(KarriereStart.no):

 

– Jeg har alltid har hatt en interesse for alt som har med kropp og helse å gjøre, og har visst at jeg ville bli lege siden jeg var 14-15 år gammel.

 

– Men så skjedde livet, jeg traff mannen min, og så ble det barn og familie først. Jeg fikk aldri ut fingeren, sier Joanna Lankut (39).

 

Lankut har to barn, den yngste er nå 14 og den eldste 19 år gammel. Hun har utdanning i teknisk tegning, og jobbet i mange år sammen med ektemannen som er snekker og driver snekkerfirma.

 

– Til slutt fant jeg ut at jeg ville prøve meg på medisinstudier allikevel, sier Lankut.

 

Lankut har tatt en bachelorgrad i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo. Hun studerer nå medisin ved Medical University of Łódź (MUL), og har fullført tre av fire år av fireårsprogrammet ved universitetet.

 

– Du må ha en bachelor i medisin/ pre-med, eller en bachelor i anatomi, kjemi eller andre teknisk-medisinske fag for å få lov til å gå fireårsprogrammet i Polen, forteller Lankut.

 

 

LES OGSÅ: Iselin studerer økonomi i USA

 

Valgte å studere medisin i Polen

– Atlantis er en privatskole og koster penger, men det er et bra program. Vi var godt forberedt til fireårsprogrammet i Polen, sammenlignet med studenter som hadde tatt andre vitenskapelige bachelorgrader.


 

Lankut tok først opp fag på Lørenskog videregående skole, med plan om å søke seg inn på medisinstudiene etterpå. På Lørenskog vgs traff hun en som informerte henne om Atlantis. Hun bestemte seg da for å studere her først og så ta fire år med medisinstudier i Polen. Å studere medisin i Polen var et lett valg for Lankut.

 

– Jeg er polsk selv, så det var enklere med tanke på både språk og kultur, sier Lankut.

 

Lankut syns det er spennende å studere medisin. Hverdagen er veldig variert og hun forteller at du som lege aldri er ferdig utdannet.

 

– Du kan utvikle deg hele tiden og så mye du vil. Det er ingen begrensninger. Hvordan du utvikler deg kommer helt an på retningen du velger å gå, forteller hun.

 

LES OGSÅ: Hvordan studere effektivt

 

En enkel søknadsprosess

Lankut forteller at det var en enkel søknadsprosess for å søke medisinstudier i Polen, og at det meste ordnes av Atlantis, som har en avtale med universitetet.


 

– Det var en enkel søknadsprosess, med et Skypeintervju i stede for opptaksprøve, forteller Lankut.

 

For å komme inn på medisinstudiet i Polen må du ha minimum C eller 4 i snitt etter å ha fullført bachelorgraden ved Atlantis.

 

– Når du har bestått alle eksamenene, sender skolen det meste for deg, som alle vitnemål. Du må bare fylle ut noen skjemaer på skolens nettsider, levere kopi av passet ditt og betale 200 euro for inntaksprosessen, forteller Lankut.

 

 

LES OGSÅ: Prokrastinering og hvordan du kan unngå det

 

Har ikke studielån

Medisinutdanningen i Polen er en av de billigste i Europa. Lankut betaler cirka 6000 euro i skolepenger per semester, totalt 48.000 euro for fire år.

 

– I tillegg har universitetene i Polen et godt rykte og de er høyt rangert, forteller Lankut.

 

Lankut og familien har selv valgt å dekke alle utgiftene ved medisinstudiet.

 

– Vi har selvfølgelig måttet leve billigere enn vi har gjort tidligere, og gitt avkall på dyre ferier, sier hun.

 

Med tiltakene familien har gjort for å spare penger, så har det gått akkurat. Hun forteller at det har vært både fordeler og ulemper med å ikke ha studielån.

 

– Jeg har måttet gi avkall på ting hjemme, samtidig som jeg ikke har en million i studielån etter studiene, sier Lankut.


– De fleste andre studenter har studielån, og stipendet holder lenge her i Polen.

 

LES OGSÅ: Slik får du praktisk erfaring

 

Kombinerer studentliv og familieliv

Lankut forteller at det har vært utfordrende å kombinere studentlivet og familielivet, men at familien har fått det til å fungere.

 

– Jeg pendler hjem med fly nesten hver eneste helg og i alle ferier. Det er ganske billig å fly fra Polen og jeg har brukt rundt 8-9000 kr på flybilletter per år, forteller Lankut.

 

– Det krever god planlegging for å få alt til å fungere. Jeg har måttet gi avkall på mye, og det er slitsomt å pendle til Norge hver eneste fredag, og reise tilbake til Polen på søndag eller mandag. Du må være villig til å sette livet på «hold» skal du klare det, sier Lankut.


 

Det andre året Lankut studerte i Polen hadde hun med seg sin yngste datter, som gikk på internasjonal, engelsktalende skole og nå snakker flytende amerikansk. I Polen tok datteren fag som kjemi, biologi og matte, og overgangen til ungdomsskolen i Norge ble derfor enkel.

 

 

LES OGSÅ: Aurora studerer medisin i Polen

 

Lange dager på universitetet

Det er hardt å gå fireårsprogrammet ved Medical University of Łódź, og alt av undervisning foregår på engelsk. Fagene og opplegget varier de ulike studieårene. Førsteåret hadde Lankut blant annet histologi, anatomi, fysiologi og biokjemi. Det var mye teori, sammen med hele trinnet og studenter fra seksårsprogrammet i medisin.

 

– Vi hadde også seminarer med vårt eget trinn, vi er fire grupper/klasser på trinnet, og klasser med gruppen, som består av 10 personer, forteller Lankut.

 

Hun forteller at det er lange dager, og at du må være motivert og klar for å gi hundre prosent for å kunne gå fireårsprogrammet.

 

– Noen ganger har vi skole fra kl. 08:00 til 20:00. Det er også mange prøver, ukesprøver og quizer, og du samler opp poeng for å kunne ta tentamener og eksamener, forteller Lankut.

 

– Konteeksamen er vanligvis én uke etter ordinær eksamen og det kan være vanskelig å komme videre til neste år om du stryker på eksamen. Det kreves mye av studentene her i Polen.

 

LES OGSÅ: Mari studerer medisin i Danmark

 

Mange ulike fag

Andreåret hadde Lankut blant annet patologi (sykdomslære), farmakologi (lære om medisiner), akuttmedisin og litt praksis på sykehuset.

 

– Vi hadde også Physical diagnostics, der vi lærte hvordan vi skulle undersøke pasienter. Vi lærte å undersøke hjerte og lunger, først gjennom simulering og på hverandre, så på pasienter på avdelingene. Vi lærte å gjøre et elektrokardiogram (EKG), hvor de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet undersøkes, forteller Lankut.

 

– I tillegg hadde vi labratory diagnostics, hvor vi analyserte blodprøver, og flere småfag.

 

 

LES OGSÅ: Kari studerer medisin i Latvia

 

Mye praksis de siste årene av studiet

Tredjeåret har medisinstudentene i Polen mange store fag, som indremedisin, pediatri (barnesykdommer) og allmennmedisin.

 

– I tillegg har vi hatt psykiatri, gynekologi og fødsel, kirurgi, nevrologi, og mindre kurs i ting som øre/nese/hals, forteller Lankut. Det tredje året følger medisinstudentene et blokksystem og har ti uker med hvert fag.– Vi er mye rundt på avdelingene på sykehusene. Vi har gjerne litt undervisning først og så tilbringer vi dagene i grupper på avdelingene sammen med en lege, forteller hun.

 

Lankut begynner på sisteåret av medisinstudiet i Polen i september. Det siste året er kun praksis, hvor du kan ta seks uker på et universitetssykehus i Norge.

 

LES OGSÅ: Sommerinternship i DNB

 

Kommunikasjon med pasienter er viktig

Det er mye fokus på god kommunikasjon med pasientene, og medisinstudentene i Polen tar kurs i kommunikasjon, både første, andre- og tredjeåret.

 

– Det er viktig å ha tid til pasientene og snakke med dem. Hvordan man kommuniserer med pasientene varierer ofte med sykehus og avdeling, og hvordan de er organisert, sier Lankut.

 

I Polen har pasientene mer respekt for legene, og det er ofte de som bestemmer om studenter skal få komme og observere pasienten.

 

– I Norge ville en pasient blitt spurt om det var greit at 2-3 studenter kom inn for å observere. I Polen kommer det ofte opp til 8 studenter inn på et rom, og det er lav terskel for å få være med på undersøkelser. Det er positivt for studentene, men ikke alltid for pasientene, forteller Lankut.

 

 

LES OGSÅ: Helene er intern i NCC

 

Annerledes å studere medisin i Polen

– Kulturen er annerledes i Polen. De har andre rutiner og andre måter å gjøre ting på, men fordi jeg er fra Polen selv, så kjente jeg til kulturen, språket og utfordringer man kan møte på, sier Lankut.

 

– I tillegg er vi 12 studenter fra Atlantis, så det er alltid noen å støtte seg på.

 

Lankut forteller at professorene og foreleserne i Polen er mer formelle, og strenger enn de er i Norge. De omtales alltid som Mr./Mrs. og skal vises respekt.

 

– Alt med skolen er formelt i Polen og det kan være tungvint å for eksempel søke om fritak.

 

– De er også veldig detaljorienterte når de retter prøver. En på trinnet har en søster som studerer medisin i Norge, og sammenlignet med prøvene hennes, så er det stor fokus på detaljer her. Da hender det at de ikke ser de store sammenhengene, sier hun.

 

Lankut mener at språk og begreper er den største utfordringen når du skal jobbe som lege i Norge, etter å ha studert medisin i Polen.

 

– I Polen bruker vi engelske medisinske begreper. I Norge brukes norske begreper og uttrykk. Det tar tid å koble opp hjernen til norsk i stede for engelsk, forteller hun.


 

– Jeg måtte Google flere uttrykk i begynnelsen, men det går seg til og du lærer fort.

 

LES OGSÅ: Lone er sommerstudent i Rambøll

 

Får et internasjonalt nettverk

Lankut forteller at mange norske studenter søker seg til Polen. Hun anbefaler studenter som ikke har karaktersnittet for å studere medisin i Norge å studere her.


– Her har du råd til å leve av studielånet, du får oppleve en annen kultur og prøve å leve i utlandet. Er du 20 år gammel, så har du ikke noe som holder deg igjen hjemme, sier Lankut.

 

Som medisinstudent i Polen studerer du sammen med studenter fra hele verden. Lankut forteller at utveksling gjennom ERASMUS-programmet er populært på universitetet, og at disse studentene har tatt hele kurs sammen med medisinstudentene.

 

– Vi har hatt studenter fra Jerusalem, Spania, Portugal, med flere! Det er en miks av kulturer på universitetet. Det er et pluss at du kan se hvordan rutiner og undersøkelser er i andre land, sier hun.

 

– Det holdes også konferanser rundt omkring i Europa, spesielt i Tyskland, hvor du kan møte leger, studenter og bygge nettverk.

 

USA er lukket for europeiske medisinstudenter etter studiene, og det kreves egne inntaksprøver (kalt step 1, 2 og 3) for å kunne praktisere her.

 

– En europeisk grad er ikke gyldig i USA. Opptaksprøvene er dyre, og koster rundt 200.000 kr totalt, forteller Lankut.

 

 

LES OGSÅ: Jørgen og Tommi er interns i Kongsberg Gruppen

 

Anbefaler andre å kontakte norske studenter i Polen

Lankut er leder i ANSA i Łódź. Hun råder andre studenter til å melde seg inn her og å oppsøke det norske miljøet i byen der de studerer.

 

– Finn deg allierte, andre nordmenn eller studenter fra andre land. Det er tøft å studere medisin i Polen og du trenger noen å støtte deg på, sier Lankut.

 

– Ta deg pauser, ikke bare gjør skole 24/7, og kom deg ut og møt andre! Det er veldig viktig.

 

Andre studenter kan også hjelpe deg med å finne det beste stedet å bo. Ofte er universitetet spredt utover byen, og det kan ta opp til én time å komme seg fra fag til fag. Da er det viktig å velge riktig sted å bo.

 

– Det kan også være lurt å være tidlig ute med å skaffe seg leilighet, da Łódź er en stor studentby. Ellers kan det bli dyrt å leie, sier Lankut.

 

LES OGSÅ: Derfor bør du bli med i en studentforening

 

Lær deg polsk

Lankut anbefaler alle internasjonale studenter å lære seg litt polsk.

 

– Dessverre har ikke alle polakkene engelsk på skolen eller de samme mulighetene vi har til å lære seg engelsk. Å kunne litt polsk gjør det enklere å jobbe på sykehusene og å kommunisere med pasientene, forteller hun.

 

– Jeg skjønner polsk og får mye ut av sykehushverdagen i Polen, men mange studenter forstår ikke nok til å følge med ordentlig.

 

Det kan i tillegg være lurt å øve seg på engelsken før man skal begynne å studere, da all undervisning foregår på engelsk, og du i tillegg skal lære engelske medisinske termer.

 

 

LES OGSÅ: Caroline og Pirasant er interns i PwC

 

Jobber på Ullevål sykehus med studentlisens

Lankut jobber nå på Ullevål sykehus, og har en studentlisens som gjør det mulig for henne å jobbe før hun er ferdig utdannet. Hun har tidligere også hospitert ved Kongsvinger sykehus og Rikshospitalet.

 

Lankut mener at det er viktig å hospitere på norske sykehus når du fortsatt er under utdanning, for å få en fot innenfor det norske helsesystemet.

 

– Det er få turnusplasser, så det er viktig å få jobbe med studentlisens det siste året du er under utdanning, sier hun.

 

– Du får være i kontakt med norske pasienter, og utføre behandlinger og undersøkelser. Det vokser du mye på, og det er erfaring du ikke får noen andre steder.

 

På Ullevål jobber Joanna på thoraxkirurgisk avdeling, hvor pasienter undersøkes og opereres i lunger eller hjerte. Lankut jobber med innkomster på avdelingen, gjør generelle undersøkelser, og klargjør pasienter som allerede er ferdig utredet, før operasjoner.

 

– Jeg sjekker at de er friske på det gjeldende tidspunktet og at kirurgene har det de trenger av informasjon, sier Lankut.

 

– Det er veldig spennende, gøy og lærerikt. Selv om du har en overlege som sjekker at du gjør det du skal, så er det jeg som gjør alt av undersøkelser.

 

LES OGSÅ: Camilla er intern i ABB

 

Ville bli nevrokirurg

Lankut forteller at hun egentlig planla å bli nevrokirurg etter studiene, men at hun nå ikke ønsker å bli dette lenger.

 

– Ting er ofte ikke det man tror de er, og jobben er mer enn man tenker at den skal være. Jeg er i en alder nå hvor jeg setter trivsel høyest, og dette er avgjørende for mitt valg av spesialisering og avdeling, sier hun.

 

– Per dags dato syns jeg kirurgi er spennende, men det endrer seg kanskje om et halvt år.

 

Lankut forteller at hun gleder seg til å begynne å jobbe etter studiene, men at man aldri kan føle seg helt klar for å bli lege.

 

– Å ha ansvar for andre mennesker er skummelt, men dette er en følelse jeg tror alle sitter med i begynnelsen. Du har mye praksis det siste året, der du kan repetere det du har lært, og det blir forhåpentligvis lettere etter hvert, forteller hun.

 

LES OGSÅ: Et internship gir personlig og faglig utvikling

 

Skal ha turnus i Norge

Etter fullførte studier skal Lankut ut i turnus. Hun mener at sykehuset man får turnus på ofte er avgjørende for hvor man ender opp med å jobbe etter studiene. Det er opptak for turnus to ganger i året, og det er få plasser.

 

– Jeg kjenner flere som har måttet vente to til tre runder for å få plass, spesielt om du ikke har muligheten til å flytte på deg og ha turnus i distriktene, grunnet familie og forpliktelser, sier Lankut.

 

– Det er trist at du kan risikere å måtte vente lenge på turnusplass.

 

Lankut forteller at det nå er legemangel i Norge og det skrives om i media at det er mange fastleger uten ledige plasser.

 

– Samtidig blir det ikke flere plasser på medisinstudiet i Norge. I tillegg gjør dokumentasjonskrav og rot i systemet at ting tar mye tid, forteller hun.

 

– Regjeringen har lovet flere turnusplasser, så det blir spennende å se hvor mange plasser det er snakk om.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet