(KarriereStart.no):

– Jeg er glad for at Norge gjør det bedre på denne målingen. Forsking og innovasjon kan få fram nye ideer og løsninger. Det er viktig for å skape og sikre arbeidsplasser, og legge grunnlaget for at vi kan leve gode liv, sier næringsminister Monica Mæland.

 

Europakommisjonen rangerer hvert år de europeiske landene etter hvor innovative de er. I European Innovation Scoreboard for 2017 går Norge fra en 16. plass til en 12. plass. For første gang er vi regnet som en sterk innovatør, sammen med land som Belgia, Frankrike og Østerrike.

 

– EU sier at Norge har gode rammevilkår for innovasjon. Vi har en kompetent arbeidsstyrke og et godt system for forsking. Dette er område vi satser på. Regjeringen har gjennomført en historisk satsing på forsking og innovasjon. I år bevilger vi over 3 milliarder kroner mer til næringsrettet forsking og innovasjon enn i 2013, sier Mæland.

 

Sveits, Sverige, Danmark og Finland går helt til topps i målingen.

 

– Det er bra at vi kan måle oss mot andre land og finne ut hvor vi er gode, og hvor vi kan bli bedre. Det kan gi inspirasjon og nye ideer for norsk næringsliv, sier Mæland.


 

Sammen med European Innovation Scoreboard legger Europakommisjonen frem Regional Innovation Scoreboard. Rapporten skildrer innovasjonsevnen i mindre regioner. Trøndelag er på 20. plass og blant de 25 beste regionene i Europa, av til sammen 220 regioner. Det er blant annet tilgangen på godt utdannet arbeidskraft, de små, innovative foretakenes evne til å samarbeide og offentlige og private investeringer i forsking og utvikling (FoU) som gjør at Trøndelag kommer ut som en av de mest innovative regionene i Europa.

 

Også Oslo og Akershus blir omtalt som innovasjonsledere i rapporten.

 

En av grunnene til at Norge stiger på målingen er at Statistisk sentralbyrå endret sine mål på innovasjonsaktivitet da de la om undersøkelsen sin for noen år siden. I tillegg har Europakommisjonen endra sammensettingen av noen av indikatorene, som også slår positivt ut for Norge sin del.

LES OGSÅ: Konkurser 2016: Fylkene med flest og færrest bedriftskonkurser

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger