(KarriereStart.no):

Til tross for gode rammevilkår, er nordmenn noen av det internasjonale arbeidsmarkedets minst villige til å starte egen virksomhet. Kun to av ti nordmenn svarer at de vurderer å slutte i jobben for å bli sin egen arbeidsgiver, i følge en fersk rapport fra bemannings- og rekrutteringsselskapet Randstad. Dette er langt under det globale gjennomsnittet på 56 prosent.

 

Noen flere, 28 prosent av de spurte, sier de vil starte for seg selv dersom de mister sin nåværende jobb.

 

– Norge fremstår i undersøkelsen som et av de beste og tryggeste landene å starte gründervirksomhet i, der myndighetene legger godt til rette for entreprenørskap. Bare Sveits scorer høyere enn oss i Europa når folk blir spurt om landets de bor i er et godt sted å starte egen virksomhet, forteller administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

 

Syv av ti nordmenn synes norske myndigheter aktivt støtter gründerbedrifter, og her scorer vi over det globale gjennomsnittet.

– De fleste nordmenn synes det er tryggere å motta fast lønn, sier Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad Norge.

FOTO: Randstad Norge

 

 – Likevel drømmer bare én av tre av oss om å bli gründer, og det er et interessant paradoks. Norge er altså et av landene med best forutsetninger for å skape noe nytt, men vi er blant de som er minst villige til å satse. Det sier antagelig mye om nordmenns søken etter trygghet, og om lav arbeidsledighet og våre gode lønns- og sosiale ordninger, sier Bøe.


 

Ledende gründerøkonomier som India, Kina, USA og Malaysia er landene der arbeidstagerne gir sterkest uttrykk for myndighetens gode støtte til entreprenørskap. Også Norge og Danmark scorer høyt, mens Sverige ligger et lite hakk bak. Aller størst lever gründer-drømmen i India, der over halvparten av de spurte sier de ville vurdert å slutte i jobben for å starte for seg selv.

 

57 prosent av deltagerne i undersøkelsen på global basis, sier de ville elsket å være gründer, men at risikoen for å mislykkes er for stor. Menn er jevnt over noe mer betenkt over denne risikoen enn kvinner, mens yngre respondenter (18-34 år) er mer redde for feiltrinn enn ansatte mellom 55 og 67 år.

LES OGSÅ: SoCentral - et sted hvor idéer kan vokse: Møt daglig leder Thomas Berman


 

– Det er også interessant å se at viljen til å være med på å skape noe nytt blir større, jo mer arbeidserfaring de spurte har og jo eldre de blir. Dette er et spennende signal, siden Norge har et økende behov for at folk forblir stadig lengre i yrkeslivet, sier Bøe.

 

Funnene i undersøkelsen samsvarer med tidligere studier og undersøkelser som Randstad har gjort om gründervilje og entreprenørskap blant norske arbeidstagere.

 

– De fleste nordmenn synes det er naturlig nok det er tryggere å motta fast lønn fremfor å risikere å skape noe selv. Og mange har nok fått med seg at så mye som 75 prosent av norske bedrifter som startes opp, går konkurs i løpet av fem første årene. Men vi ser likevel en økende tendens til at stadig flere ønsker å være sin egen sjef hvis de kunne og hadde våget – også i Norge, sier Eivind Bøe.

LES OGSÅ: Slik danner du enkeltpersonforetak

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger