(KarriereStart.no): 

Digitalisering og automatisering vil skape store omveltninger i arbeidslivet i årene som kommer. 

I en forskningsrapport publisert i fjor argumenterte forskere ved Oxford University for at hele 47 prosent av alle amerikanske jobber kan bli erstattet av digital og automatisert teknikk i løpet av de neste 20 årene. Dette kom de frem til ved å se på hvordan digitalisering og automatisering vil påvirke 702 amerikanske yrker i fremtiden, og hvor stor sannsynligheten er for at de blir erstattet av digital teknikk innen 2035. 

Nå har svenske forskere i Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) gjort lignende beregninger for det svenske arbeidsmarkedet. I rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år, skriver forskerne at 53 prosent av alle svenske jobber kan forsvinne de to neste tiårene. Dette tilsvarer 2,5 millioner jobber. 


LES OGSÅ:  Dette er hva vi kommer til å jobbe med i fremtiden 

 

Fotomodeller mest utsatt 

Ifølge forskerne har yrker som krever fingerferdighet, originalitet, kunstneriske og sosiale ferdigheter, evner til å overtale og omtanke for andre lavest sannsynlighet for å bli erstattet av maskiner og roboter. 


Skogvoktere, prester og spesialpedagoger er blant yrkesgruppene som kan føle seg minst truet, mens kassebetjening, revisjonsassistenter og maskinoperatører er blant yrkene som er mest utsatt. Yrkesgruppen som regnes som aller mest utsatt er imidlertid fotomodeller. 

Lars Hultmann er leder i SSF. Til NRK uttrykker han at han ikke tror på masseoppsigelser. 

- Spørsmålet som arbeidsgivere må besvare er: Kan en maskin gjøre jobben som en person gjør? Jeg tror ikke folk kommer til å bli sagt opp, men jeg tror mange blir erstattet med en maskin i stedet for en person når de slutter, sier Hultmann. 

 

De 50 yrkene som står i størst fare for å forsvinne de neste 20 årene 

 

Yrke

Sannsynlighet for at datamaskiner tar over yrket (prosent) 

Fotomodeller

98

Bokførings- og revisjonsassistenter 

97

Maskinoperatører i trevareindustri 

97

Bibliotekassistenter 

97

Kassemedarbeidere 

95,3

Medhjelpere innen jordbruk, skogbruk og fiske 


95

Øvrige maskinoperatører og montører 

94,8

Selgere innen detaljhandel 

94,4

Selgere på torg og markeder 

94

Øvrig kontorpersonale 

94

Renholds- og gjenvinningsarbeidere 

93

Kontorsekretær og datapunchere 

92,2

Montører 

91,4

Maskinførere 

90,2

Maskinoperatører i gummi- og plastindustrien 

89,8

Togførere 

89,6

Administrative assistenter  

89,3

Prosessoperatører ved stål og metallverk 

89

Kjøkken- og restaurantassistenter 

88,6

Storhusholdnings- og restaurantpersonell 

88,4

Møbel og modellsnekkere 

87,9

Smeder, verktøysmakere 

87,1

Slaktere, bakerekonditorer 

87,1

Maskinoperatører i kjemisk industri 

86,2

Grovarbeidere innen bygg og anlegg 

84,8

Sveisere, støpere 

84,1

Agenter 

81,7

Maskinoperatører grafisk industri 

81,1

Dreiere, dekorasjonsmalere

80,6

Sjåfører 

80,1

Skogbrukere 

79,8

Lager- og transportassistenter 

78,8

Postbud 

78,6

Godshentere og ekspressbud 

77,9

Malere, feiere og lakkerere 

75,5

Prosessoperatører, tre- og papirindustrien 

75

Avisbudvaktmestere 

74,6

Grafikere 

74,5

Bygg- og anleggsarbeidere 

73

Gruve- og bergverksarbeidereSteinhuggere 

72,2

Selgere, innkjøpere, meklere 

71,2

Øvrige servicearbeidere 

71,1

Håndpakkere og andre fabrikkarbeidere 

70,3

Biomedisinske analytikere 

68,7

Maskin- og motorreparatører 

66,7

Skreddere, tilskjærere og tapetserere 

65,5

Sikkerhetspersonale 


65,4

Rengjørere 

64,4

Driftsmaskinister 

63,7

Fiskere og jegere 

62,4

Kilde: Senter för strategisk forskning 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger