(KarriereStart.no):

Navn: Kristine Lloyd

Tittel: HR-direktør

Virksomhet: Advokatfirmaet Haavind

 

Kan du fortelle litt om Haavind?

Haavind har i dag om lag 130 dyktige advokater og en proaktiv stab på 40 personer. Vi er blant Norges ledende advokatfirmaer, og bistår mange av de største bedriftene og offentlige etatene i Norge, samt store, utenlandske klienter.

 

Haavinds ambisjon er å være advokatfirmaet for virksomheter i endring og digital utvikling. Vi har et ungt og fremoverlent partnerskap, med en eksepsjonell vilje og appetitt til å videreutvikle firmaet og de ansatte i takt med utviklingen i samfunnet.

 

De tyngste fagområdene våre er teknologi, bygg og anlegg, eiendom, havbruk, energi, samt olje og offshore. I tillegg har Haavind en av landets høyest rangerte miljøer innen arbeidsrett. Vi har en solid Corporate-avdeling, og et stort og anerkjent prosedyremiljø.

 

LES OGSÅ: En innføring i de ulike advokat- og juristyrkene

 

Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe i Haavind?

I Haavind er vi bevisste og stolte av arbeidsmiljøet og kulturen vår. Vi er rangert som nr. 1 av Prospera på arbeidsmiljø og det har vi tenkt å fortsette med! De fire kjerneverdiene engasjement, dyktighet, samarbeidsglede og humor er toneangivende i hverdagen, og legger tydelige føringer for hvordan vi jobber med hverandre, våre samarbeidspartnere og våre kunder. Dette er et av områdene som skiller oss fra våre konkurrenter.


 

Vi har mange dyktige og engasjerte medarbeidere, og vi er stolte av å ha mange sterke fagmiljøer. Ansatte hos oss får tillit og ansvar tidlig, men under trygge rammer med god oppfølgning og sparring fra kolleger og faddere. Kompetanseutvikling står høyt på agendaen, og gjennom Haavindskolen får ansatte tilgang til et bredt utvalg av interne og eksterne kurs og utviklingstiltak.

 

Hva er det som gjør dere til en attraktiv arbeidsgiver?

For å være en attraktiv arbeidsgiver er det avgjørende at vi bygger videre på en kultur og et arbeidsmiljø som er motiverende, støttende, inkluderende og fremtidsrettet. Haavinds firmakultur – i kombinasjon med en spennende og variert portefølje og strukturerte utviklingsprogrammer gjennom Haavindskolen – gjør at Haavind er et fantastisk sted å jobbe!


 

SE VIDEO: Hva gjør en advokatfullmektig? Yrket på to minutter

 

Hva ser dere etter når dere rekrutterer til Haavind?

Våre forretningsadvokater skal alltid levere høy kvalitet til kundene. I tillegg ønsker vi å engasjere og involvere våre ansatte i å videreutvikle firmaet. Dette krever at vi har tung juridisk fagkompetanse, gode analytiske evner og prosjektkunnskaper, et kommersielt tankesett, god samfunnsforståelse og en solid dose «street smarts».

 

Dette, i kombinasjon med holdninger som er forenlige med verdiene våre, er det vi ser etter når vi rekrutterer. Vi ønsker også å speile mangfoldet i samfunnet blant våre ansatte, og vi ser etter ansatte med ulike bakgrunner, erfaringer og perspektiver.

 

LES OGSÅ: Tipsene som effektiviserer og forbedrer jobbsøkingsprosessen

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Vi følger en strukturert rekrutteringsprosess der HR, partnere og/ eller senioradvokater innen relevant bransje- og fagområde er med fra begynnelse til slutt. Det første møtet er ofte en innledende samtale for å bli bedre kjent. Vi ønsker å høre mer om kandidaten – hvem de er, hva slags bakgrunn de har, hva som motiverer dem og hvorfor de ønsker å jobbe i Haavind. Vel så viktig er det at kandidaten får svart ut spørsmålene de har til oss.

 

Etter en vurdering fra begge parter er et eventuelt neste steg et annengangsintervju for å dykke dypere i kandidatens kompetanse, erfaring og motivasjon. Hvis relevant, vil ofte kandidater med tidligere arbeidserfaring også gjennomføre utvalgte profiltester, hvor de får en strukturert tilbakemelding på sin profil. I noen tilfeller gjennomfører vi også et tredje møte, slik at kandidaten skal få møte flere nøkkelpersoner i Haavind. Som et siste steg innhenter vi referanser.

 

Når det gjelder nyutdannede jurister rekrutterer vi hovedvekten gjennom vår traineeordning. Omtrent to av tre av våre advokatfullmektiger er ansatt gjennom denne ordningen. Vi tar imot søknader til traineeordningen vår gjennom hele året. HR og representanter fra vårt interne traineeutvalg vurderer søknader og gjennomfører strukturerte intervjuer fortløpende. I tillegg er vi tilstede på fakultetene og gjennomfører traineeintervjuer under arbeidslivsdagene.

 

LES OGSÅ: Slik får du jobb hos en av Norges mest attraktive arbeidsgivere

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Hold dere oppdatert på hva som skjer i samfunnet! Kandidater som skiller seg ut er ofte de som er oppdaterte og reflekterte i forhold til økonomiske trender, det samfunnspolitiske bildet og den teknologiske utviklingen som påvirker de bransjene vi opererer i.

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Det er viktig at menneskene hos oss har solid faglig kompetanse og gode resultater fra universitetet. Men vi vektlegger også andre faktorer som relevant arbeidserfaring, interesse og motivasjon for våre fag- og bransjesatsninger, kommersielle evner og personlige egenskaper. Utenomfaglige verv, språkkunnskaper og internasjonal erfaring vektes også positivt.

 

LES OGSÅ: Intervjuspørsmålene som stilles til nyutdannede

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Vi ser mye fokus på «meg» og «hva som er viktig for meg». Det er fint å få innblikk i din motivasjon, men husk å lage en tydelig link mellom hva du har å tilby og hvorfor du søker deg til akkurat denne arbeidsgiveren. Hva kan du tilføre teamet?


 

Vi ser også mange søknader hvor det ikke fremgår hvilke fag eller bransjer vedkommende ønsker å jobbe med. Husk å tydeliggjøre kompetanseområder og interesser.

 

LES OGSÅ: Kommunikasjonsrådene som gir deg et fortrinn i jobbintervjuet

 

Har du noen tips til jobbintervjuet?

Det er mange flinke folk som ikke kan eller tør å «selge seg selv». Et innsalg bør balanseres opp mot ydmykhet, og de utviklingsområdene du har, men tør å si hva du er god på og hvorfor dette er relevant.

 

Les deg godt opp på selskapet og bransjen du søker deg til, forbered og still gode spørsmål. Da fremstår du interessert og engasjert, samtidig som du viser at du er oppdatert og reflektert rundt kjernevirksomheten i selskapet og bransjen.

 

Stol på deg selv og vit at du er god nok, selv om du kanskje ikke fikk akkurat det intervjuet eller den jobben.

 

Les mer om arbeidsgivere og jobbmuligheter i advokatbransjen