Forsvaret

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Verden forandrer seg raskt, og Forsvaret gjør det samme. Oppgaven er fremdeles å verne om mennesker og naturressurser, men i dag er vi i enda større grad en mangfoldig arbeidsplass med behov for kompetanse som etterspørres i samfunnet for øvrig.
 
 
​Det er i dag 5 ​000 sivile stillinger og 12 000 militære stillinger i Forsvaret, og resultater fra medarbeiderundersøkelser fremhever et særdeles godt arbeidsmiljø og kollegialt samhold. Livslang læring er sentralt, og det brukes store ressurser på etterutdanning og videreutvikling.

Som ansatt kan du trene to timer hver uke i arbeidstiden, få gratis juridisk og økonomisk rådgivning samt gode betingelser på innskudd, lån og forsikringer. Vi gir deg mulighet til å jobbe over hele Norge og i store deler av verden.  
Les mer om Forsvaret
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Forsvaret

Ved Cyberforsvarets Våpenskole er det ledig fast stilling som seniorrådgiver plan og strategi med ansvar for å vedlikeholde funksjonelle faglige planer og strategier innenfor fagområdet IKT, herunder prosessledelse. Stillingen vil bidra i den faglige koordineringen mellom fagseksjonene i avdelingen. Våpenskolen ønsker å styrke egen avdeling med deg som har bredde i fagkompetanse og allsidig erfaring. Vi ønsker at du med din helhetsoversikt bidrar i den faglige koordineringen mellom fagseksjonene, samt utarbeider funksjonelle faglige utviklingsplaner og strategier. Cyberforsvarets våpenskole (CVS) produserer kunnskap og kompetanse som er nødvendig for Forsvarets og Cyberforsvarets bruk av Cyberdomenet. Våpenskolen er videre ansvarlig for utarbeidelse av konsepter og taktikk for Forsvarets virksomhet i Cyberdomenet. I tillegg er Cyberforsvaret våpenskole ansvarlig for å ivareta alle funksjonelle forhold knyttet til anskaffelse av materiell og systemer til Forsvarets informasjonsinfrastruktur.ArbeidsoppgaverUtarbeide og vedlikeholde faglige utviklingsplaner, handlingsplaner og strategierKoordinere faglige innspill på tvers av utviklingsavdelingens fagområder og seksjonerAnbefale og gi innspill til fremtidige drifts- og vedlikeholdsplaner innenfor fagområdetKvalifikasjonerMå ha mastergrad innen relevant IKT-faglig utdanning.Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanningDet stilles krav til ledererfaring innen prosjektledelse eller tilsvarende erfaring med å planlegge og gjennomføre større aktiviteter, gjerne i form av prosjektrelatert arbeid.Det stilles krav til relevant fagtjeneste innen utarbeidelse av strategi, planer og andre styrende dokumenter .Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse.Det er ønskelig med erfaring med bruk av relevante planleggingsverktøy.Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret.Personlige EgenskaperStrukturert, selvstendig og løsningsorientert.Gode samarbeidsevner.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling. Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden. Fleksibel arbeidstid. Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1364, ltr 60-73 pt. kr 524 200- 670 000 brutto pr.år avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonNina Margrethe Grude, Seksjonssjef, Tlf. 975 68 146Arbeidssted  Lillehammer Adresse: 2617 LILLEHAMMER
Snarest Lillehammer
Ved Cyberforsvarets våpenskole er det ledig fast stilling som senioringeniør samhandlingstjenester med ansvar for faglig oppfølging av eksisterende portefølje, og bidrag til utvikling av nye samhandlingstjenester i Forsvaret. Vi søker en medarbeider som har erfaring med utvikling og innføring av samhandlingstjenester i større bedrifter, som SharePoint og andre web-baserte løsninger. Det er også en stor fordel med erfaring fra andre moderne samhandlingsløsninger, der multimedia og interaktivitet benyttes til å dele informasjon i større og mindre grupper. Cyberforsvarets våpenskole produserer kunnskap og kompetanse som er nødvendig for Forsvarets og Cyberforsvarets bruk av cyberdomenet. Våpenskolen er videre ansvarlig for utarbeidelse av konsepter og taktikk for Forsvarets virksomhet i Cyberdomenet. I tillegg er Cyberforsvarets våpenskole ansvarlig for å ivareta alle funksjonelle forhold knyttet til anskaffelse av materiell og systemer til Forsvarets informasjonsinfrastruktur.ArbeidsoppgaverBidra i relevante prosjekter og utviklingsaktiviteter med behovsanalyse, kravutvikling, test og verifikasjon av samhandlingstjenesterBidra til innføring av nye og endrede samhandlingstjenester i ForsvaretPlanlegge, koordinere og gjennomføre utdanningUtarbeide og gi innspill til faglige planer og styrende dokumenter innenfor fagområdetKvalifikasjonerMå ha bachelor eller tilsvarende innen relevant IKT-faglig utdanning.Det er ønskelig med Mastergrad eller tilsvarende innen relevant IKT-faglig utdanning.Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.Det stilles krav til relevant fagtjeneste innen utvikling og innføring av samhandlingstjenester i en organisasjon.God norsk og engelsk fremstillingsevne, muntlig og skriftlig.Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse.Det er ønskelig med undervisningserfaring.Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret.Personlige EgenskaperStrukturertSelvstendigLøsningsorientertGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling. Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden. Fleksibel arbeidstid. Lønn etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør, kode 1181, ltr 60-70, pt. kr 524.200- 631.700 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonNina Margrethe Grude, Seksjonssjef, Tlf. 975 68 146 Øyvind Knudsen, Tlf. 916 85 149Arbeidssted  Lillehammer Adresse: 2617 LILLEHAMMER
Snarest Lillehammer
Som førsteamanuensis/høgskolelektor i taktikk og teknologi ved Krigsskolen vil man være en viktig bidragsyter i den grunnleggende profesjonsutdannelsen, som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger, som gjør dem skikket til å løse sine fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen fører frem til bachelorgrad. Krigsskolen har også ansvar for videregående befalsutdannong (VBU).ArbeidsoppgaverPlanlegge, koordinere og gjennomføre undervisning innen de emnene hvor seksjon for landmakt har emne- og undervisningsansvar, med særskilt ansvar for militærteknologiIvareta kunnskapsutvikling innen eget fagfelt og utføre FoU-arbeid i tråd med Krigsskolens FoU-strategi Engasjere foredragsholdere, timelærere og sensorer etter behovKvalifikasjonerMastergrad/hovedfag Høy teamkompetanse og evne til å bidra i flerfaglige team innen alle Krigsskolens fagområder Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse Ønskelig med:Undervisningserfaring fra universitet/høgskole innen teknologiske fag God kjennskap og kunnskap om Forsvaret Forskerutdanning/PhD innen teknologiske fagfelt, med relevant spesialisering for utdanningen på KrigsskolenForskererfaring innen teknologiske fag og dokumentert erfaring fra tverrfaglige arbeidssituasjoner eller prosjekterUtdanningsretningAnnetITUtdanningsnivåHøyskole/Universitet, Hovedfag/MastergradPersonlige EgenskaperGod skriftlig og muntlig formidlingsevne Kunne arbeide selvstendigSystematisk Evne til å ta initativ Vilje til å utvikle eget fagområde over tidPersonlige egenskaper vektleggesSpråkNorskVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden Fleksitidordning Lønn etter Statens lønnsregulativ for førsteamanuensis kode 1011, ltr 65-73 (pt. kr 576 100 - 670 000 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. For høgskolelektor kode 1008, ltr 58-66 (pt. kr 505 800 - 586 500 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonPalle Ydstebø, Oberstløytnant, (+47) 23 09 93 62Arbeidssted  Lillehammer Adresse: 2617 LILLEHAMMER
Snarest Lillehammer
Som førsteamanuensis/høgskolelektor i landmakt ved Krigsskolen vil man være en viktig bidragsyter i den grunnleggende profesjonsutdannelsen, som skal gi offiserer kunnskap ferdigheter og holdninger, som gjør dem skikket til å løse sine fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen fører frem til bachelorgrad. Krigsskolen har også ansvar for videregående befalsutdanning (VBU).ArbeidsoppgaverPlanlegge, koordinere og gjennomføre undervisning innen de emner hvor seksjon for landmakt har emne- og undervisningsansvar, med særskilt ansvar for samfunnsfag med vekt på sikkerhetspolitikkIvareta kunnskapsutvikling innen eget fagfelt og utføre FoU-arbeid i tråd med krigsskolens FoU-strategiEngasjere foredragsholdere, timelærere og sensorer etter behovKvalifikasjonerMastergrad/hovedfag innen relevant fagområdeTeamkompetanse og evne til å bidra i flerfaglige team innen alle Krigsskolens fagområderUndervisningserfaring fra universitet/høgskoleDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse Ønskelig med: Forskerutdanning/PhD i statsvitenskap, internasjonal politikk, strategic studies, WAR studies, humaniora eller tilsvarende, med relevant spesialisering for utdanningen på KrigsskolenGod kjennskap og kunnskap om Forsvaret Dokumetert erfaring fra tverrfaglige arbeidssituasjoner eller prosjekterUtdanningsretningStatsvitenskapMilitære fag / ForsvaretAnnetUtdanningsnivåHøyskole/Universitet, Hovedfag/MastergradPersonlige EgenskaperGod skriftlig og muntlig formidlingsevne Kunne jobbe selvstendig Systematisk Evne til å ta initativ Vilje til å utvikle eget fagfelt over tidSpråkNorskVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden Fleksitidordning Lønn etter Statens lønnsregulativ for førsteamanuensis kode 1011, ltr 65-73 (pt. kr 576 100 - 670 000 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. For høgskolelektor kode 1008, ltr 58-66 (pt. kr 505 800 - 586 500 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonPalle Ydstebø, Oberstløytnant, (+47) 23 09 93 62Arbeidssted 2617 Oslo Adresse: 0593 OSLO
Snarest Oslo
Presentasjon av stillingen: I Lutvann leir er det ledig 4 midlertidige stillinger (vikariater) som kokk i inntil et år, med mulighet for forlengelse. Arbeidsstedet vil være messa i Lutvann leir. I arbeidsplanen inngår vakter fordelt på morgen/dag, og ettermiddag. Det må påregnes noe kveldsarbeid med produksjon av selskapsmat, oppdekking, servering og oppvask grunnet kveldsarrangementer på messa.ArbeidsoppgaverTilbereding, klargjøring og servering av daglige måltiderUtføre renhold av kjøkkenet, spiseområdet, anretning, maskiner og utstyrOppfølging av lærlingerMottak og kontroll av varerDelta i matlaging og servering i forbindelse med selskaperKvalifikasjonerFagbrev kokkKjennskap til IK-mat forskriftenDatakunnskaperBeherske norsk språk, muntlig og skriftlig Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelseØnskelig:EngelskkunnskaperUtdanningsretningKokkUtdanningsnivåFagskole/Fagbrev (2 år)Personlige EgenskaperGode samarbeidsevnerNøyaktighetGod ordenssansResultat- og serviceorientert Takle høyt arbeidstempo i hektiske perioderEvne til å lede andre vektleggesSpråkNorskVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer Gode pensjons- og velferdsordninger Lønn etter Statens lønnsregulativ som kokk med fagbrev kode 1203, lønnsramme 11, alt 13-20, ltr 35-42, (pt. kr 358 000 - 391 800 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.Andre opplysningerNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonBritt Astrid Myhre, Kjøkkensjef, 23 09 28 30Arbeidssted  Oslo Adresse: 0676 OSLO
Snarest Oslo
Assisterende kjøkkensjef vil fungere som kjøkkensjef i dennes fravær. Utarbeide iht kjøkkensjefs styringer, detaljplaner for driften og fordele dagens gjøremål slik at de rulleres mellom kjøkkenpersonalet. Hovedansvar for alt avarrangementer, herunder bestillinger, produksjon, gjennomføring og bemanning ved arrangementene.ArbeidsoppgaverLede og delta i den faglige kjøkkendriften samt veilede og instruere de ansatte på kjøkkenetOppfølging iht IK-MAT, herunder iverksette og lede rengjøring av kjøkkenavdelingen med maskiner og utstyr Revidere og vedlikeholde IK-mat og HACCAP årlig, ihht gjeldende regelverkMenyplanlegging og ukesoversiktFagansvar for planlegging og oppfølging av lærlingens fremdrift og praksisKvalifikasjonerFagbrev som kokk/institusjonskokkØnskelig med Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelseUtdanningsretningHotell og restaurantfagUtdanningsnivåFagskole/Fagbrev (2 år)Høyskole/UniversitetPersonlige EgenskaperGode samarbeidsevner og lederegenskaper Ryddig og punktligHa evnen til å se helheten ved et kjøkkenVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer Gode pensjons- og velferdsordninger Lønn etter Statens lønnsregulativ som ass. kjøkkensjef kode 1123, ltr. 46-55 (pt kr 415 100 - 480 600 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.Andre opplysningerNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonBritt Astrid Myhre, Kjøkkensjef, 23 09 28 30Arbeidssted  Oslo Adresse: 0676 OSLO
Snarest Oslo
Ved Forsvarets laboratorietjeneste (FOLAT) på Kjeller er det ledig fast stilling som seksjonsleder for kalibrering og EMC. FOLAT er en avdeling i vedlikeholdsdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon, og avdelingen har fagkontorer og laboratorier innen kjemi - og materialteknikk, EMC - og kalibrering. Virksomheten har i overkant av 40 ansatte fordelt på 2 fagkontorer og laboratorier. Avansert teknologi, interessante produkter, utfordrende oppgaver og fagmessig god utføring av oppdrag kjennetegner vår virksomhet. Kalibrerings - og EMC-laboratoriene har per i dag 24 medarbeidere som utfører oppdrag innen elektrisk - og mekanisk kalibrering av måleutstyr for hele Forsvaret. I tillegg kontrolleres Forsvarets materiell for dets elektromagnetiske egenskaper. Deler av virksomheten er akkreditert i henhold til NS - EN - ISO / IEC 17025.ArbeidsoppgaverLede og styre, organisere og utvikle seksjonen i samsvar med gjeldende leveranseoppgaver og tekniske føringer, samt sikre at seksjonen følger kravene til akkrediteringsstandard ISO 17025.Utarbeide og følge opp egne budsjetter og planer.Ivareta og følge opp eget personell som linjeleder.Ansvarlig forvalter av eget materiell.Stillingen inngår i Forsvarets styrkestruktur og medfører disponering i forbindelse med beredskap.KvalifikasjonerMastergrad innen elektro / fysikk eller tilsvarende fagområde.Relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning, men ikke lavere utdanningsnivå enn bachelorgrad innen ovennevnte fagområder.Ledererfaring.Generelt gode datakunnskaper.Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.Ønskelige kvalifikasjoner:Ledererfaring fra tilsvarende virksomhet med en varighet på minimum 2 år.Førerkort klasse B.Erfaring som fagansvarlig eller kvalitetsleder fra akkreditert virksomhet i henhold til akkrediteringsstandard ISO 17025.Tilleggsutdanning innen økonomi / ledelse.Erfaring med SAP som arbeidsverktøy.Kjennskap til Forsvaret.UtdanningsnivåHøyskole/Universitet, Hovedfag/MastergradPersonlige EgenskaperEvne til å arbeide strukturert.God helhetsoversikt.Gode samarbeidsevner og evne til å utøve handlekraft.Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling. Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden. Fleksibel arbeidstid. Lønn etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør (kode 1881) lønnstrinn 72 - 78. pt. kr 658 300 - 713 600 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonVan der Laak, Kjetil, Sjefingeniør, (+47) 482 61 155Arbeidssted  Kjeller Adresse: 2027 KJELLER
Snarest Skedsmo
FHS ble sammenslått med høgskolemiljøene i Bergen, Trondheim, Jørstadmoen og Linderud 1. august 2017 og er en fler-campusskole. HR-avdelingen leverer tjenester til alle skolene, og du vil bli en del av et hektisk og utviklende fagmiljø. Velkommen som søker!ArbeidsoppgaverSaksbehandling i forbindelse med personellforvaltning av militært og sivilt personell, herunder støtte sjef FHS i forbindelse med utøvelsen av arbeidsgiveransvaret og bidra til effektiv drift av lokal HRPlanlegge/delta i gjennomføringen av lokale forhandlinger og drøftinger Ajourhold av personell- og lønnsdata i gjeldende systemer, herunder ivareta datakvalitetBistå som strukturplanlegger, herunder utarbeidelse/endring av stillingsbeskrivelser og kodeverkBistå som brukeradministrator ved FHSKvalifikasjonerRelevant utdanning på universitets-/høgskolenivåRelevant tjenesteerfaringErfaring med bruk av gjeldende regelverk for statlig forvaltningSAP-kompetanseAnnen utdanning og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning Det er ønskelig med: Kjennskap til Forsvarets militære organisasjon og virksomhetUtdanningsretningAdministrasjon og ledelseHRUtdanningsnivåHøyskole/UniversitetPersonlige EgenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevner Høy servceinnstillingGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne Strukturert og med god helhetsoversiktSpråkNorskVi tilbyrGode muligheter for faglig utvikling Tilgang til vårt velrenommerte spesialbibliotek Fleksitidsordning, samt svært godt tilbud om trening i arbeidstiden FHS har et godt arbeidsmiljø og sentral beliggenhet Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, ltr 48-60 (pt kr 428 500 - 524 200 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.Andre opplysningerNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonIvar Metlid, Oberstløytnant, 901 20 811 Lise Martinsen, HR-rådgiver, 23 09 57 48Arbeidssted  Oslo Adresse: 0150 OSLO
Snarest Oslo

Lærling i Forsvaret Lærlinger

Forsvarets er Norges største lærebedrift. Vi har om lag 600 lærlinger fordelt på 30 fagområder i alle forsvarsgrener over hele landet.  Vi gir fagopplæring på et høyt nivå kombinert med varierte oppgaver i Norges mest spennende organisasjon. Når du er ferdig med læretiden vil du sitte igjen med gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor ditt fagområde.  Forsvarets lærlingordning gir deg mulighet til å få mer ut av læretiden din. Hos oss kan du velge mellom tre ulike veier for å oppnå fagbrevet. For deg som forsatt går på videregående er det også mulig å gjennomføre prosjekt til fordypning ved en av våre avdelinger. Klikk deg inn på de ulike lærlingordningene for å få en oversikt over hvilke lærefag hver enkelt ordning tilbyr. Lærling med førstegangstjeneste Her kombinerer du læretiden i Forsvaret med gjennomføring av førstegangstjenesten.  Læretiden strekker seg normalt over to år, hvor det blir inngått lærekontrakt med Opplæringskontoret for Forsvaret. Denne ordningen gir deg mulighet til å avtjene førstegangstjenesten parallelt med læretiden det første året, mens du det andre året har status som ansatt i Forsvaret. For mange betyr dette at de sparer ett år. Lærling med lederutdanning  Her kombinerer du læretiden i Forsvaret med gjennomføring av befalsskole.  Når du tar lærling med befalsutdanning kombinerer du læretiden med befalsutdanning. Utdanningen gir lederutdanning, fagbrev, generell studiekompetanse og førstegangstjenesten inkluderes.  Lærling med sivile vilkår  Her gjennomfører du læretiden som sivilt ansatt i Forsvaret, og kombinerer ikke læretiden med noe militær tjeneste. Sideinnhold Forsvaret tar også inn sivile lærlinger til verkstedene våre. Dette er verksteder for skipsvedlikehold og vedlikehold av Forsvarets landmateriell, og du vil gjennomføre læretiden ved en av avdelingene til Forsvarets logistikkorganisasjon Vedlikehold.
Antall lærlinger
600
Les mer

Rekrutteringskalender

 • OKT 23
  2018
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 25
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 29
  2018
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 30
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Forsvaret

Adresse

0015 Oslo