Kongsberg Gruppen

(IKT / Telekom, IT: Hardware / Software, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Konsernet består av følgende fire forretningsområder:

Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime leverer produkter og systemer for posisjonering, navigasjon og automasjon til handelsskip og offshoreinstallasjoner, samt produkter og systemer for sjøbunnskartlegging og overvåkning, og til fiskefartøyer og fiskeriforskning. Forretningsområdet er blant markedslederne innen disse områdene. Les mer

Kongsberg Oil & Gas Technologies
Kongsberg Oil & Gas Technologies leverer teknologi, produkter og service i tilknytning til overvåkning, integrasjon, analyse, simulering, kvalitetssikring og styring av bore- og produksjonsaktiviteter. Les mer

Kongsberg Defence Systems
Kongsberg Defence Systems er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Det omfatter leveranser av produkter og systemer for kommando og kontroll, våpenstyring og overvåkning, kommunikasjonsløsninger og missiler. Kongsberg Defence Systems produserer også avansert kompositt- og engineeringprodukter til luftfarts- og helikoptermarkedet. Les mer

Kongsberg Protech Systems
Kongsberg Protech Systems leverer våpenstyringssysteme PROTECTOR Remote Weapon Station. Les mer

Les mer om Kongsberg Gruppen
Fakta
Hovedkontor
Kongsberg
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:31.01.2018
Arbeidssted :Kongsberg
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:Snarest
Arbeidssted :Horten

Ledige stillinger hos Kongsberg Gruppen

Kongsberg Maritime Subsea, located in Horten is a world leading company in many fields within underwater acoustics and instrumentation. We expect increased activity in the Naval sonar group where we specialise in manufacturing sonars for littoral waters within the segments of Anti-Submarine Warfare, mine and obstacle avoidance, navigation and multipurpose surveillance. We are looking for a qualified person who has the ability to take the Project Manager role in delivery projects, which also includes integration with third party Combat Management Systems, development of software, hardware electronics and mechanics. The position requires security clearance from Norwegian Authorities.    Main tasks: Project management of projects towards military customers. Contract follow-up, planning, reporting, economy control and manage project team of multidisciplinary personnel.      Education and experience: Higher technical education from the civilian or the military education system. Good knowledge about project management practices. Experience from working as a project manager is an advantage.   Personal skills: A positive attitude is highly appreciated. Structured and independent in your work. Solution oriented. Good communication skills and team oriented. Main language is Norwegian but you should master English good both verbal and in writing.   We can offer: Challenging tasks in an international and innovative environment with flexible and good working conditions. Participation within a highly skilled and technology driven business where you will find good opportunities for professional development. Competitive salary and terms.
26.01.2018 Horten
Kongsberg Maritime is world leading manufacturer of equipment for most aspects of maritime operations. Our R&D department has the responsibility for developing new and innovative products within the market segments of seabed mapping, underwater positioning and underwater communications. This position offers an exciting opportunity to work with world class technology in these fields. Our new Embedded SW Developer will join a strong team of devoted product and application engineers, and is expected to further strengthen our team. We deliver mission critical, real-time, high throughput processing solutions, all the way from physical hardware to topside software. We have an agile development process using Microsoft TFS software development support tools. Main tasks Development of software for new and existing products Development of communication protocol stacks System testing on our research vessels   Key areas: Embedded systems typical DSP/ microcontrollers/SoC, sensor interfacing, real time/C++, IoT for deployment on Windows, Linux and VxWorks systems.
26.01.2018 Horten
Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen. KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet. HR-avdelingen er en del av Business Support og har i dag 10 medarbeidere. Gjennom proaktivt arbeid skal vi understøtte bedriftens strategier og mål, samt yte service og bistand til organisasjonen.   Vår nye medarbeider må være innstilt på å bidra bredt i HR-faget, og samtidig ha ansvar for definerte saksområder. Evne til å lytte, finne løsninger, kunne påvirke og gjøre jobben står sentralt. Vedkommende bør trives med å jobbe i spennet mellom operativ og strategisk HR.   Arbeidsoppgavene er varierte og består blant annet av:   Performance Management og utvikling av bedriftens karriereveier Rådgi ledere i spørsmål av personalfaglig art Rekruttering Kompetanseutvikling Gjennomføre og følge opp HR-analyser Faglig støtte i omstillingsprosesser, etablering av selskaper og oppkjøp   Kvalifikasjoner og egenskaper: Som senior HR-rådgiver må du ha forståelse og kunnskap innen HR-fagets bredde. Vi søker deg som har:   Master i HR, Organisasjonspsykologi eller tilsvarende. Kunnskap om arbeidsrett er en fordel i stillingen Minimum 10 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra internasjonal bedrift Personlig autoritet og trygghet. Evne til å stå i komplekse diskusjoner og prosesser er sentralt Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Gode IT-kunnskaper Er dedikert, selvstendig, pålitelig og sterk relasjonsbygger God forretningsforståelse og analytiske evner  Stillingen setter krav til at du kan sikkerhetsklareres i Norge.   Vi kan tilby deg:   En utfordrende jobb i et spennende miljø med høy fagkompetanse Gode karrieremuligheter Konkurransedyktige betingelser
28.01.2018 Kongsberg
Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen. KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet. HR-avdelingen er en del av Business Support og har i dag 10 medarbeidere. Gjennom proaktivt arbeid skal vi understøtte bedriftens strategier og mål, samt yte service og bistand til organisasjonen.   Vår nye medarbeider må være innstilt på å bidra bredt i HR-faget, og samtidig ha ansvar for definerte saksområder. Evne til å lytte, finne løsninger, kunne påvirke og gjøre jobben står sentralt.   Arbeidsoppgavene er varierte og består blant annet av:   Rekruttering og onboarding Oppfølging av bedriftens IA-plan og sykefravær Bistå i gjennomføringen av bedriftens opplæringsprogrammer Utvikling av bedriftens HR-prosesser og HRM-system Rådgi ledere i spørsmål av personalfaglig art   Kvalifikasjoner og egenskaper:   Master/Bachelor i HR, økonom med organisasjonsfag eller tilsvarende. Kunnskap om arbeidsrett er en fordel i stillingen 3-5 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra internasjonal bedrift Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Gode IT-kunnskaper Er dedikert, selvstendig, pålitelig og sterk relasjonsbygger  Stillingen setter krav til at du kan sikkerhetsklareres i Norge.   Vi kan tilby deg:   En utfordrende jobb i et spennende miljø med høy fagkompetanse Gode karrieremuligheter Konkurransedyktige betingelser
28.01.2018 Kongsberg
Kongsberg Satellite Services (KSAT) søker etter systemutvikler som vil være med på å utvikle våre fremtidige bakke- og jordobservasjonstjenester. Stillingene er lokalisert i Tromsø Som systemutvikler i KSAT handler det om å gjøre våre kunder fornøyd. Gjennom initiativ, løsningsorientering og kreativitet, der god teknisk forståelse, interesse for teknologi og vilje til å sette seg inn i tekniske utfordringer er viktig. Dette betyr også tett samarbeid med vårt operasjonelle miljø. Våre kunder er spredt over hele verden, med ulike behov, noe som medfører en variert arbeidsdag i form av arbeidssted, utfordringer, språk og kultur. Stillingen inngår i vår avdeling for satellitt operasjoner (SOP) hvor du blir en del av et team på sju personer.  Kvalifikasjoner Mastergrad eller tilsvarende innen informatikk. Vi ser også etter annen relevant utdanning og erfaring. Fortell oss hva du kan! Personlige egenskaper Du må ha et ønske om å ville utvikle og til tider tørre tenke utenfor boksen. Du må trives med høyt arbeidstempo, være i stand til å jobbe selvstendig, samtidig som du også jobber godt sammen med andre. Våre kunder er internasjonale, det betyr at du må være fleksibel med tanke på arbeidstid, tilnærming og metodikk. Vi skal ha høy kvalitet, så du er nøye, liker andre mennesker. Engelsk er vårt arbeidsspråk både muntlig og skriftlig. Om du også Har erfaring med datamodellering og analyse, utvikling av webapplikasjoner, eller mikrotjenester og web API-er så vil vi snakke med deg. Har du ikke det så ta kontakt likevel. Vi ønsker at du liker å være oppdatert på nyere teknologi, fordype deg i koding, og deltar i diskusjoner om hva som er beste løsning.    Hos KSAT får du muligheten til å utvikle deg videre faglig. Du kommer til et miljø med høy kompetanse og et ønske om å levere verdensklasse. Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til   Arne Nylund Director Ground Network E-post arne@ksat.no tlf 77600267 Magnar Slåtto HR Manager E-post magnars@ksat.no tlf 77600272   KSAT legger vekt på å sikre mangfold i bedriften ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekrutteringen. Alle som ansettes i KSAT må sikkerhetsklareres.Søknader sendes elektronisk via www.kongsberg.com, Job Vacancies. Last inn CV, motivasjonsbrev og kopier avvitnemål og relevante attester. Søknadsfrist: 28. januar 2018.
28.01.2018 Tromsø
Som Prosjektleder innenfor jordobservasjonstjenester vil du få ansvar for planlegging, oppsett og oppfølging av leveranseprosjekter til våre kunder innenfor olje- og energibransjen, miljøvern- og offentlige organisasjoner. Tjenestene omfatter i hovedsak satellittbasert deteksjon av oljeutslipp, skipstrafikk og sjøis. Våre prosjektledere har også ansvar for etablering av nye satellittbaserte tjenester, samt videreutvikling og forbedring av eksisterende tjenester. Prosjektlederne jobber i team og er en del av et sterkt og spennende fagmiljø. Stilingen rapporterer til Director Programs – Energy Environment and Security.  Arbeidssted er Tromsø.   Arbeidsoppgaver: Ansvar for flere parallelle tjenesteprosjekter og sikre leveranser i henhold til kundenes krav og forventinger. Oppfølging av eksisterende kunder, inkludert mersalg. Støtte salgsteamet med faglig ekspertise og utarbeidelse av teknisk dokumentasjon i forbindelse med nye tilbud og prosjekter. Lede tverrfaglige team sammensatt av systemutviklere og operasjonelt personell, samt være kontaktpunkt mot våre R&D partnere  Etablere og lede markeds- og tjenesteutviklingsprosjekt som skal bidra til videreutvikling og forbedring av våre tjenester med spesiell fokus på oljetjenesten.   Kvalifikasjoner: Høyere utdannelse på Master/Siving nivå, gjerne innen Fjernmåling, GIS eller lignende Kunnskap om jordobservasjonssatellitter og anvendelse av disse. Kjennskap til maritime anvendelser er en fordel Relevant prosjektledererfaring Det er en fordel med kjennskap til bildebehandlingsteknikker og software som ESA SNAP, ENVI, GDAL Der er en fordel med kjennskap til GIS applikasjoner (ArcGIS, QGIS) Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig   Personlige egenskaper: Gode koordinerings og kommunikasjonsevner Strukturert og løsningsorientert Kundeorientert fokus og like å jobbe i team Faglig engasjert     Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til: Line Steinbakk, Director Programs & Orderdesk . E-post: line@ksat.no Tlf: 77 66 13 85 Magnar Slåtto, HR Manager. E-post: magnars@ksat.no Tlf: 77 60 02 72   KSAT legger vekt på å sikre mangfold i bedriften ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekrutteringen. Alle som ansettes i KSAT må sikkerhetsklareres.   Søknader sendes elektronisk via www.kongsberg.com, Job Vacancies. Last inn CV, motivasjonsbrev og kopier avvitnemål og relevante attester. Søknadsfrist: 28. januar 2018.
28.01.2018 Tromsø
Vi har ledig flere utfordrende og spennende stillinger som systemingeniør i KSAT. Som en del av et høykompetent team vil du designe, klargjøre, drifte og vedlikeholde systemer for kommunikasjon med satellitter i polare baner. Siden våre systemer er lokalisert rundt om i hele verden, og opererer på 24/7 basis, vil du måtte påregne en del reising og arbeid utenfor normal arbeidstid.   Oppgaver • Design av nye systemer for kommunikasjon med polarbanesatellitter• Testing, verifikasjon, drift og vedlikehold av systemer.• Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon, som systembeskrivelser og prosedyrer• Samarbeid med kunder og leverandører   Kvalifikasjoner• Sivilingeniør eller ingeniør, eventuelt relevant erfaring fra tilsvarende arbeid   Personlige egenskaper• Du må kunne jobbe selvstendig og være fleksibel og løsningsorientert• Du må få jobben gjort til avtalt tid• Du må ha gode formidlingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.• Du må ha meget god orden og oversikt• Du må være resultatorientert   Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til: Tor Espen Lynum, Director GN Engineering. E-post: torespen@ksat.no Tlf: 77 60 02 82 Magnar Slåtto, HR Manager. E-post: magnars@ksat.no Tlf: 77 60 02 72   KSAT legger vekt på å sikre mangfold i bedriften ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekrutteringen. Alle som ansettes i KSAT må sikkerhetsklareres.   Søknader sendes elektronisk via www.kongsberg.com, Job Vacancies. Last inn CV, motivasjonsbrev og kopier avvitnemål og relevante attester. Søknadsfrist: 28. januar 2018.
28.01.2018 Tromsø
We are seeking a Project manager for our Earth observation services. The role carries responsibility for set up and oversight of multiple service delivery projects and a keen eye for new solutions and opportunities.  Our Project Managers are expected to establish a strong relationship with our clients, and clearly communicate and present KSAT’s unique areas of expertise, which includes satellite-based oil spill detection, vessel detection, and ice detection services. The selected candidate will be part of a highly professional team that serves a global market. The position will report to the Director Programs -Energy, Environment & Security.   Main responsibilities: Managing a portfolio of service delivery projects and ensuring fulfillment of contractual obligations towards our clients Customer caring and after sales activities Providing technical support to our Sales team Managing IT/system developers in service set up and service development projects Supporting development of existing and new EO-services, focusing on the KSAT oil service. Managing service development projects, writing project proposal, interfacing and working in partnership with R&D partners   Qualifications/Skills: Master of Science degree (Remote Sensing, GIS or similar) Technical knowledge of satellite Earth observation and use of EO data – experience with Maritime applications is beneficial Experience from managing product/service development projects Experience with image processing techniques and processing software is beneficial (ESA SNAP, ENVI, GDAL) Experience with GIS applications is beneficial (ArcGIS, QGIS) Experience from operational industries and customer-facing roles is beneficial Command of English is mandatory, oral and written   Personal Qualities: Team player with good communication and collaboration skills Self-driven and result oriented Good business understanding and customer mind-set Enthusiasm for global travel and spontaneous pursuit of new opportunities   Applicants must be eligible for Norwegian security clearance. The workplace will be Tromsø.  
28.01.2018 Troms

Internship

Summer Internship i Kongsberg Gruppen

Would you like a taste of how your working day as an engineer may turn out? As a summer job student in one of KONGSBERG’s technical departments, you will work with our engineers and help them with their daily challenges. KONGSBERG offers exciting opportunities whether you are interested in working with oil & gas-, marine-, defence- or space technologies. The summer jobs are intended for those studying technical subjects. We offer summer jobs at several of our locations.   Summer Project   In the summer project students from different branches of science work closely together to solve a technical challenge. The project has a defined goal, but it is left to the team members to draw up project plans and to decide how the task is to be resolved. As a member of the team you will therefore develop both your technical skills and your ability to cooperate and make plans in order to finalize a product by a given deadline. KONGSBERG’s summer project is targeted at students who have completed at least two years of their studies and who have an academic background in the field of electronics, software, cybernetics, systems engineering, mechanics, process, physics, mathematics or project management. The summer project is called Local Hawk and involves the further development of an autonomous UAV system with airframe, sensors, ground system, computer system and algorithms. To be considered for both the summer project and summer job in a technical department, you need to send in two seperate applications.   
Antall interns
50 (flere)
Sted
Kongsberg

Lærlinger

Lærling i Kongsberg Gruppen

KONGSBERG tilbyr i samarbeid med Volvo Aero Norge og FMC Technologies et unikt opplæringsprogram for lærlinger via utdanningsselskapet K-Tech (Kongsberg Technology Training Centre AS). Vårt mål er å utdanne Norges beste fagarbeidere! 
Antall lærlinger
10 (flere)
Sted
Kongsberg

Rekrutteringskalender

 • JAN 26
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 28
  2018
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Videoer

We are an international technology corporation that delivers advanced and reliable solutions that improve safety, security and performance in complex operations and during extreme conditions. We work with demanding customers in the global defence, maritime, oil and gas and aerospace industries.
Fra skoleteori til praksis hos Kongsberg. Her er studentene vi har plukket ut til årets sommerjobber. Nå starter seks spennende uker hvor teori fra skolebenken skal omsettes til praktisk teknologiutvikling.

Fakta om Kongsberg Gruppen

Adresse

Kongsberg Gruppen ASA
Postboks 1000
3601 Kongsberg