i daglig drift, bistå i planlegging og gjennomføring av arrangement, kontakt med utenlandske partnereKvalifikasjonerMastergrad i historie, statsvitenskap eller annen relevant samfunnsfaglig eller humanistisk disiplinSvært gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftligDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelseØnskelig med:Erfaring med administrativt arbeid: arrangere og gjennomføre seminarer og reiser, rapportering og enkel budsjettstyringErfaring med koordinering og utvikling av forskningsprogramTysk eller russisk språkkompetanseKjennskap til ForsvaretUtdanningsretningHistorieStatsvitenskapSamfunnsfagUtdanningsnivåHøyskole/Universitet, Hovedfag/MastergradPersonlige EgenskaperAnalystisk, selvstendig, samarbeidesdyktig, evne til å holde i og følge opp mange saksforhold samtidigSpråkTyskNorskEngelskRussiskVi tilbyrGode muligheter for faglig utvikling, og mulighet til å være med på å utvikle høy akademisk kompetanse i forsvarssektoren. Vi har fleksitidsordning, samt et godt tilbud om trening i arbeidstiden. FHS/IFS har et godt arbeidsmiljø og ligger sentralt og idyllisk til på Akershus festning midt i Oslo Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som forsker kode 1108, ltr. 55-63 (pt. kr 480 600 - 555 100 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.Andre opplysningerNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonFrode Liland, Seksjonssjef IFS, 23 09 57 50Arbeidssted  Oslo Adresse: 0015 OSLO
Snarest Oslo
Luftkrigsskolen har ledig vikariat som hovedlærer luftmilitær ledelse i perioden 1. mars - 31. desember 2019. Vikariatet er en sivil stilling av kun 10 måneders varighet, og det vektlegges derfor at kandidater har kompetanse som gjør at vedkommende kan levere god og relevant undervisning, veiledning og formidling fra oppstart i vikariatet.ArbeidsoppgaverUndervisningVeiledningFormidling innenfor avdelingens og seksjonens fagfeltI tillegg er det ønskelig at kandidaten i samarbeid med skolens fagseksjoner bidrar til å utvikle, bidra inn i og gjennomføre øvelser som en del av befals- og offisersutvikling i en luftmilitær kontekstFordelingen mellom stillingens arbeidsoppgaver er gjenstand for vurdering avhengig av skolens oppgaveportefølje Stillingsinnehaver må påregne å kunne bli pålagt oppgaver som lagsveileder og modul-/emne-/temaansvarligKvalifikasjonerPrimært kompetanse innen organisasjon og ledelse på minimum Masternivå - helst førstekompetanseKjennskap til ForsvaretMeget gode kunnskaper i engelskDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelsePersonlige EgenskaperSystematiskGod formidlingsevneGode samarbeidsegenskaperUtviklingsorientertVi tilbyrVarierte arbeidsoppgaver i et dynamisk arbeidsmiljø Trening i arbeidstiden Fleksibel arbeidstid Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som høyskolelektor kode 1008, ltr 62-68 (pt kr 544 400-607 700 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.Andre opplysningerNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonBjørn Olav Heieraas, Oberstløytnant, (+47) 73 99 54 15Arbeidssted  Trondheim Adresse: 7004 TRONDHEIM
Snarest Trondheim
Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole i Forsvaret med ansvar for forskning, utdanning og formidling. Høgskolen tilbyr blant annet utdanning på bachelor- og mastergradsnivå og leverer i tillegg omfattende kursvirksomhet for norske og internasjonale studenter fra sivil og militær sektor. Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av FHS og er Norges ledende akademiske miljø innenfor forsvarsrelaterte fagfelt og driver utstrakt forskning, utdanning og formidling om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Security in Northern Europe (SNE) er et flerårig forskningsprogram ved IFS som utforsker sikkerhet og forsvar i Nord -Europa, inkudert nordområdene, samrt regionen sett i et større perspektiv. Gjennom forskningsprosjekter ved IFS, samarbeid med internasjonale partnere og seminarer i inn- og utland er programmets formål å skape større innsikt i det sikkerhetspolitiske bildet og samarbeidsmønstre i regionen. Den ledige stillingen har en varighet på 1,5 år med mulighet for forlengelse på IFS (forsker kode 1108), plassert på SNE- programmet. Planlagt oppstart er januar 2019.ArbeidsoppgaverForskning (50%) innenfor programmets tematiske områderAdministrasjon og utvikling av programmets virksomhet (50%) - holde i daglig drift, bistå i planlegging og gjennomføring av arrangement, kontakt med utenlandske partnereKvalifikasjonerMastergrad i historie, statsvitenskap eller annen relevant samfunnsfaglig eller humanistisk disiplinSvært gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftligDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelseØnskelig med:Erfaring med administrativt arbeid: arrangere og gjennomføre seminarer og reiser, rapportering og enkel budsjettstyringErfaring med koordinering og utvikling av forskningsprogramTysk eller russisk språkkompetanseKjennskap til ForsvaretUtdanningsretningHistorieStatsvitenskapSamfunnsfagUtdanningsnivåHøyskole/Universitet, Hovedfag/MastergradPersonlige EgenskaperAnalystisk, selvstendig, samarbeidesdyktig, evne til å holde i og følge opp mange saksforhold samtidigSpråkNorskEngelskVi tilbyrGode muligheter for faglig utvikling, og mulighet til å være med på å utvikle høy akademisk kompetanse i forsvarssektoren. Vi har fleksitidsordning, samt tilbud om trening i arbeidstiden. FHS/IFS har et godt arbeidsmiljø og ligger sentralt og idyllisk til på Akershus festning midt i Oslo Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som forsker kode 1108, ltr. 55-63 (pt. kr 480 600 - 555 100 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.Andre opplysningerNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonFrode Liland, Seksjonssjef IFS, 23 09 57 50Arbeidssted 2617 Oslo Adresse: 0015 OSLO
Snarest Oslo
Ved Krigsskolen på Linderud har vi en ledig fast stilling som kvalitetsmedarbeider. Som vår nye kvalitetsmedarbeider skal du utvikle kvalitetsarbeidet ved Krigsskolen i samarbeid med sentral kvalitetsleder ved Forsvarets Høgskole. Du vil ha en aktiv rolle i bruken av systemet, slik at det på en god måte kan nyttes i skolens utviklings- og forbedringsarbeid. Du vil arbeide med både ledelsen og undervisningspersonellet ved Krigsskolen. Vi søker deg som har en relevant utdanning på masternivå og har en grunnleggende forståelse for hvordan fagkunnskap utvikles og anvendes.ArbeidsoppgaverUtvikle og drive kvalitetsarbeid og kvalitetssystemer ved Krigsskolen i rammen av FHS og i tråd med retningslinjer for høyere utdanningGjennomføre systematisk evaluering og vurdering av utdanningsprogrammenes kvalitetBidra til å systematisere/vedlikeholde regelverk og bestemmelser som omhandler utdanningen ved KrigsskolenRådgi innenfor områdene kvalitetsarbeid, kvalitetsutvikling og studieutvikling i tråd med kravene tl høyere utdanningKvalifikasjonerMastergrad innen pedagogikk eller annen relevant mastergradGod kjennskap til det norske utdanningssystemetErfaring fra arbeid med kvalitetssystemer for høgskole/universitetDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse Ønskelige kvalifikasjoner Relevant erfaring fra kvalitetsarbeid nasjonalt, og gjerne internasjonaltUtdanning innen kvalitetsledelse eller tilsvarendeErfaring fra arbeid mot NOKUTPersonlige EgenskaperGode samarbeidsevner og evne til selvstendighetMeget god skriftlig og muntlig fremstillingsevneEr nøyaktig og analystiskHar evne til helhetsoversiktBidrar til et hyggelig arbeidsmiljøSpråkNorskVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling Fleksitidsordning Trening i arbeidstiden Stillingen vil kunne innebære noe reisevirksomhet Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler på Linderud Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 ltr. 60-68, (pt kr 524 200 - 607 700 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonPer Krogdahl, Nestkommanderende Krigsskolen, 23 09 94 02/ 488 67 332Arbeidssted  Oslo Adresse: 0593 OSLO
Snarest Oslo
Er du flink til å se sammenhenger? Har du et strategisk blikk og en god forståelse for hvordan mediebildet kan påvirke egen organisasjon? Vi søker en dyktig og initiativrik medieanalytiker til et spennende vikariat i analyseavdelingen ved Forsvarets mediesenter. Analyseavdelingen leverer og presenterer viktige styringsverktøy til Forsvarets ledelse og til hele Forsvarets kommunikasjonsorganisasjon. Vi ser mediebildet i sammenheng med en rekke interne og eksterne undersøkelser, og du får muligheten til å jobbe med et bredt spenn av temaer og produkter. Vi jobber også tett opp mot NATOs kommunikasjonsapparat, og bidrar i en spennende utvikling av NATOs analysearbeid. Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus. Her jobber i underkant av 40 personer målrettet med ekstern og intern kommunikasjon. Vi har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitalkommunikasjonskanaler, og har et eget produksjonsmiljø i tillegg til analyseavdelingen. Stillingen inngår i en turnusrotasjon med tidligvakter. Vikariatet er på inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverGjennomføre og utvikle analyser av medieomtalen av Forsvaret i redaksjonelle og sosiale medierPlanlegge, gi råd og presentere analyseprosjekterProsjektansvar for Forsvarets befolkningsundersøkelser og rådgiving relatert til disseSamarbeide med eksterne leverandører og fagmiljøer, presse- og informasjonsmedarbeidere i Forsvaret og ForsvarsdepartementetMedieovervåkning og medieoppdateringerKvalifikasjonerUtdanning på universitets-/høyskolenivå, minimum bachelorgradErfaring med informasjons- og kommunikasjonsarbeid og/eller medieanalyser / markedsanalyserGode norskkunnskaper, både muntlig og skriftligGod kjennskap til det norske medielandskapetDen som ansettes må kunne klareres for HEMMELIG før tiltredelseRelevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanningØnskelige kvalifikasjoner: Mastergrad i medie-/kommunikasjonsfag eller samfunnsvitenskapelige fagPersonlige EgenskaperDu må ha gode kommunikasjonsevner, og kunne jobbe både selvstendig og tett sammen med andre. Du må også kunne arbeide under tidspress og ha interesse for strategisk kommunikasjon. Stillingen krever i tillegg at du har evne til helhetsforståelse.Vi tilbyrStillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange interessante og krevende arbeidsoppgaver. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid i sentralt beliggende kontorlokaler på Akershus festning i Oslo. Lønn etter statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, ltr. 60-68, pt. kr 524.200 - 607.700, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonTorunn Sæth, avdelingsleder, 416 93 571 Stine Ellingsen Grøndahl, sjef Forsvarets mediesenter, 957 41 518Arbeidssted  Oslo Adresse: 0015 OSLO
Snarest Oslo
Vil du bidra til å løfte Forsvarets omdømme- og kommunikasjonsarbeid? Vi søker en markedsfører til å planlegge, utvikle og gjennomføre markedskampanjer og kommunikasjonsprosjekter i samarbeid med kampanjeansvarlig. Du vil ha et særlig ansvar for relasjonsmarkedsføring og innhold mot vår yngste målgruppe. Stillingen inngår i markedsavdelingen ved Forsvarets mediesenter, Forsvarets eget kommunikasjonshus. Her jobber dyktige kolleger målrettet med ekstern og intern kommunikasjon. Vi har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitalkommunikasjonskanaler, og har et eget analyse og produksjonsmiljø. Med et eget produksjonsmiljø in-house og flere samarbeidspartnere, er det mange spennende prosjekter for rette kandidat med god forståelse og erfaring. Er du den vi ser etter?ArbeidsoppgaverAnsvarlig for utvikling av markedskampanjer og gjennomføring av relasjonsmarkedstiltak i samarbeid med kampanjeansvarlig innenfor rekrutteringUtøve redaktøransvar for Facebooksiden "Tjeneste og utdanning i Forsvaret". Bistå i kommunikasjonsarbeidet i alle Forsvarets kanaler. Herunder ansvarlig for medieplan og mediekjøp i forbindelse med rekrutteringskampanjerDelta i utarbeidelse av kampanjestrategier og kampanjekonsepter. Bidra til helhetlig markedskommunikasjonNoe reisevirksomhet må påregnesKvalifikasjonerUniversitets-/høyskoleutdanning (bachelorgrad) med relevant fagkrets innen markedskommunikasjonMinimum 2 års relevant erfaring innen markedsføring/-kommunikasjonGod digital kompetanse, erfaring med bruk av sosiale medier og forståelse for teknologiens rolle i kommunikasjonDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelseØnskelige kvalifikasjoner: Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne fra ledelse av tverrfaglige grupperErfaring innen budsjettering og budsjettoppfølgingPersonlige EgenskaperAnalytisk, kreativ og initiativrikStrukturert og målrettet med stor gjennomføringskraftSvært gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerStor arbeidskapasitet og evne til å trives i et hektisk miljøResultatorientert, kreativ og praktisk anlagtUtadvendtVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer, samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden. Stillingen er lønnet som seniorkonsulent kode 1363 etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 55-63, pt. kr 480.600 - 555.100. Av lønnen trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonStine Barclay Gaasland, markedssjef, 957 41 532Arbeidssted  Oslo Adresse: 0015 OSLO
Snarest Oslo
Org. nr: - Stillingsident: 3985204724 Presentasjon av stillingen: Er du en kreativ regissør som brenner for å fortelle gode og viktige historier om Forsvarets samfunnsoppdrag? Jobber du godt med flere genre og digitale formater? Produksjonsavdelingen ved Forsvarets mediesenter (FMS) har et ledig vikariat på ett år som regissør, og vi er på jakt etter deg med erfaring fra ulike produksjoner til nett, sosiale medier, TV og film. Produksjonsavdelingen innehar alle fasiliteter i produksjonslinjen innen foto, film og videoproduksjon, samt utvikling og drift av foto/filmarkiver, inklusiv tre klippesuiter og lydstudio. Oppgavene spenner over alle virksomhetsområdene innen Forsvaret og produktene synliggjøres innen alt av digitale kanaler til TV, kino og utstillinger. Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus. Her jobbes det målrettet med ekstern og intern kommunikasjon. FMS har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitalkommunikasjonskanaler, og har et eget analysemiljø i tillegg til produksjonsavdelingen. Vikariatet er ledig i inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverProdusere og redigere film og nettproduksjonerDrive produksjonsplanlegging og gjennomføre produksjonerSamarbeide med andre ressurspersoner ved avdelingen, innleid personell og eksterne samarbeidspartnereVed behov bistå avdelingen med prosjektering, utvikling og daglig drift innen redigering og arkiveringKunne fotografere på enklere filmproduksjonerKvalifikasjonerUtdanning på universitets-/høyskolenivå (bachelorgrad) innen regi eller annen relevant fagområdeMinimum 3 års arbeidserfaring som regissørErfaring fra ulike produksjoner til film/TV/nettproduksjoner og sosiale medier Ha evne til å lage gode historierDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelseRelevant realkompetanse kombinert med annen relevant utdanning kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanningPersonlige EgenskaperGode norskkunnskaper, b de muntlig og skriftligKunne arbeide selvstendig og sammen med andreOpptatt av faglig oppdateringRelasjonskompetanse og ha lett for å komme i kontakt med menneskerDyktig på å gjennomføre intervjuGode evner til samarbeid på tvers av avdelinger og på oppdrag ute i feltenVi tilbyrStillingen gir mulighet for personlig og faglig utvikling med mange interessante og krevende arbeidsoppgaver. Kontorlokalene er sentralt plassert på Akershus festning i Oslo, og det er fleksibel arbeidstid Forsvaret har flere tilbud til de ansatte for eksempel juridisk og økonomisk rådgiving Med stillingen følger gode pensjons- og velferdsmuligheter, og mulighet for trening i arbeidstiden Stillingen er lønnet som rådgiver kode 1434 etter statens lønnsregulativ, ltr. 60-68, pt kr 510.100 - 591.400, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasseDen statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonRunar Skjong, avdelingsleder, 957 41 514Arbeidssted  Oslo Adresse: 0015 OSLO
Snarest Oslo

Lærling i Forsvaret Lærlinger

Forsvarets er Norges største lærebedrift. Vi har om lag 600 lærlinger fordelt på 30 fagområder i alle forsvarsgrener over hele landet.  Vi gir fagopplæring på et høyt nivå kombinert med varierte oppgaver i Norges mest spennende organisasjon. Når du er ferdig med læretiden vil du sitte igjen med gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor ditt fagområde.  Forsvarets lærlingordning gir deg mulighet til å få mer ut av læretiden din. Hos oss kan du velge mellom tre ulike veier for å oppnå fagbrevet. For deg som forsatt går på videregående er det også mulig å gjennomføre prosjekt til fordypning ved en av våre avdelinger. Klikk deg inn på de ulike lærlingordningene for å få en oversikt over hvilke lærefag hver enkelt ordning tilbyr. Lærling med førstegangstjeneste Her kombinerer du læretiden i Forsvaret med gjennomføring av førstegangstjenesten.  Læretiden strekker seg normalt over to år, hvor det blir inngått lærekontrakt med Opplæringskontoret for Forsvaret. Denne ordningen gir deg mulighet til å avtjene førstegangstjenesten parallelt med læretiden det første året, mens du det andre året har status som ansatt i Forsvaret. For mange betyr dette at de sparer ett år. Lærling med lederutdanning  Her kombinerer du læretiden i Forsvaret med gjennomføring av befalsskole.  Når du tar lærling med befalsutdanning kombinerer du læretiden med befalsutdanning. Utdanningen gir lederutdanning, fagbrev, generell studiekompetanse og førstegangstjenesten inkluderes.  Lærling med sivile vilkår  Her gjennomfører du læretiden som sivilt ansatt i Forsvaret, og kombinerer ikke læretiden med noe militær tjeneste. Sideinnhold Forsvaret tar også inn sivile lærlinger til verkstedene våre. Dette er verksteder for skipsvedlikehold og vedlikehold av Forsvarets landmateriell, og du vil gjennomføre læretiden ved en av avdelingene til Forsvarets logistikkorganisasjon Vedlikehold.
Antall lærlinger
600
Les mer

Rekrutteringskalender

 • DES 12
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 13
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 17
  2018
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Forsvaret

Adresse

0015 Oslo