(KarriereStart.no):

Som KarriereStart tidligere har skrevet, er det flere aspekter som utgjør hvilken status man har blant kollegene på arbeidsplassen. Men hvordan blir du oppfattet av dem du ikke jobber sammen med? Dersom det er sosial status man er ute etter, ser det ut til at det er yrkestittelen din som teller mest, ikke hvor god du er i jobben din, slik statusen tydeligvis blir definert på arbeidsplassen.


I et historisk perspektiv har yrkesstatus hovedsakelig blitt definert ut fra den sosiale funksjonen av arbeidet man gjør, og hvor viktig jobben er for samfunnet som helhet. I tillegg er det vanlig at lønnsnivå er en viktig del av hvordan man oppfatter statusen til ulike yrker.


I boken «Yrkesstatus: Erfarenhet, identitet och erkännande», har Ylva Ulfsdotter Eriksson og Marita Flisbäck, ved sociologiska institutionen i Göteborg intervjuet mennesker om deres syn på sin egen status. Forfatterne tar utgangspunkt i de ulike arbeidernes egne erfaringer rundt hvordan de forholder seg til sine egne yrker og hvordan de opplever at andre betrakter dem. I fokus ligger en diskusjon om hvordan identitet, følelser og respekt er forbundet med klasseskiller og statusposisjoner.


Her kommer det frem at ambassadør-yrket generelt gir den høyeste statusen, mens oppvaskhjelp havner på bunnen av listen over 100 ulike yrker:

LES OGSÅ: Slik jobber du effektivt hjemmefra

De ti yrkene med høyest status

1. Ambassadør

2. Lege

3. Dommer

4. Professor

5. Advokat

6. Pilot

7. Administrerende direktør

8. Forsker

9. Sivilingeniør

10. Statsråd

LES OGSÅ: Uvanene som gjør deg mindre produktiv

De ti yrkene med lavest status

91. Hjelpepleier

92. Vaktmester

93. Havnearbeider

94. Dagligvareansatt

95. Parkvesen

96. Billettkontrollør

97. Søppeltømmer

98. Stuepike/rengjøringsassistent

99. Gatekjøkkenbetjening

100. Oppvaskhjelp

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger