Forsvaret

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Verden forandrer seg raskt, og Forsvaret gjør det samme. Oppgaven er fremdeles å verne om mennesker og naturressurser, men i dag er vi i enda større grad en mangfoldig arbeidsplass med behov for kompetanse som etterspørres i samfunnet for øvrig.
 
 
​Det er i dag 5 ​000 sivile stillinger og 12 000 militære stillinger i Forsvaret, og resultater fra medarbeiderundersøkelser fremhever et særdeles godt arbeidsmiljø og kollegialt samhold. Livslang læring er sentralt, og det brukes store ressurser på etterutdanning og videreutvikling.

Som ansatt kan du trene to timer hver uke i arbeidstiden, få gratis juridisk og økonomisk rådgivning samt gode betingelser på innskudd, lån og forsikringer. Vi gir deg mulighet til å jobbe over hele Norge og i store deler av verden.  
Les mer om Forsvaret
Fakta
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
21.02.2019
Lillehammer

Ledige stillinger hos Forsvaret

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar.Ved Cyberforsvarets IKT-tjenester har vi nå en ledig fast stilling som medarbeider servicetorg. Tjenestested er Kolsås. Stillingen er organisert under avdeling for Basestøtte Kolsås, som leverer servicefunksjoner til alle ansatte på basen. Servicekontoret har tre ansatte som administrerer post/pakker, utfører materiellkontroll, adgangskontroll og generelle henvendelser.Cyberforsvarets IKT-tjenester (CIKT) er Cyberforsvarets største IKT-miljø, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.noArbeidsoppgaverDistribusjon internt/eksternt av post og pakker med bil.Ansvar for utenlandsforsendelser, herunder hasteoppdragForefallende oppgaver på basen (baseforvalter)Besvare og saksbehandle henvendelser fra kunder.Enkle arbeidsoppgaver i Forsvarets saksbehandlingsverktøy, Doculive og SAP.Daglig arbeid ved Servicekontoret herunder administrasjon.Jevnlig kontroll av avdelingens utlånsressurser, herunder tjenestebil og møterom.KvalifikasjonerFullført og bestått videregående skole/yrkesfag innen relevant fagretning.Må ha relevant erfaring fra varemottak og/eller servicekontor, samt vaktmesterkompetanse.Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse.Må ha førerkort klasse B. T1 og T2 for bruk av elektrisk jekketralle.Erfaring med pc som elektronisk arbeidsverktøy.God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Kurs ifm sertifiseringer må påregnes etter oppstart.Personlige EgenskaperSe helhetTa initiativ og arbeide selvstendigGode samarbeids- og kommunikasjonsevneEn meget god serviceinnstilling og opptatt av kundebehandlingVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringerFleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstidenSvært gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, som kurs og sertifiseringerGode pensjons- og velferdsordninger, med blant annet mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage.Gode treningsfasiliteter i leirens sportskompleks (svømmehall, klatrevegg, idrettshall, styrkerom)Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, kode 1408, LR 21, alt. 12-22, ltr 47-57, pt. kr 421.700 - 497.000 brutto per år. brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonThomas Kasin Granum, Avdelingssjef, 67 86 45 52/ 934 10 197 Tor Helge Støle, Leder servicetorget, 67 86 45 55/ 489 97 232ArbeidsstedKolsåsNøkkelinformasjon:Annonsør:ForsvaretRef. nr.:2019002759 Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 18.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4012655506&company_id=3246078959&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Bærum
18.02.2019 Bærum
Vi søker etter deg som ønsker å lede drivstoffseksjonen i Materiellstyringsavdelingen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Som seksjonssjef for drivstoffseksjonen skal du ivareta og utvikle den helhetlige drivstofftjenesten i FLO og sørge for at seksjonen løser de oppdrag som er gitt og etterlever de avtaler som er inngått. Videre vil du være sjef FLO's rådgiver innenfor drivstofflogistikk og bindeleddet mot interne og eksterne samarbeidspartnere. Drivstoffseksjonsen er ansvarlig for å levere militært flydrivstoff til norske militære og allierte fly, samt forvalte militært og sivilt flydrivstoff gjennom Forsvarets drivstoffinfrastruktur i henhold til gitte kvalitetskrav.Drivstoffseksjonen ledes fra det sentrale østlandet og har lokale driftsledere og driftsoperatører på Forsvarets flystasjoner. Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned så bytte av tjenestested må påregnes.ArbeidsoppgaverLede drivstoffseksjonen i henhold til gitte oppdrag og økonomiske rammerVære faglig rådgiver for sjef FLO i utarbeidelse av planverk og logistikkløsningerRepresentere FLO i relevante fora i innland og utlandOverordnet følge opp at kvalitetskontroll, materiellkontroll og leveranseforpliktelser ivaretasKvalifikasjonerUtdanningen på bachelornivå innen relevant fagkretsMinimum fem års relevant tjenesteerfaring innenfor logistikk, administrasjon eller ledelseAnnen utdanning og relevant tjenesteerfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanningGod skriftlig språkføring i norsk og engelsk, både muntlig og skriftligDen som tilsettes må kunne sikkerhetklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelseDet er ønskelig med:God kjennskap til både Forsvarets organisasjon, drift av drivstofftjeneste og Forsvarets driftsstrukturErfaring fra bruk av SAPKjennskap til regler for offentlige anskaffelserKjennskap til økonomistyring i ForsvaretPersonlige EgenskaperGode samarbeidsevnerGod evne til å jobbe selvstendigAnalytisk og strukturertResultatorientert og initiativrikVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utviklingGode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstidenFleksibel arbeidstidLønn etter Statens lønnsregulativ som Seksjonssjef kode 1211, lønnstrinn 69 - 77 pt. kr 619.300 - 731.400, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.Andre opplysningerNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonTeresa Espino Fjeld, Sjef Materiellstyringsavd, tlf: 63 80 81 61eller mobil: 93 096 458ArbeidsstedKjellerNøkkelinformasjon:Annonsør:ForsvaretRef. nr.:2019000845 Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 18.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4006673122&company_id=3246078965&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Skedsmo
18.02.2019 Skedsmo
Vi søker en tidligere offiser fra enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret med relevant kompetanse til å styrke vår avdeling og seksjon Strategiske Avtaler på Kjeller. Stillingen er tillagt seksjon for militære forsyningsavtaler. Arbeidet i seksjonen er rettet mot militært internasjonalt logistikksamarbeid, spesielt mot NATO Support Agency og Foreign Military Sales (FMS) avtaler med USA.Strategiske anskaffelser (SA) inngår rammeavtaler, kontrakter og forvalter militære forsynings-avtaler for Forsvaret og forsvars-sektoren. FLO SA leverer rådgivningstjenester innen anskaffelses-faget, utfører kontroll og utvikling av anskaffelsesprosesser både mot leverandører og internt i Forsvaret. Avdelingen har bredt kontaktpunkt mot både sivile og militære leverandører nasjonalt og internasjonalt.Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned og bytte av tjenestested må påregnes.ArbeidsoppgaverInngå, følge opp og avslutte FMS avtaler på vegne av ForsvaretDrive kontinuerlig oppfølging av det økonomiske forpliktelsesbildetIvareta SAP-teknisk oppfølging av kontrakterGjennomføre innkjøp ved behovStøtte oppfølging av andre militære internasjonale logistikksamarbeidKvalifikasjonerAnsettelse som major/orlogskaptein forutsetter normalt 3 års tjenesteerfaring som som kaptein/kapteinløytnant. Relevant sivil arbeidserfaring vil kunne bli ansett som kvalifiserende ift dette kravet til tjenesteDet kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskDet er ønskelig at du har erfaringer fra merkantil saksbehandlingTil informasjon Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse, bli vurdert som medisinsk skikket og bestå fysiske tester, se vedlegg (utholdenhet og styrke nivå 4) For militære arbeidstakere ansettes man i forsvarsgren og grad og disponeres i stilling. Det er en aldersgrense på 60 år og man plikter å la seg disponere til stillinger i Norge og utlandet etter Forsvarets behovUtdanningsnivåGrunnleggende offisersutdanning (GOU)Personlige EgenskaperDu er initiativrik, strukturert med gode kommunikasjonsevnerVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling.Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.Fleksibel arbeidstid.Lønn etter Statens lønnsregulativ som major/orlogskaptein, kode 1520 lønnstrinn 62 - 66, pt. kr 544 400 - 586 500, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonTord Lien, Oberstløytnant, 952 37 423ArbeidsstedKjellerNøkkelinformasjon:Annonsør:ForsvaretRef. nr.:2019003348 Stillingsbrøk: 100% Heltid Startdato: 01.08.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 18.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4015310313&company_id=3246078966&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Skedsmo
18.02.2019 Skedsmo
Vi søker en tidligere offiser eller befal fra enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret med relevant kompetanse til å styrke vår avdeling på Sessvollmoen. På vegne av sjef LOGSK skal du bidra til utvikling og utdanning innen fagområdet klasse I - IV og logistikktjenester i Forsvaret.Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) er et felles operasjonsstøttesenter for hele Forsvaret. Avdelingen leverer operative logistikk- og støtte kapasiteter til Hæren og Forsvaret. Logistikkskolen (LOGSK) har på vegne av sjef FKL ansvar for forsyningstjeneste klasse I - IV for landbasert logistikk. Avdelingen ivaretar også funksjonsrettet forvaltningsutdanning for Forsvaret. Logistikkskolen innehar fagkompetanse innen proviant og forpleiningstjeneste, drivstofftjeneste samt mottak, lagring og distribusjon av øvrige forsyninger til landstyrker. Logistikkskolen bidrar til forsvarlig og effektiv forvaltning i Forsvaret gjennom å levere funksjonsrettet fagkompetanse innen alle forvaltningsområder. Funksjonsrettet utdanning innen SAP og FIF er skolens viktigste bidrag til dette..ArbeidsoppgaverForestå daglig saksbehandling innenfor eget fagfeltBidra i materiellprosjekterUndervise innen eget fagområdeAdministrere kurs/utdanninger i Forsvarets systemerKvalifikasjonerAnsettelse som stabssersjant/flotiljemester (OR-7) forutsetter normalt 13 års tjenesteerfaring som befal. Relevant sivil arbeidserfaring vil kunne bli ansett som kvalifiserende ift dette kravet til tjeneste.Det er ønskelig at du har:Tjeneste fra internasjonale operasjonerUndervisningserfaringErfaring fra operativ logistikkLaboratoriekurs drivstoff, utvidet C-testBrukerkurs drivstoffmateriell, Hær- og helikoptermateriellTil informasjon Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse, bli vurdert som medisinsk skikket og bestå fysiske tester, ref vedlegg (utholdenhet og styrke nivå 4). For militære arbeidstakere ansettes man i forsvarsgren og grad og disponeres i stilling. Det er en aldersgrense på 60 år og man plikter å la seg disponere til stillinger i Norge og utlandet etter Forsvarets behov.UtdanningsnivåGrunnleggende befalsutdanning (GBU)Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling.Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.Fleksibel arbeidstid.Lønn etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant/flotiljemester (OR-7) , kode 1567, lønnstrinn 51 - 54 pt. kr 449 400 - 472 300, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonThomas Jørgensen, Major, 63 92 54 60 / 990 94 957ArbeidsstedSessvollmoenNøkkelinformasjon:Annonsør:ForsvaretRef. nr.:2019003711 Stillingsbrøk: 100% Heltid Startdato: 01.08.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 18.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4016270475&company_id=3246078966&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Ullensaker
18.02.2019 Ullensaker
Har du fagbrev innen elektro, IKT eller automasjon og kan tenke deg å utføre vedlikehold og reparasjon av Forsvarets sambandsmateriell? Østerdalen landverksted sambandsseksjon er på jakt etter fagarbeider med relevant erfaring og gode samarbeidsevner. Stillingen er et engasjement med snarlig tiltredelse og varighet fram til 1.3.2020 med muligheter for forlengelse.Østerdalen landverksted er lokalisert i Rena leir og på Grindalsmoen industriområde. Sambandsseksjon er lokalisert i Rena leir og utfører vedlikehold og reparasjon av Forsvarets sambandsmateriell.ArbeidsoppgaverUtføre vedlikehold og reparasjon av Forsvarets sambandsmateriell (radiosystemer, intercom, taktiske datasystemer) i henhold til godkjente vedlikeholdsplaner, fastlagte vedlikeholdsrutiner og faglig standard i vedlikeholdsavdelingens ansvarsområde.Delta i en helhetlig verkstedstøtte til militære avdelingerVeilede lærlinger iht utdanningsmål for disseKvalifikasjonerFagbrev som elektriker, dataelektroniker, elektroreparatør, automasjon flysystemmekaniker, produksjonselektroniker, signalmontør, telekommunikasjonsmontør, IKT-servicefag eller annet relevant fagbrevFørerkort kl. BRelevant erfaring innen fagområdeBeherske norsk språk muntlig og skriftligDisponeringsplikt til internasjonal tjeneste iht FredstjenestelovenMedisinsk skikkethet og villighet for slik tjeneste vektleggesDen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse Ønskelige kvalifikasjoner:Det er ønskelig at søkere behersker engelskDet er ønskelig med fullført førstegangstjeneste Søkere uten gjennomført førstegangstjeneste må være villig til å gjennomføre 3 måneders rekruttskole/ grunnleggende soldatopplæring etter tiltredelse.Personlige EgenskaperGode samarbeidsevner, ordenssans og nøyaktighetEvne til å gi og motta veiledningKunne arbeide selvstendig og strukturertPersonlig egnethet tillegges stor vektVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringerFleksibel arbeidstidGode pensjons- og velferdsordninger, med blant annet mulighet for trening i arbeidstidenEgen bedriftshelsetjenesteLønn etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret som fagarbeider, kode 5111, pt. kr 476.886- 517.641, avhengig av ansiennitet. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasseDen statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert.Alle kvalifikasjoner må dokumenteres/ scannes i WebCruiter. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonAud Irene Julusbakken Westgård, HR-rådgiver, Tlf. 992 22 783 Thorsten Wirstad, Verkstedsjef, Tlf. 992 22 710ArbeidsstedRenaNøkkelinformasjon:Annonsør:ForsvaretRef. nr.:2019003092 Stillingsbrøk: 100%% Midlertidig Sluttdato: 29.02.2020 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 18.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4013755113&company_id=3246078923&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Åmot
18.02.2019 Åmot
Vi søker en tidligere offiser eller befal fra enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret med relevant kompetanse til å styrke vår avdeling på Bardufoss. Du vil være mesterinstruktør og rådgiver for sjef Forsvarets kompetansesenter for vognførerutdanning (FKV) innenfor fagfeltet transporttjeneste terrenggående kjøretøy.FKL er et felles operasjonsstøttesenter for hele Forsvaret. Avdelingen leverer operative logistikk- og støtte kapasiteter til Hæren og Forsvaret. Forsvarets transportskole (FTS) utøver fagansvar, er styrkeprodusent og kompetansesenter for transportkontroll, landtransport og vognføreropplæring i Forsvaret. FTS leverer transportkontrollenheter og transportkompani/transportenheter til nasjonal-og internasjonal tjeneste.ArbeidsoppgaverFølge opp avdelingenes utdanning, trening og øving, herunder også fagansvarlige befal og offisererIvareta faglige krav og interesser vedrørende organisering og anskaffelser knyttet til fagetUtarbeide og vedlikeholde relevante publikasjonerIvareta kunnskapsutvikling innen eget fagområdetVære linjelederKvalifikasjonerAnsettelse som stabssersjant/flotiljemester (OR-7) forutsetter normalt 13 års tjenesteerfaring som befal. Relevant sivil arbeidserfaring vil kunne bli ansett som kvalifiserende ift dette kravet til tjeneste.Du må ha undervisningserfaringFørerkort kl B.Det er ønskelig at du har:LedererfaringInstruktørkompetanse på skolens kjøretøyForsvarets vinterkursForsvarets skred- og redningskurs, samt varslingskursSivil instruktørkompetanse på beltemotorsykkelTil informasjon Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse, bli vurdert som medisinsk skikket og bestå fysiske tester, se vedlegg (utholdenhet og styrke nivå 4). For militære arbeidstakere ansettes man i forsvarsgren og grad og disponeres i stilling. Det er en aldersgrense på 60 år og man plikter å la seg disponere til stillinger i Norge og utlandet etter Forsvarets behov. Denne stillingen er tidsbegrenset inntil 8 år - man vil derfor senest i 2027 bli disponert i ny militær stilling.UtdanningsnivåGrunnleggende befalsutdanning (GBU)Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling.Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.Fleksibel arbeidstid.Lønn etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant/flotiljemester (OR-7), kode 1567, lønnstrinn 51 - 54 pt. kr 449 400 - 472 300, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonFrode Grønningsæter, Major, Tlf: 63 92 55 80ArbeidsstedBardufossNøkkelinformasjon:Annonsør:ForsvaretRef. nr.:2019003023 Stillingsbrøk: 100% Heltid Startdato: 01.08.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 18.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4013767608&company_id=3246078966&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Målselv
18.02.2019 Målselv
Ørland hovedflystasjon er en stasjon med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Stasjonen er oppsatt med F-16 jagerfly, F-35 kampfly, Norwegian Advanced Surfase-to-Air Missile Systems (NASAMS) luftvern og baseforsvar for styrkebeskyttelse. Ørland hovedflystasjon er også vertsavdeling for NATO`s overvåkingsfly (AWACS) og Sea King redningshelikopter som alltid er i beredskap. Ørland hovedflystasjon utvikles nå til å bli Luftforsvarets hovedbase for de nye kampflyene. Vi som jobber ved Ørland hovedflystasjon lever etter mottoet på våpenskjoldet vårt "innsats gjennom samarbeid".Ved Ørland bygges det nå opp flere F-35 simulatorer som skal nyttes som en del av utdanning og trening på F-35. Luftforsvaret søker etter deg som ønsker å jobbe i militær stilling med understøttelse av disse simulatorene. Vi søker primært etter deg som har utdanning innen data og IT, erfaring innen innstallasjon og drift av datanettverk samt interesse for data, gaming og jagerfly.Dato for oppstart er 1. august 2019 med mulighet for tidligere tiltredelse. Dersom du har fullført førstegangstjenesten på et tidligere tidspunkt enn 1. mars 2019, vil du bli midlertidig tilsatt i tidsrommet frem til 1. august 2019.ArbeidsoppgaverUtføre drift av F-35 flysimulatorer med tilhørende systemer herunder ettersyn, reparasjoner og modifikasjoner av hardware, oppdatering av dokumentasjon og oppdatering/utvikling av systemenes softwareKlargjøre simulatorer for flyging, herunder også sammenkopling av simulatorer mot andre simulatorsystemerBistå instruktør/flyger med oppgaver på instruktørstasjonen og utføre styring av simulerte styrkerFaglig oppdatering i forhold til utvikling av aktuelle flysystemerOppdatere/videreutvikle programmerte turer med simulatorKvalifikasjonerGodkjent førstegangstjenesteGodkjent helsekrav og vandelGodkjent fysisk test på styrke og utholdenhet (karakter 4 både på styrketester og løping)Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres STRENGT HEMMELIG før tiltredelseØnskelige kvalifikasjoner:Utdanning og erfaring med drift av datanettverk, data og informasjonssikkerhetSøkere med fagbrev vil bli prioritert. Vi er primært ute etter deg som har utdanning innen IKT servicefag, med dette er ikke et absolutt krav. Relevant yrkeserfaring kan etter vurdering veie opp for manglende formell kompetanse. Grunnleggende spesialistkurs må gjennomføres innen 12 måneder etter tiltredelseVi tilbyrLønn etter Statens lønnsregulativ. Graden i den militære stillingen er Spesialist Other Ranks 2-4 (OR 2-4), (Visespesialist- Ledende spesialist), lønnsramme 32/ alternativ 06 (OR 2), lønnsramme 34/ alternativ 10 (OR 4), lønnstrinn 24-52, pt. kr 314.800 - 456.900 per år. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsettelse. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifisert personell kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.Personell som ikke har et tilsettingsforhold i Forsvaret vil få tilbud om fast tilsetting T35 eller T60 i Luftforsvaret.Det er 6 måneders prøvetid.KontaktinformasjonThomas Harlem, oberstløytnant, 72 51 71 10 May Alice Aannø, oversersjant, 72 51 71 61ArbeidsstedBrekstadNøkkelinformasjon:Annonsør:ForsvaretRef. nr.:53818657 Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Antall stillinger: 3 Søknadsfrist: 18.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4017122186&company_id=3246078932&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Ørland
18.02.2019 Ørland
Presentasjon av stillingen: Vi søker en tidligere offiser eller befal fra enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret med relevant kompetanse til å styrke vår avdeling på Sessvollmoen. Fagbefalet skal som del av en seksjon bidra til understøttelse av avdelingens ledelse. Fagbefalet er fagspesialister og skal støtte seksjonssjef gjennom saksbehandling, analyser, utredninger og rådgivning innen eget fagfelt.Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) er et felles operasjonsstøttesenter for hele Forsvaret. Avdelingen leverer operative logistikk- og støtte kapasiteter til Hæren og Forsvaret. Teknisk avdeling har ledende kompetanse på utvikling og undervisning innen landbasert vedlikehold på våpen-, base- og kjøretøymateriell, samt berging. Teknisk avdeling støtter FLO i materiellprosjekter og utøver fagansvaret på vegne av sjef FKL.ArbeidsoppgaverPlanlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning ved avdelingenI samarbeid med fagpersonell i avdeling, sørge for kompetanseheving, veiledning og støtte til eleveneOppgavene omfatter alle deler av administrasjon og forvaltning av funksjonsrettede kurs og utdanninger. Dette innebærer blant annet koordinering, etablering, planlegging, registrering og sluttføring av kurs/utdanninger i Forsvarets systemer.KvalifikasjonerAnsettelse av stabssersjant/flotiljemester (OR-7) forutsetter normalt 13 års tjenesteerfaring som befal. Relevant sivil arbeidserfaring vil kunne bli ansett som kvalifiserende ift dette kravet til tjenesteFørerkort kl BFagkompetanse teknisk befal/sambandRelevant fagbrev knyttet opp mot utdanningen som gis ved HBS/KP C, eller tilsvarende teknisk utdannelse (fagskole) med fagbrev som telekommunikasjonsmontør, dataelektroniker-faget, elektriker (svakstrøm), serviceelektroniker Eventuelt industrimekaniker, automasjon, eller andre relevante fagbrevDet er ønskelig at du har:Førerkort kl CUndervisningserfaringTil informasjon Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse, bli vurdert som medisinsk skikket og bestå fysiske tester, se vedlegg (utholdenhet og styrke nivå 4). For militære arbeidstakere ansettes man i forsvarsgren og grad og disponeres i stilling. Det er en aldersgrense på 60 år og man plikter å la seg disponere til stillinger i Norge og utlandet etter Forsvarets behov.UtdanningsnivåGrunnleggende befalsutdanning (GBU)Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling.Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.Fleksibel arbeidstid.Lønn etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant/flotiljemester (OR-7), kode 1567, lønnstrinn 51 - 54 pt. kr 449 400 - 472 300, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonKjartan Magne Iversen, Oberstløytnant, 63 92 58 00ArbeidsstedSessvollmoenNøkkelinformasjon:Annonsør:ForsvaretRef. nr.:2019003713 Stillingsbrøk: 100% Heltid Startdato: 01.08.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 18.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4016282327&company_id=3246078966&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Ullensaker
18.02.2019 Ullensaker

Lærling i Forsvaret Lærlinger

Forsvarets er Norges største lærebedrift. Vi har om lag 600 lærlinger fordelt på 30 fagområder i alle forsvarsgrener over hele landet.  Vi gir fagopplæring på et høyt nivå kombinert med varierte oppgaver i Norges mest spennende organisasjon. Når du er ferdig med læretiden vil du sitte igjen med gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor ditt fagområde.  Forsvarets lærlingordning gir deg mulighet til å få mer ut av læretiden din. Hos oss kan du velge mellom tre ulike veier for å oppnå fagbrevet. For deg som forsatt går på videregående er det også mulig å gjennomføre prosjekt til fordypning ved en av våre avdelinger. Klikk deg inn på de ulike lærlingordningene for å få en oversikt over hvilke lærefag hver enkelt ordning tilbyr. Lærling med førstegangstjeneste Her kombinerer du læretiden i Forsvaret med gjennomføring av førstegangstjenesten.  Læretiden strekker seg normalt over to år, hvor det blir inngått lærekontrakt med Opplæringskontoret for Forsvaret. Denne ordningen gir deg mulighet til å avtjene førstegangstjenesten parallelt med læretiden det første året, mens du det andre året har status som ansatt i Forsvaret. For mange betyr dette at de sparer ett år. Lærling med lederutdanning  Her kombinerer du læretiden i Forsvaret med gjennomføring av befalsskole.  Når du tar lærling med befalsutdanning kombinerer du læretiden med befalsutdanning. Utdanningen gir lederutdanning, fagbrev, generell studiekompetanse og førstegangstjenesten inkluderes.  Lærling med sivile vilkår  Her gjennomfører du læretiden som sivilt ansatt i Forsvaret, og kombinerer ikke læretiden med noe militær tjeneste. Sideinnhold Forsvaret tar også inn sivile lærlinger til verkstedene våre. Dette er verksteder for skipsvedlikehold og vedlikehold av Forsvarets landmateriell, og du vil gjennomføre læretiden ved en av avdelingene til Forsvarets logistikkorganisasjon Vedlikehold.
Antall lærlinger
600
Les mer

Rekrutteringskalender

 • FEB 18
  2019
  23 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Forsvaret

Adresse

0015 Oslo