(Karrierestart.no): 

I den senere tid har det blitt mer vanlig at bedrifter inngår mer regulære innleieavtaler med bemanningsbedrifter innen industri, bygg og anlegg. Dette er innleieavtaler som går lengre enn å dekke opp et midlertidig arbeidsbehov. Med denne utviklingen har bemanningsselskapene havnet i en annen stilling enn de var i på begynnelsen av 2000-tallet.

 

- Vi må skille mellom innleie av vikarer og å basere bemanningen i et selskap på innleid arbeidskraft, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

 

- Vi ser en økende tendens til at bedriftene inngår avtaler med bemanningsbedrift om å leie inn arbeidskraft på mer regulær basis. Dette er en helt annen måte å drive en bedrift på enn vi tradisjonelt har hatt, sier Nina Melsom.

 

Nå tar NHO til orde for at arbeidstakerne bør sikres forutsigbare arbeidsforhold når innleie skjer på slike vilkår. De presiserer også den avgjørende betydningen det har å sikre lik konkurranse mellom ordinære bedrifter og bemanningsbedrifter. For å sikre like rammebetingelser, mener næringslivsorganisasjonen at bemanningsbedriftene bør betale lønn i forhold til en definert stillingsprosent. NHO foreslår derfor at ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» kun skal gjelde for vikarer.


 

- Vikarer utgjør en liten, men viktig del av arbeidslivet. Alle bedrifter vil ha nok folk på jobb. Derfor vil det være et behov for å dekke opp bemanningen ved sykdom eller i perioder det er mye å gjøre.

 

- Vilkårene for ansettelser av vikarer som alternativ til midlertidig ansettelser foreslås derfor videreført slik det er i dag. Vikaransettelser må fortsatt være et alternativ til midlertidig ansettelser og en slik ansettelsesform sikrer dessuten at bemanningsbedriftene kan virke som en døråpner inn til arbeidslivet. I så måte har bemanningsbedriftene en avgjørende funksjon, skriver NHO, som nå ønsker en dialog med Arbeids- og sosialdepartementet for å diskutere saken videre.

LES OGSÅ: Gjesteblogg: Tiltak som funker

 

 

 

 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger