(KarriereStart.no): Google er et merkenavn de fleste kjenner til, og de kan trygt påberope seg å være ett av verdens mest suksessfulle selskaper.

Man skulle tro at strukturen i et verdensledende selskap var preget av strenge, profesjonelle retningslinjer og knallharde krav til effektivitet og resultater.

Sannheten er tvert i mot at mye av suksessen deres kommer fra fleksible og avslappende arbeidsmiljøer, hvor de ansatte har stor frihet og blir oppfordret til å ha det gøy på arbeidsplassen.

Liz Elfmann har skrevet en artikkel på karrierenettsiden The Daily Muse, hvor hun forklarer hvorfor denne modellen bør definere fremtidens arbeidsplasser.

Rom for fleksibilitet

Elfmann er overbevist om at arbeidsgivere bør legge til rette for ting som uformell kleskode og fleksitid når det er mulig. Mange studier har også vist at slike tiltak kan redusere stress, gjøre at ansatte blir lengre i stillingen og sørge for at de ansatte er mer tilgjengelige utover dagen.


For eksempel viste en studie ved Durham University i Storbritannia at fleksibel arbeidstid som gir arbeidere flere valg eller mer kontroll, som for eksempel selvstendig planlegging og gradvis eller faset pensjonisttilværelse, sannsynligvis vil ha positive effekter på helse og velvære. Spesielt viste studien forbedringer i psykisk helse, søvnkvalitet, søvnlengde og mer årvåkenhet i arbeidstiden når de ansatte hadde mer kontroll over sine tidsplaner.

Å gi rom for fleksibilitet er også en av de beste tiltakene for å øke moralen hos de ansatte. En annen studie, utført av Alfred P. Sloan Foundation, viste at ansatte som arbeider i et miljø som lar seg bedre kombinere med familielivet, førte til færre familiekonflikter. Dette førte igjen til større tilfredshet med både jobb og familie, som igjen førte til at de ansatte hadde bedre livskvalitet, og dermed hadde mer overskudd på jobben.

Men disse fordelene er ikke bare bra for de ansatte, de er bra for bedriftene også. Å ha sunnere og lykkeligere mennesker reduserer kostnader i form av mindre sykefravær, mer overskudd i jobben og større lojalitet blant de ansatte.Økende trend

Stadig flere selskaper modellerer seg etter arbeidsstrukturen i Google-konsernet. Særlig nyoppstartede bedrifter synes å ha omfavnet en kultur hvor disse fordelene er implementert. Elfmann tror dette er grunnen til at stadig flere unge i USA foretrekker å jobbe for mindre og mer moderne bedrifter, istedenfor de konservative mer etablerte selskapene.

Mange mennesker innser at en noe lavere lønn eller mindre stabilitet kan være en verdig byttehandel mot en mer morsom og fleksibel livsstil som gjør at du kan delta på sporadiske aktiviteter på jobben, gå med de klærne du vil hele dagen, og sove noen ekstra blunk når du trenger det.

Hvis man leter etter jobber i bransjer som IT, design, eller andre felt der arbeidet kan gjøres når som helst eller hvor som helst, anbefaler Elfmann å vurdere selskaper som tilbyr fleksible arbeidsplaner og hyggelige arbeidsmiljøer. Disse retningslinjene er gode indikatorer på en bedriftskultur som er mer åpen og progressiv, og hvor det er stor tillit mellom ledelsen og de ansatte.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger