(Karrierestart.no)

 

Haugli var en av innlederne på scenen, hvor han holdt et innlegg om digitaliseringens effekt på arbeids- og næringsliv. Han snakket om også viktigheten av å opprettholde internasjonale handelsavtaler og forsterke fremfor å svekke disse.

 

- Utvikling og salg av tjenester blir en stadig større del av økonomien, og da blir vi avhengige av noen vil kjøpe det vi produserer og samtidig gi oss tilgang til sine markeder, sier Haugli.

 

I den norske økonomien er 8 av 10 arbeidsplasser relatert til tjenester, og eksportverdien av dette ligger ifølge SSBs utregninger på 400 milliarder.

 

- Vi har en klar interesse av avtaler som sikrer like spilleregler og åpnere markeder for tjenesteeksport, påpeker Haugli. 

 

86 % av norsk eksport går til EU og USA, mens 70 % av det vi importerer kommer fra disse markedene.

 

- For norsk kunnskapsnæring er det helt avgjørende å ha innpass på disse markedene dersom bedriftene skal klare seg fremover, forteller Haugli. Det er lite trolig at Norge kan forvente fri tilgang på andre markeder uten å tilby det samme i retur. Derfor er den økende motstanden mot Norges deltakelse i forhandlinger om internasjonale handelsavtaler vanskelig å forstå, påpeker han.


 

I den sammenheng ser Abelia-direktøren stort potensiale for nye eksportrettede vekstnæringer i vår nordligste landsdel, og mener at Svalbard kan vokse til å bli et arktisk senter for kunnskaps- og tjenesteproduksjon.

 

- Innenfor marine næringer langs den nordnorske kysten vil det også ligge svært mange muligheter. For å sikre et moderne næringsliv i Nord-Norge er vi derfor avhengig av eksport for disse nye næringene, og da bør det være av stor interesse at Norge sikrer seg gode handelsavtaler, avslutter Haugli.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger