(Karrierestart.no):

– SoCentral er et selskap som brenner for å vise hvordan vi kan få fram nye løsninger på ulike samfunnsordninger, gjennom samarbeid på tvers av ulike bransjer, fag og sektorer.

 

Berman forteller at han kom på ideen med SoCentral da han var blitt far og trillet rundt på datteren sin. Han jobbet på den tiden som konsulent i et IT-selskap, og følte at dette ikke var noe han med stolthet ville kunne fortelle barnebarna. Løsningen ble altså å bli gründer med samfunnsengasjement, og sammen med Cathrine Skar og Håkon Iversen startet han SoCentral i 2013.

 

– Vi har en tro på at det er mange mennesker der ute som har svarene vi trenger, og at utfordringen er å få disse menneskene til å møtes.

 

Berman beskriver SoCentral mer som en inkubator for ideer enn for firmaer; et sted der ideer kan få vokse, hvor det er rom for å tenke stort, og hvor det er rom for å utfordre det etablerte. Per i dag har de rundt 70 medlemmer. Blant dem finner vi Anne Dubrau, som leder Epleslang, og vant prisen for årets sosiale entreprenør 2013. Bedriften tilbyr en arbeidsplass for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samler frukt fra Oslo-hager og lager Norges beste eplemost. Prosjektleder for Edward Munch Videregående Skole brukte SoCentral som utviklingssted for innholdet i skolen. Global Dignity er også medlem, og Oslo kommune har vært innom for prosjektarbeid.


 

Menneskene og bedriftene som er medlemmer av SoCentral har mange forskjellige bakgrunner. Ifølge Berman har de medlemmer fra en alder av 21 og helt opp til 75. Faglig er det også stor bredde. Det de alle har til felles er et engasjement for samfunnet, og konkrete tanker om hvordan man kan gjøre det bedre. Delingskulturen står også sterkt i SoCentral, og mye av grunnen til at medlemmene søker seg til miljøet er at de ønsker å bli satt i kontakt med mennesker som deler ønsker og ambisjoner, men som har forskjellige faglige bakgrunner, og på den måten kan utfylle hverandre.


 

Hva kan SoCentral gjøre for din bedrift?

– For de som er medlemmer i dette miljøet, er vi først og fremst en støttespiller som hjelper med å koble dem til nye nettverk. Det er så mye kompetanse blant disse 70 medlemmene, så hvis de begynner å snakke sammen, tror vi det kan utløse veldig mye. Vi jobber også opp mot Innovasjon Norge med å få i gang mer strukturerte kurs og programmer for de som er medlemmer her, slik at de kan få tilført ny kompetanse og nå sine mål raskere.

 

I tillegg til å drive mijøet, går også SoCentral selv inn i enkelte prosjekter. De har god kunnskap om hvor de kan hente kompetanse og penger, så de kan bidra på en måte mange startups vil sette pris på. Samtidig presiserer Berman at de ikke jobber så tett på alle bedriftene som er innom SoCentral.

 

– Hvis du ønsker å jobbe tett på oss, må du ha kommet et stykke og vise at du har gjennomføringskraft. Det er ikke mangel på ideer der ute, men det er mangel på mennesker med gjennomføringsevne.

 

Som entreprenør må man regne med å møte motstand fra folk som ikke har tro på prosjektet ditt. Med mindre man orker å stå i en prosess som dette over tid, vil ikke SoCentral involveres direkte.

 

LES OGSÅ: Fjellvettreglene for deg som er gründer

LES OGSÅ: Horisont 2020: Norske bedrifter får rekordbeløp fra EU

 

Sosialt engasjement

Berman forteller at noe av det som skiller SoCentral fra andre inkubatorer, er fokuset på samarbeid mellom det offentlige og det private næringsliv. Skillet som har oppstått mellom disse sektorene er uheldig, og ofte er både ansvaret og de beste løsningene på begge sider av dette skillet. For eksempel er folkehelse et område der blant annet Elixia kan bidra, mens Husbanken setter pris på å bli satt i kontakt med og utfordret av private aktører. SoCentral kan fungere i en utfordrerrolle og som brobygger, da de har kompetanse fra og forståelse for språket som brukes innad i de forskjellige sektorene.

 

SoCentral satser også internasjonalt. Allerede nå er de involvert i prosjekter i blant annet India. Løsninger på norske problemer kan tross alt befinne seg utenlands, og norske ideer kan også anvendes internasjonalt.


 

Hvordan tjener de penger?

SoCentral har en tredelt forretningsmodell. Den ene er at de selger medlemskap og leier ut lokaler til medlemmene sine. I sine lokaler i Øvre Slottsgate 3 har de 120 kontorplasser, der noen medlemmer er der på daglig basis, mens andre jobber i andre byer og bruker lokalene når de er i Oslo.

 

De leier også ut kompetanse til eksterne bedrifter. SoCentral kan bidra med rådgivning og sparring i private selskaper, de kan hjelpe kommuner med strategi, og fungere som mentor for entreprenører.

 

Den tredje delen av modellen er som tidligere nevnt direkte involvering i gründerprosjekter. Å drive med eget entreprenørskap gir de ansatte i SoCentral en bedre forståelse for hverdagen til medlemmene, og å leve litt fra hånd til munn gjør dem mer skjerpet enn de kanskje ellers ville vært. Berman mener dette er en viktig del av bedriftens image, ettersom det beviser at dette ikke bare er ord, men også handling.

 

– Det er et viktig prinsipp for oss å bevise at det er mulig å tjene penger. Hvis ikke vi greier å ha gode lønninger selv, på sikt, så har vi på en måte mislykkes som eksempel.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger