(KarriereStart.no):

Stadig flere ingeniører og ansatte innenfor IKT blir oppsagt eller permittert. Det kommer frem av en behovsundersøkelse utført av fagforeningen Nito, som er gjennomført blant arbeidsgivere rundt om hele landet.

 

Ifølge undersøkelsen, svarer ni prosent av bedriftene i privat sektor at de har måtte sagt opp eller permittert ingeniører i løpet av det siste året. I hovedstaden ligger tallet på 11 prosent. Ser man på både privat og offentlig sektor, svarer fem prosent av bedriftene at de har måtte la ansatte gå.

 

Ingeniører opplever størst arbeidsledighet

Ifølge ferske arbeidsmarkedstall fra Nav, er det ingeniør- og IKT-fag som har opplevd størst økning i arbeidsledighet det siste året. Nito-president Trond Markussen kan fortelle at det er spesielt én sektor som skiller seg ut:

 

– Det har vært en del omstillinger og nedbemanninger innenfor petroleumsnæringen i 2014 og det er ikke usannsynlig at det er med på å heve prosenten. Vår erfaring så langt er at det har vært flere oppsigelser enn permitteringer, sier Markussen til Tu.no.


 

LES OGSÅ: Varsler svakeste arbeidsmarked på 5 år

 

Første gang de kartlegger oppsigelse

Nitos behovsanalyse er en årlig undersøkelse som kartlegger ingeniørbehovet i landet, og behovet for ingeniører i årene som kommer. I behovsundersøkelsen for 2015 har Nito spurt 702 bedrifter. Nytt for i år er at de har spurt om oppsigelser og permitteringer i bedriften. Nito-presidenten er derfor ikke sikker på om årets arbeidsledighets-tall på ni prosent er normalen, eller om det er en økning fra året før.

 

- Det er derfor vanskelig å vurdere i hvilken grad ni prosent er et høyt eller normalt nivå, sier Markussen til Tu.no.

 

Fagforeningen så allerede i fjor at det kunne bli økt nedbemanning i olje- og gassbransjen. Fagforeningen har derfor ansatt ytterligere én advokat for å bistå medlemmene sine. De hadde i fjor om lag 5000 saker inne til behandling som omfattet enkeltsaker og større nedbemanninger.


 

Studenter bruker lengre tid på å komme ut i jobb

Urolig økonomi og en nedgang i oljeprisen har også ført til at nyutdannede ingeniører bruker lengre tid på å skaffe seg relevant arbeid. Ifølge en arbeidsmarkedsundersøkelse utført av fagforeningen Tekna, svarer 56 prosent av medlemmene at de er i en studierelevant jobb. Tallet har ikke vært så lavt på 10 år. Tekna-president Lise Lyngsnes Randaberg, forteller imidlertid at det fortsatt er lurt å velge en slik studieretning for fremtiden.

 

- Hvis trenden fortsetter er det ikke heldig, men det vil fortsatt være veldig smart å velge en slik utdannelse. Avansert teknologisk kompetanse trengs fremover og, sier Randeberg til Dn.no.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger