(KarriereStart.no):

Gjennom mange år har den graverte, skattefrie gullklokka vært markøren for 25 års ansettelse i bedriften, og har vært selve hederstegnet i arbeidslivet. Nå endrer derimot arbeidslivet seg raskere enn noen gang. Mens gjennomsnittlig levetid for en bedrift var 90 år i 1935, lever bedrifter i dag i gjennomsnitt kun 15 år.

 

– Svært mange av oss må skifte jobb mange ganger og kanskje også karrierevei i løpet av yrkeslivet. Det gir stort behov for påfyll av kompetanse og oppdateringer, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.


– Vi må alle oppdatere oss

Teknologiutvikling, det grønne skiftet, flere eldre og nye næringer gir oss nye muligheter. Men det betyr også at de fleste av oss ikke kan forvente å utføre arbeidsoppgavene på samme måte som vi alltid har gjort.

 

– Vi må alle oppdatere oss for å være med på endringen. Det du allerede kan er viktig, men du kan neppe lene deg på det til du blir pensjonist. Vi må alle bygge opp kompetansen vår, sier Gina Lund.

 

LES OGSÅ: Dette skal sikre fremtidens kompetanse i arbeidsmarkedet

 

Må møte etterspørselen etter kompetanse

Omstillingen av norsk arbeidsliv er en prosess som pågår kontinuerlig. Kompetanse Norges bedriftsbarometer (Vox-barometeret) 2016 viser at 45 prosent av Norske virksomhetene har omstilt de siste to årene eller skal omstille de neste to årene. 59 prosent har innført ny teknologi de siste to årene eller skal innføre ny teknologi de neste to.

 

I en liten, åpen økonomi som Norges er vi avhengige av å være gode til å møte vekslende behov, rammer og krav dersom vi skal lykkes. Omstilling har skjedd til alle tider og behovet for kunnskap og tilgang på virkemidler er økende i takt med en stadig raskere utvikling.

 

– Vi må sikre at tilbudet møter etterspørselen etter kompetanse også i framtiden. Det er det kompetansepolitikk handler om, sier Lund.

 

LES OGSÅ: Nå kommer den digitale revolusjonen i arbeidslivet

 

Læring på jobben

Nyutdannede utgjør til enhver tid i underkant av 3 prosent av den totale arbeidsstyrken. Det dekker ikke behovet for ny kompetanse hos virksomhetene. Etter- og videreutdanning på alle nivåer, og læring på arbeidsplassen er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle en kompetent og omstillingsdyktig arbeidsstyrke.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger