(Karrierestart.no):

Kanskje du har startet firma, og mener selv at du har verdens beste idé. Kanskje til og med har produktet ditt klart. Det er vel og bra, men du må også få dette produktet ut til folk, og det aller første folk ser av markedsføringen din, er nettopp navnet på bedriften. Å velge et godt navn blir derfor svært viktig. Det kreative kan være en vanskelig, og valg av navn er også knyttet opp mot en del juridiske utfordringer. Tove Pharo Ronde i Name a Brand tilbyr hjelp med begge deler.

 

- Navnet i seg selv er jo spydspissen i all kommunikasjon ut mot markedet, og bør derfor ikke velges tilfeldig.

 

Ronde påpeker at navnet i seg selv egentlig er tomt, men at det gjennom utarbeiding og markedsføring kan tillegges ytterlige verdier, og blir et nyttig og viktig verktøy i bedriftens profileringsarbeid, allerede fra dag én.

 

Forarbeidet viktig

Ronde mener en bedrift ha klare svar på en rekke spørsmål før man i det hele tatt begynner å vurdere navnevalg. Dette innebærer ting som:

 

  • Hva slags selskap skal det være?
  • Hvilken målgruppe vil man treffe?
  • Hva slags produkt eller tjeneste skal selskapet levere?
  • I hvilke markeder skal selskapet etableres?
  • Skal navnet kun være firmanavn, men også en varemerke?

 

Hun forteller også at det er vesentlig om vi snakker om en monolittisk eller pluralistisk oppbygging av navnet og selskapet. Telenor er et eksempel på det første, der navnet brukes på flere produkter og tjenester, i flere sektorer. Orkla er et eksempel på det siste, der selve bedriftsnavnet brukes lite i markedsføring, mens forbrukeren heller blir kjent med navn som Lilleborg, Nidar og Stabburet.


 

- Det er enklere og billigere å markedsføre ett navn, men med flere, uavhengige navn er man som konsern mindre sårbar om et av merkene kommer borti et eller annet problem.

LES OGSÅ: Forlot en trygg karriere for å satse på gründerdrømmen

 

Navnebrief

Når Name a Brand møter en bedrift, har de allerede utformet en navnebrief, som inneholder spørsmål de vil ha svar på før de går i gang med arbeidet med å finne et navn. I tillegg til det ovennevnte må de vite hvorvidt navnet skal varemerkeregistreres. Hvis det skal det, stilles det strengere krav; blant annet kan ikke navnet være direkte beskrivende for bransje eller kvalitet.

 

- Da blir det vår jobb å finne på et navn som indikerer kjerneverdiene, uten å si det direkte.


 

Tre faser

Ronde forteller oss at navneprosessen typisk har tre faser.

 

Fase 1: Innledende samtaler med kunden. Først får Name a Brand vite alt de trenger å vite om bedriften og deres ønsker om navnet. Deretter samles man i grupper og diskuterer alternativer. Ronde anslår at det normalt utvikles 4-500 navn i denne første fasen.

 

Fase 2: Kontrollfasen, eller “den kjipe fasen”, som Ronde beskriver den. Her sjekkes navnene opp mot navneregistre både i Norge og i utlandet, man sjekker om domener er tilgjengelige, og man vurderer navnet opp mot kjerneverdiene. Her vil de aller fleste navnene falle bort, og man står igjen med 8-12 navn som presenteres for kunden.

 

Fase 3: Presentasjon. Her beskriver man i detalj fordeler og ulemper med de enkelte navnene, hva de henspeiler på og hvordan de kan brukes i markedsføring. Kunden velger så 2-3 navn, som man går videre med til patentstyret. Dette er en lang og forholdsvis kostbar prosess, så det er viktig at navnet da både er tilgjengelig, og i tråd med kundens ønsker.

LES OGSÅ: Dette er Norges beste firmanavn

 

Store og små kunder

Ronde forteller at bedriften både har store og små kunder. Blant de store har vi navn som Ringnes, Tine, Hennig Olsen og Aker Solutions. Samtidig er også nyoppstartede gründere interessante, og Name a Brand tilbyr dem halv pris på produktet, i håp om positiv tilbakemelding og et godt forhold videre dersom bedriften øker i verdi.

LES OGSÅ: Ansatte lykkeligst i små bedrifter

 

Hva er et godt navn?

Det er mange faktorer som spiller inn på hvorvidt et navn på et produkt eller en bedrift er godt eller ikke. Lengden er en av dem.

 

- Det er ingen tvil om at et kort navn er mer praktisk. Det er lettere å sette på små flater, som mobiltelefoner, klær, biler. Federal Express sparte faktisk tusenvis av dollar på å korte ned navnet til Fedex.

 

Navnet bør også se bra ut visuelt. Hvilke bokstaver inneholder kan påvirke design av logo, og vice versa. Kanskje er alle bokstavene lave, eller kanskje begynner og slutter navnet på samme bokstav.

 

Som navnet i forbindelse med fase 2 og 3 ovenfor, er det også ekstremt viktig at navnet er klarert juridisk. Ronde mener at å begynne på markedsføringsprosessen før dette er i mål, er ekstremt risikabelt.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger