(KarriereStart.no):

Statistisk Sentralbyrås rapport «Nyetablertes foretaks overlevelse og vekst, 2007 – 2012» avslører at kun 30 prosent av alle nyoppstartede foretak fortsatt er aktive etter fem år. Av foretakene som ble etablert i 2011 hadde hele 48 prosent falt fra det første året.

 

– Få lager forretningsplan

Kjerstin Braathen i DNB og Eirik Kollerø i Bedriftsforbundet mener det er flere grunner til at det er vanskelig å overleve med nye bedrifter.


Uflaks, for dårlig nettverk og for liten fokus på økonomien er blant årsakene. Braathen kan også avsløre overfor Aftenposten.no at mange unge gründere dropper noe så grunnleggende som forretningsplanen, før de starter sin egen bedrift.


– Vi ser også at det er relativt få som lager en forretningsplan før de starter sin egen bedrift, sier hun til aftenposten.no.


– En forretningsplan er nyttig både å lage og ha fordi du må gå igjennom mange problemstillinger og du må finne gode løsninger til disse.


Hun legger også vekt på viktigheten av å ha kontroll på økonomien når du starter for deg selv, både for bedriftens økonomiske fortjenestes skyld, og for omdømmet.


 

LES OGSÅ: Disse gründerne gjorde suksess i ung alder

 

Vanskeligst i hovedstaden

Ifølge SSBs rapport var det kun 25,7 prosent av bedriftene i Oslo som overlevde de fem årene fra 2007 til 2012. Sogn og Fjordane hadde høyest overlevelsesgrad, med 37,5 prosent.


Det er aksjeselskapene som gjør det best. 44,4 prosent av dem fortsatt var i drift i 2012, mens kun 22,5 prosent av enkeltmannsforetakene fortsatt var aktive.


Rapporten viser også at bedriftene med flest ansatte har størst sjanse for å overleve.

 

Må forsøke flere ganger

Selv om statistikken ser dyster ut, er Eirik Kollerø i Bedriftsforbundet svært positiv til at man velger å starte egen bedrift.


Han sier forteller Aftenposten.no at det utelukkende er positivt at mange godt etablerte og suksessfulle bedrifter i dag, har mange forsøk bak seg før de lykkes.


– De som starter egen virksomhet tar stor personlig risiko. Derfor er det et sunnhetstegn for vår økonomi at mange tar sjansen. Nye virksomheter skaper arbeidsplasser og kommer forbrukerne til gode med nye løsninger og konkurransedyktige priser, sier han.


 

SE VIDEO: Slik kommer du i gang med gründerdrømmen

 

Dette må du ha med i forretningsplanen din:

1. Oppsummering: Oppsummer ideen bak bedriften og fortell leseren klart og tydelig hva som er målet ditt.

 

2. Introduksjon: Introduser leseren for bedriften og konseptet bak.

 

3. Markedsstrategi: Markedsstrategien er resultatet av en markedsanalyse. Her definerer du målgruppen din.

 

4. Konkurranseanalyse: Konkurranseanalysen skal fortelle hvem som er dine konkurrenter, hvilke styrker og svakheter de har, og hvilke fordeler du har.

 

5. Utviklingsplan: I utviklingsplanen presenterer du eventuelle investorer for produktet eller tjenesten og kartlegger utviklingen ut i fra markeds- og konkurranseanalysen.

 

6. Aktivitet- og ledelsesplan: Her kartlegger du hvordan bedriften fungerer i praksis. Du forklarer hvordan logistikken fungerer, hvor de forskjellige oppgavene og ansvar ligger.

 

7. Økonomi: Her setter du opp et fullt budsjett for bedriften.


(Kilde: Entrepreneur.com)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger