<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens vegvesen Rådgivar Lokal IT

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Er du den me ser etter?

Me søkjer deg som er motivert for å jobba med IT og menneske, og som held deg oppdatert på teknologi utviklinga. Lokal IT har ansvar for 2.linje teknisk brukarstøtte, IT-utstyr på kontorplassen til brukarane og IT-infrastruktur i lokala våre. Me er opptekne av å levera høg kvalitet, god service og brukarvennlege løysingar. Du vil ha ansvar for å yta god brukarstøtte til kundane våre, og dessutan forvalta og drifta IT-utstyret og infrastrukturen i lokala våre. Du vil også vera ein viktig rådgivar på IT-tekniske spørsmål i samband med team og prosjektarbeid.

Seksjonen Lokal IT nordvest er ein del av avdeling Brukernær IT består av fire seksjonar som sørgjer for ein mest mogleg optimal IT-kvardag for sluttbrukarane til etaten. Lokal IT nordvest er ei brukarstøtteeining på 15 kunnskapsrike medarbeidarar fordelt på ni kontorstader. Me leverer tenester knytt til 2. linje teknisk brukarstøtte, IT-utstyr på kontorplassen til brukarane og IT-infrastruktur på kontorlokasjonane. Stillinga har kontorstad Tromsø, og reising internt i Troms og Finnmark fylke i samband med arbeidsoppgåvene må påreknast.

 

Arbeidsoppgåver

Som medarbeidar på Lokal IT leverer du tenester til kontorstadene våre i Troms og Finnmark fylke.

 

Du vil mellom anna jobba med

 • 2. linje brukarstøtte og service
 • Forvaltning av IT-utstyr til tilsette og lokal drift av infrastruktur; skrivarar, nettverk og serverar
 • Teknisk rådgivar for landsdekkjande oppgåver
 • Rådgivar på IT-tekniske spørsmål, til dømes ved etablering og ombygging av kontorlokale
 • Deltakelse og rådgiving i team og prosjektarbeid

 

Kvalifikasjonar

 • IT-utdanning frå universitet eller høgskule (min. 3 år), eller anna relevant utdanning som er nødvendig for å dekkja stillinga
 • Tre års relevant arbeidserfaring er ein fordel
 • Førerkort klasse B

For kandidatar med sterk og allsidig forståing for dei aktuelle fagområda, og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, tilrår me ei autorisert omsetjing av papira og godkjenninga dine frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Arbeidsoppgåvene krev at du har god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk.

 

Me trur du..

 • er god på kundeservice og kommunikasjon med menneske med ulik kompetanse og fagbakgrunn
 • har god IT-teknisk forståing, er opptekne av ny teknologi, læring og kontinuerleg forbetring
 • evner å jobba sjølvstendig, strukturert og effektivt
 • tek initiativ og ser etter stadig forbetring og utvikling innan arbeidsfeltet
 • har godt humør, og er opptekne av å bidra til eit godt arbeidsmiljø

 

Les dette før du søkjer!

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet. 

 

Vi tilbyr deg også desse goda: 

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere 
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse 
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet 
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll 
 • Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår. 

 

Om søknadsprosessen

Krav til søknaden 

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar. 

 

Positiv særbehandling 

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen. 

 

Søkjarlista er offentleg 

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg. 

 

Kontaktperson

Nærare opplysningar om stillinga får du ved førespurnad til seksjonssjef Torbjørn Svein Sundby, tlf. 413 34 973, e-post torbjorn.sundby@vegvesen.no. Ta kontakt for ein hyggjeleg prat!

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 26
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 27
  2024
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 28
  2024
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2024
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 30
  2024
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 31
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 02
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 100%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
21 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne lokaler i Stakkevollveien 41. Vi har i dag 3 operasjonsstuer og
Snarest Tromsø
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
Snarest Lillesand
Er du klar for et interessant år som prosjektingeniør i Ymber-konsernet? Har du nylig fullført, eller nærmer du deg fullført
09.06.2024 Nordreisa
Vi søker en dyktig rådgiver/seniorrådgiver innen fagområdet naturrådgiving.  Vi søker etter deg som har en god grunnkompetanse innen relevant fagfelt, men
30.05.2024 Harstad
Om stillingaDet nasjonale regelverket innan avfall er under omfattande utvikling for å støtte opp om ein sirkulær økonomi og for
02.06.2024 Oslo
Til vår avdeling i Oslo ser vi etter en serviceingeniør innen ventilasjon. Vi bistår kunder over hele regionen med service, vedlikehold, og
Snarest Oslo
Om oss I Bane Nor har me eitt felles mål – å setja spor me er stolte av, som kan
11.06.2024 Ål
I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
11.06.2024 Tønsberg
Vis alle 22.594 ledige stillinger

Fakta om Statens vegvesen