(KarriereStart.no):

Hvor godt man vil trives i et yrke defineres for det meste ut fra interesser, motivasjon og om man ønsker å jobbe for å leve - eller leve for å jobbe. Likevel finnes det noen universelle kriterier som kan gi en indikasjon på hvor attraktivt et yrke er. 


CareerCast har primært brukt data fra «Bureau of Labor Statistics» og andre offentlige etater for å vurdere de 200 yrkene ut fra de fem kriteriene fysiske krav, arbeidsmiljø, inntekt, stress og jobbutsikter. Statistikken de benyttet gjelder riktignok det amerikanske arbeidsmarkedet, men de fleste kriteriene stemmer også godt overens med det norske markedet.  


- Vi ser på et bredt spekter av kriterier så analytisk som mulig. Det er noen subjektive aspekter, men det er stort sett basert på konkrete data, sier utgiver Tony Lee i CareerCast.com.

 

Avisjournalist på bunn

Nederst på listen over de 200 yrkene finner man avisjournalist. Stadig mindre redaksjoner, minkende budsjetter og konkurranse fra internett-bedrifter har skapt svært vanskelige forhold for avisjournalistene, ifølge CareerCast.com Jobs som vurderte rapporten.

Takket være teknologiske fremskritt har forbrukere tilgang til nettbaserte nyhetsformidlere fra nær sagt hvor som helst, noe som truer eksistensen av tradisjonelle papiraviser. Som følge av dette, anslås antallet jobber å falle med 6 prosent innen 2020, ifølge US Bureau of Labor Statistics (BLS).Tallene fra årets samordna opptak viser også at det er færre som ønsker å bli journalist i Norge enn tidligere. 1026 søkere hadde journalistikk som førstevalg, noe som er 11 prosent lavere enn i fjor. Hvis man inkluderer søkere med journalistikk lavere på prioriteringslisten er nedgangen på 14 prosent fra i fjor. Unntaket er journalistlinja ved Universitetet i Bergen, hvor det er åtte prosent flere søkere enn i 2012.

LES OGSÅ: Yngvar Gregersen gikk fra it-bransjen til klovne-bransjen

 

Aktuar på topp

Øverst på listen finner man kanskje noe overraskende yrket aktuar. De har som arbeidsoppgave å vurdere risiko, ofte for forsikringsformål, ved hjelp av statistiske data, miljøeffekter og trender innen situasjonsforståelse.Høy lønn, lavt stressnivå, stabile og gode jobbutsikter, et sunt arbeidsmiljø og minimal fysisk anstrengelse oppgis som begrunnelse for topprangeringen. Et annet argument som vektlegges er at arkivarer ofte oppnår det ultimate karriere målet: personlig oppfyllelse. Dette er derimot noe som strengt tatt er mer gjeldende for mange amerikanske aktuarer, som i motsetning til sine norske kolleger ofte jobber med å «premiere» syke mennesker ved å innvilge dekning av sykehusregningene.

- Jeg forteller folk at jeg kan telle på én hånd hvor mange dager jeg har sagt at jeg ikke ønsker å gå på jobb, sier president Cecil Bykerk i «American Academy of Actuaries» til CareerCast.


Vi får ta hans ord på det.

LES OGSÅ: Slik unngår du dårlige karrierevalg

 

De 10 høyest rangerte yrkene

 1. Aktuar
 2. Bioingeniør
 3. Software-ingeniør
 4. Audiolog/Audiograf
 5. Finansrådgiver/Økonomisk rådgiver
 6. Tannpleier
 7. Ergoterapeut
 8. Optiker
 9. Fysioterapeut
 10. Databaseutvikler/konsulent

 

De 10 lavest rangerte yrkene

 1. Avisjournalist
 2. Tømmerhugger/Skogsarbeider
 3. Tjenesteaktivt militærpersonell
 4. Skuespiller
 5. Oljerigg-arbeider
 6. Melkebonde
 7. Parkeringsvakt
 8. Postbud
 9. Taktekker
 10. Kabinpersonell


Se listen over alle de 200 yrkene her

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger