(KarriereStart.no):

I studien, som ble ledet av Nale Lehmann-Willenbrock ved VU University Amsterdam, studerte de til sammen 54 videoopptak av ulike møter i to tyske selskaper. Møtene ble selv organisert av de ansatte i selskapene, og lederne var som oftest ikke tilstede.

 

Forskerne presiserer at de er sikre på at de observerte typisk møtevirksomhet og at de ansatte ikke tilpasset seg kameraenes tilstedeværelse, ettersom de blant annet våget å snakke negativt om sine ledere som ikke var tilstede.

 

Lehmann-Willenbrock så flere tilfeller av såkalt humor-latter-humor-kjeder. Det vil si at når noen kom med en morsomhet, fulgte andre opp med flere vitser helt til latteren stilnet naturlig. Og når latteren stilnet observerte Lehmann-Willenbrock at kommunikasjonslinjene åpnet, og de ansatte ble langt mer tilbøyelige til å komme med nye ideer og stille konstruktive spørsmål.

 

Når forskerne sammenlignet resultatene med vurderinger fra de ansattes ledere, så de en klar sammenheng mellom effektivitet og humor. Det var nemlig tydelig at det var møtene som hadde flest humor-latter-humor-kjeder som også ble vurdert som mest effektive av lederne.

 

Lehmann-Willenbrock fant imidlertid ett unntak: Humor har ikke den samme effekten når organisasjonen møter harde tider, hvor det er fare for nedbemanning.

 

(Kilde: Inc.com) 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger