(KarriereStart.no):

Sammen med markedsundersøkelsesselskapet Netsurvey har det amerikanske konsulentselskapet Bain&Company analysert medarbeiderundersøkelser fra totalt 200 000 ansatte i 40 selskaper i 60 land. Dette skriver Harvard Business Reviews på nettsiden hbr.org.


Det var spesielt tre trender som kom tydelig frem:

  • Engasjementet reduseres jo lengre man har vært ansatt i samme selskap. De som har mest erfaring har altså minst engasjement for jobben sin. 
  • Engasjementet reduseres jo lengre ned man er i selskapets hierarki. Sjefene i toppsjiktet har altså en tendens til å undervurdere misnøyet blant medarbeiderne «på gulvet». 
  • Engasjementet er dårligst blant medarbeiderne som jobber med salg og service – altså de som jobber tettest med selskapets kunder.

Enkelte av selskapene som ble analysert viste seg å ha lykkes med det umulige. De hadde nemlig klart å opparbeide et overraskende høyt engasjement blant medarbeiderne som arbeider i eksempelvis kundeservice eller i butikk.


Her er noen av trendene som disse selskapene har til felles:

  • Engasjement er oppgaven til nærmeste leder, ikke HR-avdelingen. Analysene viser at de medarbeiderne som trives best på jobben også trives med sin nærmeste leder.
  • Trening er en nøkkelfaktor. Det er ikke alle sjefer som har et like naturlig talent for å vekke og skape engasjement. Selskapet bør gi sjefene opplæring og trening i hvordan de best oppmuntrer, gir bekreftelse og gir tilbakemeldinger til sine ansatte. 
  • Jevnlige målinger. Selskapene hvor medarbeiderne har høyest engasjement er også gode på å «ta pulsen» på stemningen i arbeidsgruppen. Den enkleste måten å gjennomføre dette på, er å sende ut korte, anonyme digitale spørreskjema. Husk at det her ikke er selve resultatene av undersøkelsene som er det viktigste, men heller dialogen som følger og hva som gjøres videre med resultatene man innhenter.

Kilde: Harvard Business Review


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger