(KarriereStart):

Så mye som hver tiende svenske har samme yrke som sine foreldre, i følge en undersøkelse foretatt av den svenske karrierenettsiden Du & jobbet.

Topplisten over hvilke yrker som er vanligst å arve, inneholder mange yrker hvor det er vanlig å overta en liten bedrift som en gård eller en fiskebåt. Av yrkene som krever en akademisk utdanning, er det særlig medisin- og omsorgsbransjen som skiller seg ut.


– Når det gjelder leger er det et yrke med stor yrkesstolthet og en filosofi om at man vill gjøre noe godt for menneskeheten, og slike filosofier er noe man overfører til sine barn. Man arver også det man anser som vanlig, og en lang medisinutdanning som krever en stor investering blir mindre fremmed for de som er fra en legefamilie, siden det er «normalt» og man forstår hva investeringen er verdt, sier Frida Wikstrand, lektor ved Studie- og yrkesveilederutdanningen ved Malmö høgskole.


I følge Wikstrand er det tre sterke faktorer som veier tyngre enn andre når vi velger utdanning og yrke:Kjønn: Forestillinger vi har om oss selv som mann eller kvinne, og vår forestilling som hva kvinner og menn jobber med.


Yrkesstatus: Dette handler mye om hvilken sosial klasse man tilhører. Barn av foreldre med akademisk bakgrunn velger oftere høyere utdanning enn barn fra ikke-akademiske hjem.


Interesser: Vi velger ganske enkelt ut fra hva som interesserer oss, noe som blant annet kan være farget av kjønn og sosial klasse.


Enkeltindivider kan også ha stor innflytelse på valgene våre. Det kan for eksempel være foreldre, søsken, venner, lærere eller studieveiledere.

LES OGSÅ: Joanna studerer medisin ved Medical University of Lodz i Polen

Yrkene som er vanligst å arve

Prosentandel som har valgt samme yrke som foreldrene sine:


1. Fisker og jeger 37,1 %

2. Helse- og omsorgspersonale 34,6 %

3. Naturforvalter og oppdretter, blandet drift 23,4 %

4. Renholdsarbeider (og lignende yrker) 18,3 %

5. Garver (bearbeider skinn) og skomakere 15,8 %

6. Maskinfører

7. Maskinoperatør (innen tekstil-, skinn- og lærindustri)


8. Helse- og sykepleierspesialister 15,1 %

9. Prosessoperatører ved stål- og metallverk 14,1 %

10. Dyreoppdretter og dyrepleier 13,4 %


(Kilde: SCB på oppdrag fra Du & Jobbet)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger